کتاب های جدید

کتاب های برگزیده

دانلود کتاب Zend Enterprise PHP Patterns

عنوان فارسی :

دانلود کتاب الگوهای پیاده سازی PHP Zend Enterprise

عنوان انگلیسی :

Zend Enterprise PHP Patterns

زبان : English

موضوع : Computers->Information Systems: EC businesses

نویسندگان : John Coggeshall

ناشر : Apress

ISBN (شابک) : 978-1-4302-1974-3, 978-1-4302-1975-0

تعداد صفحات : 282\282

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان

فهرست :Table of contents :
Contents at a Glance......Page 7
Contents......Page 9
Who This Book Is For......Page 23
Contacting the Author......Page 24
Introduction to Zend Framework Library......Page 25
Model, View, and Controller......Page 27
“Hello World” in Zend Framework......Page 33
Zend Framework Request/Response Objects and Error Handling......Page 51
Conclusion......Page 55
Getting Started Zend Studio for Eclipse......Page 57
Creating Projects in Zend Studio for Eclipse......Page 60
Debugging in Zend Studio for Eclipse......Page 62
Profiling in Zend Studio for Eclipse......Page 76
Conclusion......Page 79
Web Application Performance and Analysis......Page 81
Using vmstat......Page 83
Determining Whether You Are CPU-Bound......Page 86
Determining Whether You Are Memory-Bound......Page 87
Determining Whether You Are I/O-Bound......Page 89
CPU Bounding Influence......Page 90
I/O Bounding Influence......Page 91
Simulating Load to Identify Future Bottlenecks......Page 92
Conclusion......Page 94
The PHP Execution Cycle......Page 95
What Is Full-Page Caching?......Page 98
Setting Up Full-Page Caching......Page 100
Semi-Full-Page Caching......Page 103
Components of Caching in Zend Framework......Page 106
You Can (Almost) Always Cache Things......Page 107
The Various Zend_Cache Back Ends......Page 109
Conclusion......Page 116
Asynchronous Operations with PHP......Page 117
Getting Started with Job Queue......Page 119
Replacing Job Queue’s PHP with Your Own......Page 121
Controlling the Job Queue from the Command Line......Page 123
Creating Your First Job......Page 124
Searching for Existing Jobs......Page 126
Using Input Parameters in Job Queue Scripts......Page 129
Creating Jobs Programmatically Using the Job Queue API......Page 132
Conclusion......Page 145
Setting the Context......Page 147
Common Threats and Defenses......Page 148
Input Security......Page 149
Securing File Uploads......Page 154
Output Security......Page 159
Conclusion......Page 162
Effective Logging Through Zend_Log......Page 165
Getting Started with Zend_Log......Page 166
What Is PHP Intelligence?......Page 173
Getting Started with PHP Intelligence......Page 174
Creating Advanced Monitoring Facilities......Page 179
Customizing Zend_Log Behavior and Integrating with Zend Platform......Page 183
Logging and Performance......Page 189
Conclusion......Page 190
The Multi-Transport Services Architecture Using ZF......Page 191
The Command Pattern......Page 192
The ServiceController Action Controller......Page 200
Creating a Simple Web Service......Page 206
Dealing with SOAP in Zend Framework MVC......Page 208
Consume REST-Style Services......Page 213
Consuming SOAP Services......Page 215
Conclusion......Page 216
General Server Farm Architecture......Page 217
Session Data and Farm Architecture......Page 220
Database Concerns in Farm Architecture......Page 221
MySQL Slave Farm Architecture......Page 222
MySQL Master Farm Architecture......Page 225
Dealing with Serving of Files......Page 227
Asynchronous Operations and the Farm......Page 232
Conclusion......Page 233
The Storage Engine Concept......Page 235
Optimizing Queries with EXPLAIN......Page 237
Read-Heavy Workload......Page 244
Write-Heavy Workload......Page 248
Online Transaction Processing......Page 250
Online Analytical Processing......Page 253
Data Warehouse......Page 254
Optimization Advice That Applies to All Workloads......Page 255
Estimating Storage Requirements......Page 259
Disks......Page 262
Scaling MySQL......Page 263
When Replication Fails......Page 264
MySQL Sharded Architectures......Page 266
Using MySQL Proxy for Automatic Read/Write Splitting......Page 268
Backing Up MySQL......Page 269
Make Any Benchmarks As Realistic As Possible......Page 270
Realize That Some Settings Make Trade-offs......Page 271
Conclusion......Page 272
Index......Page 273


