دانلود کتاب An Introduction to Programming with C++, 6th Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با C ، چاپ ششم

عنوان انگلیسی :

An Introduction to Programming with C++, 6th Edition

زبان : English

موضوع : Computers->Programming

نویسندگان : Diane Zak

ناشر : Course Technology

ISBN (شابک) : 0538466529, 9780538466523

تعداد صفحات : 756\756

سال نشر : 2011     ویرایش : 6th

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 50000 تومان

فهرست :Table of contents :
Front Cover......Page 1
Title Page......Page 4
Copyright......Page 5
Brief Contents......Page 7
Contents......Page 9
Preface......Page 15
CHAPTER 1 An Introduction to Programming......Page 22
Do I Have What It Takes to Be a Programmer?......Page 23
Employment Opportunities......Page 24
High-Level Languages......Page 25
The Sequence Structure......Page 27
The Selection Structure......Page 28
The Repetition Structure......Page 30
Key Terms......Page 33
Review Questions......Page 34
Exercises......Page 36
CHAPTER 2 Beginning the Problem-Solving Process......Page 43
Solving Everyday Problems......Page 44
Creating Computer Solutions to Problems......Page 45
Step 1—Analyze the Problem......Page 46
Step 2—Plan the Algorithm......Page 48
Step 3—Desk-Check the Algorithm......Page 52
The Gas Mileage Problem......Page 55
Summary......Page 64
Key Terms......Page 738
Review Questions......Page 65
Exercises......Page 67
CHAPTER 3 Variables and Constants......Page 72
Internal Memory......Page 73
Selecting a Name for a Memory Location......Page 74
Revisiting the Treyson Mobley Problem......Page 75
Selecting a Data Type for a Memory Location......Page 76
How Data Is Stored in Internal Memory......Page 78
Selecting an Initial Value for a Memory Location......Page 81
Declaring a Memory Location......Page 83
Key Terms......Page 90
Review Questions......Page 92
Exercises......Page 94
CHAPTER 4 Completing the Problem-Solving Process......Page 98
Finishing Step 4 in the Problem-Solving Process......Page 99
Getting Data from the Keyboard......Page 100
Displaying Messages on the Computer Screen......Page 102
Arithmetic Operators in C++......Page 104
Type Conversions in Arithmetic Expressions......Page 105
The static_cast Operator......Page 107
Assignment Statements......Page 108
Step 5—Desk-Check the Program......Page 111
Step 6—Evaluate and Modify the Program......Page 113
Arithmetic Assignment Operators......Page 118
Summary......Page 124
Key Terms......Page 126
Review Questions......Page 128
Exercises......Page 130
CHAPTER 5 The Selection Structure......Page 140
Making Decisions......Page 141
Flowcharting a Selection Structure......Page 144
Coding a Selection Structure in C++.......Page 146
Comparison Operators......Page 148
Swapping Numeric Values......Page 149
Displaying the Sum or Difference......Page 151
Logical Operators......Page 153
Using the Truth Tables......Page 155
Calculating Gross Pay......Page 156
Pass/ Fail Program......Page 158
Converting a Character to Uppercase or Lowercase.......Page 161
Formatting Numeric Output......Page 162
Summary......Page 171
Key Terms......Page 172
Review Questions......Page 173
Exercises......Page 175
CHAPTER 6 More on the Selection Structure......Page 184
Making Decisions......Page 185
Flowcharting a Nested Selection Structure......Page 189
Coding a Nested Selection Structure......Page 191
Logic Errors in Selection Structures......Page 194
First Logic Error: Using a Compound Condition Rather Than a Nested Selection Structure......Page 196
Second Logic Error: Reversing the Outer and Nested Decisions......Page 198
Third Logic Error: Using an Unnecessary Nested Selection Structure......Page 199
Multiple-Alternative Selection Structures......Page 201
The switch Statement......Page 204
Key Terms.......Page 217
Review Questions......Page 218
Exercises......Page 221
CHAPTER 7 The Repetition Structure......Page 234
Repeating Program Instructions......Page 235
Using a Pretest Loop to Solve a Real-World Problem......Page 237
Flowcharting a Pretest Loop......Page 240
The while Statement......Page 242
Using Counters and Accumulators......Page 245
The Sales Express Program......Page 246
Counter-Controlled Pretest Loops......Page 249
The for Statement......Page 252
The Holmes Supply Program......Page 254
The Colfax Sales Program......Page 257
Another Version of the Miller Incorporated Program......Page 259
Summary......Page 270
Key Terms......Page 271
Review Questions......Page 272
Exercises......Page 275
CHAPTER 8 More on the Repetition Structure......Page 285
Posttest Loops......Page 286
Flowcharting a Posttest Loop......Page 288
The do while Statement......Page 291
Nested Repetition Structures......Page 294
The Asterisks Program......Page 296
The Savings Calculator Program......Page 304
The pow Function......Page 305
