دانلود کتاب Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برنامه Embedded C و Atmel AVR، نسخه 2

عنوان انگلیسی :

Embedded C Programming and the Atmel AVR, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Computers->Programming: Programming Languages

نویسندگان : Richard H. Barnett Sarah Cox Larry O'Cull

ناشر : Delmar Cengage Learning

ISBN (شابک) : 1418039594, 9781418039592

تعداد صفحات : 556\556

سال نشر : 2006     ویرایش : 2

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان

فهرست :Table of contents :
Cover......Page 1
Title Page......Page 4
Copyright......Page 6
CONTENTS......Page 7
PREFACE......Page 15
INTRODUCTION......Page 23
1.2 INTRODUCTION......Page 25
1.3 BEGINNING CONCEPTS......Page 26
1.4.1 Variable Types......Page 28
1.4.2 Variable Scope......Page 29
1.4.3 Constants......Page 30
1.4.4 Enumerations and Definitions......Page 31
1.4.6 Type Casting......Page 33
1.5 I/O OPERATIONS......Page 35
1.6.1 Assignment and Arithmetic Operators......Page 36
1.6.2 Logical and Relational Operators......Page 38
1.6.3 Increment, Decrement, and Compound Assignment......Page 40
1.6.4 The Conditional Expression......Page 41
1.6.5 Operator Precedence......Page 42
1.7.1 While Loop......Page 43
1.7.2 Do/While Loop......Page 45
1.7.3 For Loop......Page 46
1.7.4 If/Else......Page 47
1.7.5 Switch/Case......Page 50
1.7.6 Break, Continue, and Goto......Page 52
1.8 FUNCTIONS......Page 57
1.8.1 Prototyping and Function Organization......Page 58
1.8.2 Functions that Return Values......Page 60
1.8.3 Recursion......Page 61
1.9.1 Pointers......Page 65
1.9.2 Arrays......Page 69
1.9.3 Multidimensional Arrays......Page 71
1.9.4 Pointers to Functions......Page 73
1.10.1 Structures......Page 78
1.10.2 Arrays of Structures......Page 80
1.10.3 Pointers to Structures......Page 81
1.10.4 Unions......Page 82
1.10.5 Typedef Operator......Page 84
1.10.6 Bits and Bitfields......Page 85
1.10.7 Sizeof Operator......Page 86
1.11.1 Constants and Variables......Page 87
1.11.3 Register Variables......Page 89
1.12.1 Using Interrupts......Page 93
1.12.2 Real-Time Executives......Page 96
1.12.3 State Machines......Page 99
1.13 PROGRAMMING STYLE, STANDARDS, AND GUIDELINES......Page 104
1.15 EXERCISES......Page 105
1.16 LABORATORY ACTIVITIES......Page 107
2.2 INTRODUCTION......Page 111
2.3 ARCHITECTURAL OVERVIEW......Page 112
2.4.2 Data Memory......Page 113
2.4.3 EEPROM Memory......Page 118
2.5 RESET AND INTERRUPT FUNCTIONS......Page 121
2.5.1 Interrupts......Page 122
2.5.2 Reset......Page 125
2.6 PARALLEL I/O PORTS......Page 129
2.7 TIMER/COUNTERS......Page 133
2.7.2 Timer 0......Page 134
2.7.3 Timer 1......Page 138
2.7.4 Timer 2......Page 152
One–second recording interval using Timer 0......Page 153
Engine rpm measurement using Timer 1......Page 154
Drive shaft rpm measurement using Timer 1......Page 155
2.8 SERIAL COMMUNICATION USING THE USART......Page 156
2.9.1 Analog-to-Digital Background......Page 165
2.9.2 Analog-to-Digital Converter Peripheral......Page 166
2.9.3 Analog Comparator Peripheral......Page 170
Measuring engine temperature using the analog-to-digital converter (ADC)......Page 173
Sending collected data to the PC......Page 174
2.10 SERIAL COMMUNICATION USING THE SPI......Page 175
2.11 SERIAL COMMUNICATION USING I[sup(2)]C......Page 182
2.12 THE AVR RISC ASSEMBLY LANGUAGE INSTRUCTION SET......Page 184
2.13 CHAPTER SUMMARY......Page 187
2.14 EXERCISES......Page 191
2.15 LABORATORY ACTIVITIES......Page 192
3.2 INTRODUCTION......Page 195
3.3 CHARACTER INPUT/OUTPUT FUNCTIONS – getchar() AND putchar()......Page 196