اطمینان از خرید


Download Zend Enterprise PHP Patterns from megabooks4.ir

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Basic Medical Endocrinology , Fourth Editionدانلود کتاب Immunotoxin Methods and Protocolsدانلود کتاب Neuroergonomics: The Brain at Workدانلود کتاب Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applicationsدانلود کتاب Viral Vectors for Gene Therapy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Enterprise Java Development on a Budget: Leveraging Java Open Source Technologiesدانلود کتاب trixbox CE 2.6دانلود کتاب USS Enterprise (CV-6): The Most Decorated Ship of World War II - A Pictorial Historyدانلود کتاب Fortran 95,2003 for scientists and engineers (program code)دانلود کتاب Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Semigroups (Pure and Applied Mathematics)دانلود کتاب The Analysis of Variance: Fixed, Random and Mixed Modelsدانلود کتاب Functions of a complex variableدانلود کتاب Partial differential equationsدانلود کتاب Convex geometric analysis

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Microelectronics, Microsystems, and Nanotechnology: papers presented at MMN 2000, Athens, Greece, 20-22 November, 2000دانلود کتاب Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applicationsدانلود کتاب Mycorrhiza: State of the Art, Genetics and Molecular Biology, Eco-Function, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure and Systematicsدانلود کتاب Nanoscale: Issues and Perspectives for the Nano Centuryدانلود کتاب Semiconductor nanocrystals and silicate nanoparticles

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Illuminati: Facts and Fictionدانلود کتاب The Birth of Satan: Tracing the Devil's Biblical Roots: Turning the Devil's Biblical Rootsدانلود کتاب When Someone You Love is Wiccanدانلود کتاب The Essentials of Buddhist Philosophyدانلود کتاب Early Romanticism and religious dissent

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Political Psychologyدانلود کتاب Simulation and Gaming for Mathematical Education: Epistemology and Teaching Strategiesدانلود کتاب The Evolutionary Biology of Human Female Sexualityدانلود کتاب The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysisدانلود کتاب Human Rights as Social Representations (International Series in Social Psychology)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Vickers FB5دانلود کتاب The Scythians 700-300BCدانلود کتاب World War Iدانلود کتاب Saladin and the Saracensدانلود کتاب Republic F-84F Thunderstreak

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Adipose Tissue Protocolsدانلود کتاب F-16I Sufa in IAF Serviceدانلود کتاب Embryonic Stem Cell Protocols: Volume 2: Differentiation Modelsدانلود کتاب Biochemistry (Biochemistry (Berg))دانلود کتاب Biological Systematics: The State of the Art

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Software Configuration Management Strategies and IBM(R) Rational(R) ClearCase(R): A Practical Introduction (2nd Edition)دانلود کتاب The DAM Book: Digital Asset Management for Photographersدانلود کتاب Activist Business Ethicsدانلود کتاب eZ Publish 4: Enterprise Web Sites Step-by-Stepدانلود کتاب Financial Management Theory And Practice

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب The Encyclopedia of Men's Health (Facts on File Library of Health and Living)دانلود کتاب Lagrangian turbulence and transportدانلود کتاب Baptism in the Holy Spirit: A Re-Examination of the New Testament Teaching on the Gift of the Holy Spirit in Relation to Pentecostalism Today: A ... Spirit in Relation to Pentecostalism Todayدانلود کتاب Effective Teaching with Internet Technologies: Pedagogy and Practiceدانلود کتاب Windows XP for Dummies Quick Reference

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Laws of Reciprocity and the First Case of Fermats Last Theoremدانلود کتاب Legal reform and administrative detention powers in Chinaدانلود کتاب Copyright for Administratorsدانلود کتاب Conjugal Rites: Marriage and Marriage-like Relationships before the Lawدانلود کتاب Inventing the Criminal: A History of German Criminology, 1880-1945

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Routledge History of Philosophy, Volume 10: Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the 20th Centuryدانلود کتاب The Presocratic Philosophersدانلود کتاب Iran's Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejadدانلود کتاب Analytic Philosophy Without Naturalismدانلود کتاب Ancient Greek Psychology and Modern Mind-Body Debate
پشتیبانی (تماس و واتساپ) 09117307688
(جهت شروع چت کلیک کنید)
دروازه پرداخت معتبر