Coding the Savings Calculator Program......Page 307
Modifying the Savings Calculator Program......Page 308
Summary......Page 318
Review Questions......Page 319
Exercises......Page 321
CHAPTER 9 Value-Returning Functions......Page 329
Functions......Page 330
Finding the Square Root of a Number......Page 331
The Random Addition Problems Program......Page 334
Generating Random Integers......Page 335
Creating Program-Defined Value-Returning Functions......Page 343
Calling a Function......Page 347
Function Prototypes......Page 351
The Plano Elementary School Program......Page 354
The Area Calculator Program......Page 357
The Bonus Calculator Program......Page 361
Summary......Page 378
Key Terms......Page 379
Review Questions......Page 380
Exercises......Page 383
CHAPTER 10 Void Functions......Page 391
Void Functions......Page 392
Passing Variables to a Function......Page 397
Reviewing Passing Variables by Value......Page 398
Passing Variables by Reference......Page 400
The Salary Program......Page 405
Summary......Page 422
Review Questions......Page 423
Exercises......Page 427
CHAPTER 11 One-Dimensional Arrays......Page 440
One-Dimensional Arrays......Page 441
Declaring and Initializing a One-Dimensional Array......Page 443
Entering Data into a One-Dimensional Array......Page 445
Displaying the Contents of a One-Dimensional Array......Page 447
Coding the XYZ Company’s Sales Program......Page 448
Passing a One-Dimensional Array to a Function......Page 454
The Moonbucks Coffee Program—Calculating a Total and Average......Page 457
The KL Motors Program—Searching an Array......Page 460
The Hourly Rate Program—Accessing an Individual Element......Page 463
The Random Numbers Program......Page 465
Sorting the Data Stored in a One-Dimensional Array......Page 475
Parallel One-Dimensional Arrays......Page 482
Summary......Page 494
Review Questions......Page 495
Exercises......Page 499
CHAPTER 12 Two-Dimensional Arrays......Page 507
Using Two-Dimensional Arrays......Page 508
Declaring and Initializing a Two-Dimensional Array......Page 510
Entering Data into a Two-Dimensional Array......Page 512
Displaying the Contents of a Two-Dimensional Array......Page 515
Coding the Caldwell Company’s Orders Program......Page 516
Accumulating the Values Stored in a Two-Dimensional Array......Page 519
Searching a Two-Dimensional Array......Page 521
Passing a Two-Dimensional Array to a Function......Page 528
Summary......Page 536
Review Questions......Page 537
Exercises......Page 538
CHAPTER 13 Strings......Page 545
The string Data Type......Page 546
The Creative Sales Program......Page 547
The getline Function......Page 548
The ignore Function......Page 552
Determining the Number of Characters Contained in a string Variable......Page 556
Accessing the Characters Contained in a string Variable......Page 559
Searching the Contents of a string Variable......Page 565
The Annual Income Program......Page 568
Removing Characters from a string Variable......Page 569
Replacing Characters in a string Variable......Page 572
The Social Security Number Program......Page 574
Inserting Characters Within a string Variable......Page 575
The Company Name Program......Page 577
Duplicating a Character Within a string Variable......Page 578
Concatenating Strings......Page 579
Summary......Page 589
Review Questions......Page 591
Exercises......Page 595
CHAPTER 14 Sequential Access Files......Page 603
The CD Collection Program......Page 604
Creating File Objects......Page 606
Opening a Sequential Access File......Page 607
Determining Whether a File Was Opened Successfully......Page 610
Writing Data to a Sequential Access File......Page 611
Reading Information from a Sequential Access File......Page 613
Testing for the End of a Sequential Access File......Page 615
Closing a Sequential Access File......Page 616
Coding the CD Collection Program.......Page 617
Key Terms......Page 635
Review Questions......Page 636
Exercises......Page 639
APPENDIX A: Answers to Mini-Quizzes and Labs......Page 647
APPENDIX B: C++ Keywords......Page 711
APPENDIX C: ASCII Codes......Page 712
APPENDIX D: How to Use Microsoft Visual C++......Page 714
APPENDIX E: How to Use Dev-C++......Page 715
APPENDIX F: Classes and Objects......Page 716
Object-Oriented Terminology......Page 717
Defining a Class in C++......Page 718
Instantiating an Object and Referring to a Public Member......Page 721
Example 1—A Class that Contains Public Data Members Only......Page 723
Header Files......Page 725
Example 2—A Class that Contains a Private Data Member and Public Member Methods......Page 727
Example 3—Using a Class that Contains Two Constructors......Page 730
Example 4—A Class that Contains Overloaded Methods......Page 733
Summary......Page 737
Review Questions......Page 739
Exercises......Page 741
Index......Page 742