3.4.1 Put String—puts()......Page 202
3.4.2 Put String FLASH—putsf()......Page 203
3.4.3 Print Formatted—printf()......Page 204
3.4.4 String Print Formatted—sprintf()......Page 206
3.5 STANDARD INPUT FUNCTIONS......Page 207
3.5.1 Get String—gets()......Page 208
3.5.2 Scan Formatted—scanf()......Page 209
3.5.3 Scan String Formatted—sscanf()......Page 211
3.6.1 The #include Directive......Page 212
3.6.2 The #define Directive......Page 213
3.6.3 The #ifdef, #ifndef, #else, and #endif Directives......Page 215
3.6.4 The #pragma Directive......Page 220
3.6.5 Other Macros and Directives......Page 224
3.7 CHAPTER SUMMARY......Page 225
3.9 LABORATORY ACTIVITIES......Page 226
4.2 INTRODUCTION......Page 229
4.3.1 Projects......Page 230
4.3.2 Source Files......Page 233
4.3.3 Edit Files......Page 235
4.3.5 The File Navigator......Page 238
4.4 C COMPILER OPTIONS......Page 240
4.4.1 Memory Model......Page 241
4.4.5 (s)printf Features and (s)scanf Features......Page 242
4.4.7 Compilation......Page 243
4.5.1 Compile a Project......Page 244
4.5.2 Make a Project......Page 245
4.6 PROGRAM THE TARGET DEVICE......Page 246
4.6.1 Chip......Page 247
4.6.2 FLASH and EEPROM......Page 248
4.6.6 Signature......Page 250
4.6.9 Program All......Page 251
4.6.10 Other Programmers......Page 252
4.7 CODEWIZARDAVR CODE GENERATOR......Page 253
4.7.1 Chip Tab......Page 256
4.7.2 Ports Tab......Page 257
4.7.3 External IRQ Tab......Page 258
4.7.4 Timers Tab......Page 259
4.7.5 USART Tab......Page 260
4.7.6 ADC Tab......Page 261
4.7.7 Project Information Tab......Page 262
4.7.8 Generate Source Code......Page 263
4.8 TERMINAL TOOL......Page 271
4.9 THE ATMEL AVR STUDIO DEBUGGER......Page 273
4.9.4 Start, Stop, and Step......Page 274
4.9.5 Set and Clear Breakpoints......Page 275
4.9.7 View and Modify the Machine State......Page 276
4.11 EXERCISES......Page 277
4.12 LABORATORY ACTIVITIES......Page 279
5.4 PROJECT DEVELOPMENT PROCESS STEPS......Page 281
5.4.1 Definition Phase......Page 282
5.4.2 Design Phase......Page 284
5.4.3 Test Definition Phase......Page 285
5.4.5 System Integration and Software Development Phase......Page 286
5.6.1 Concept Phase......Page 287
5.6.2 Definition Phase......Page 288
5.6.3 Measurement Considerations for the Design......Page 293
5.6.4 Hardware Design, Outdoor Unit......Page 308
5.6.5 Software Design, Outdoor Unit......Page 310
5.6.6 Hardware Design, Indoor Unit......Page 311
5.6.7 Software Design, Indoor Unit......Page 314
5.6.8 Test Definition Phase......Page 316
5.6.9 Build and Test Prototype Hardware Phase......Page 318
5.6.10 System Integration and Software Development Phase, Outdoor Unit......Page 325
5.6.11 System Integration and Software Development Phase, Indoor Unit......Page 336
Converting from Counts to Real Units......Page 348
5.6.12 System Test Phase......Page 363
5.6.13 Changing It Up......Page 367
5.7 CHALLENGES......Page 373
5.9 EXERCISES......Page 374
5.10 LABORATORY ACTIVITY......Page 375
APPENDIX A: LIBRARY FUNCTIONS REFERENCE......Page 377
APPENDIX B: GETTING STARTED WITH CODEVISIONAVR AND THE STK500......Page 477
APPENDIX C: PROGRAMMING THE AVR MICROCONTROLLERS......Page 495
APPENDIX D: INSTALLING AND USING THECABLEAVR......Page 499
APPENDIX E: THE MEGAAVR-DEV DEVELOPMENT BOARD......Page 513
APPENDIX F: ASCII TABLE......Page 517
APPENDIX G: AVR INSTRUCTION SET SUMMARY......Page 521
APPENDIX H: ANSWERS TO SELECTED EXERCISES......Page 527
APPENDIX I: A “FAST START” TO EMBEDDED C PROGRAMMING AND THE AVR......Page 533
INDEX......Page 543