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation

دانلود کتاب Principles of Molecular Medicine

دانلود کتاب Redox Signaling and Regulation in Biology and Medicine

دانلود کتاب From NEUROSCIENCE To NEUROLOGY: Neuroscience, Molecular Medicine, and the Therapeutic Transformation of Neurology

دانلود کتاب Practical Aspects of Interview and Interrogation

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Grid Computing: Making The Global Infrastructure a Reality

دانلود کتاب Advances in Computers, Vol. 77

دانلود کتاب Flash MX in 21 Tagen . Schritt für Schritt zum Flash-Profi

دانلود کتاب Biostatistical Design and Analysis Using R: A Practical Guide

دانلود کتاب Microsoft Office System 2007 (Microsoft Official Academic Course Series)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Elements of differential calculus

دانلود کتاب Termination Proofs for Logic Programs

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Mathematics of Program Construction: 10th International Conference, MPC 2010, Québec City, Canada, June 21-23, 2010. Proceedings

دانلود کتاب Seiberg - Witten and Gromov Invariants for Symplectic 4-Manifolds (First International Press Lecture)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Nanoparticulate drug delivery: Perspectives on the transition from laboratory to market

دانلود کتاب G Protein Signaling: Methods and Protocols

دانلود کتاب Welding and Joining of Magnesium Alloys (Woodhead Publishing in Materials)

دانلود کتاب What Can Nanotechnology Learn From Biotechnology?: Social and Ethical Lessons for Nanoscience from the Debate over Agrifood Biotechnology and GMOs (Food Science and Technology)

دانلود کتاب Handbook of Die Design

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Dragon Rouge - Magical Course (1.0)

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia

دانلود کتاب When Someone You Love is Wiccan

دانلود کتاب Heidegger's Religious Origins: Destruction and Authenticity

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development

دانلود کتاب Karpov-Kortchnoi 1978. Parapsychology, Gurus And The Kgb

دانلود کتاب Family Relationships - An Evolutionary Perspective

دانلود کتاب Teaching with Poverty in Mind: What Being Poor Does to Kids' Brains and What Schools Can Do about It

دانلود کتاب An Introduction to Family Therapy, 3rd Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Stuka Volume Two: Luftwaffe Ju 87 Dive-Bomber Units 1942-1945 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب Ancient Greece (Grades 4-8)

دانلود کتاب The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts

دانلود کتاب To Hanoi and Back: The United States Air Force and North Vietnam 1966–1973

دانلود کتاب The Shenandoah Valley Campaign of 1864

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Cell Fusion: Overviews and Methods

دانلود کتاب Differential Display Methods and Protocols

دانلود کتاب Protocols in Molecular Parasitology

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Using Artificial Intelligence in Chemistry and Biology: A Practical Guide (Chapman & Hall/Crc Research No)

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Mathematics and Statistics for Financial Risk Management

دانلود کتاب Perfect phrases for presenting business strategies: hundreds of ready-to-use phrases for writing effective, informative, and powerful strategy presentations

دانلود کتاب Getting Started in Forex Trading Strategies (Getting Started In.....)

دانلود کتاب Manager's Guide to Operations Management (Briefcase Books)

دانلود کتاب Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب SmartHelp for Good 'n' Angry Kids: Teaching Children to Manage Anger

دانلود کتاب Joomla! For Dummies

دانلود کتاب Combinatorial Image Analysis: 12th International Workshop, IWCIA 2008, Buffalo, NY, USA, April 7-9, 2008. Proceedings

دانلود کتاب The Bird Book

دانلود کتاب Green Gadgets For Dummies

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Disco for the Departed (Soho Crime)

دانلود کتاب How America Gets Away With Murder: Illegal Wars, Collateral Damage and Crimes Against Humanity

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب Cross-Border Mergers in Europe (Law Practitioner Series) (Volume 1)

دانلود کتاب Virtual Justice: The New Laws of Online Worlds

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary British Culture

دانلود کتاب The environment: its role in psychosocial functioning and psychotherapy

دانلود کتاب The Stones of Venice - III. The Fall

دانلود کتاب Exile and the kingdom: stories

دانلود کتاب Philosophy Guidebook to Aristotle on Politics