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Quick Reference Dictionary of Eyecare Terminology

دانلود کتاب Parkinson's Disease

دانلود کتاب Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst

دانلود کتاب Leistungsphysiologie. Grundlagen für Trainer, Physiotherapeuten und Masseure: Grundlagen Fur Trainer, Physiotherapeuten Und Masseure

دانلود کتاب Basic Medical Endocrinology , Fourth Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

دانلود کتاب Programming Razor

دانلود کتاب The Fairly Incomplete and Rather Badly Illustrated Monty Python Songbook

دانلود کتاب IPhone and IPad Web Design For Dummies

دانلود کتاب Актуальные проблемы теории информации

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Realism-Antirealism Debate in the Age of Alternative Logics

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, 3rd Edition

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب A Path to Combinatorics for Undergraduates: Counting Strategies

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Adhesion Protein Protocols

دانلود کتاب Popular Woodworking - Complete Book of Tips, Tricks & Techniques

دانلود کتاب Hybrid Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applications

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Piping Hot Curves: Accent Curves in Quilts with Piping

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus: 016 (Studies in the Bible and Early Christianity)

دانلود کتاب He Chose the Nails: What God Did to Win Your Heart

دانلود کتاب Philosophizing the Everyday: Revolutionary Praxis and the Fate of Cultural Theory (Marxism and Culture)

دانلود کتاب Heart of Islam, The: Enduring Values for Humanity

دانلود کتاب Christ and Culture (Challenges in Contemporary Theology)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Hypnosis for Chronic Pain Management: Therapist Guide

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب Psychology and 'Human Nature'

دانلود کتاب How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Scythians 700-300BC

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب The Matter of the Page: Essays in Search of Ancient and Medieval Authors (Wisconsin Studies in Classics)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Botanical Medicine: From Bench to Bedside

دانلود کتاب Apoptosis: Physiology and Pathology

دانلود کتاب Biologie von Parasiten

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

دانلود کتاب Evolutionary History of the Primates

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Making an Impact Online

دانلود کتاب International Management

دانلود کتاب Management im Gesundheitswesen

دانلود کتاب The Handbook of Microfinance

دانلود کتاب Managerial Accounting 2010 Edition

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Towards a New Architecture

دانلود کتاب Precedents in Architecture

دانلود کتاب The Encyclopaedia of Australia's Battles

دانلود کتاب Teach Yourself to Make Angels and Fairies: Simple Techniques and Patterns for Dolls and Their Clothes

دانلود کتاب Innovation in Architecture: A Path to the Future

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Philosophy of Law: An Encyclopedia (Garland Reference Library of the Humanities) (2 Volumes)

دانلود کتاب Der Tonwille: Pamphlets in Witness of the Immutable Laws of Music Volume I: Issues 1-5 (1921-1923)

دانلود کتاب Evolution and the Common Law

دانلود کتاب McMafia: a journey through the global criminal underworld

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب From 'Civil Society' to 'Europe' (International Studies in Sociology and Social Anthropology)

دانلود کتاب Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)

دانلود کتاب The paradox of choice: why more is less

دانلود کتاب Geopolitics: A Guide to the Issues (Contemporary Military, Strategic, and Security Issues)

دانلود کتاب Culture, Class, Distinction