دانلود کتاب Jennifer Lopez (The Great Hispanic Heritage)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنیفر لوپز (میراث بزرگ اسپانیایی)

Jennifer Lopez (The Great Hispanic Heritage)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر :

ISBN (شابک) : 0791097242, 9780791097243, 9781438106816

تعداد صفحات : 117\118

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 990 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Wyatt Earp (Legends of the Wild West)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب وایت اپر (افسانه غرب وحشی)

Wyatt Earp (Legends of the Wild West)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر :

ISBN (شابک) : 1604135972, 9781604135978

تعداد صفحات : 110\111

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Syria

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سوریه

Syria

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Jack Morrison Adam Woog Arthur Jr. Goldschmidt

ناشر : Chelsea House Publications

ISBN (شابک) : 9781604130195, 9781604130195

تعداد صفحات : 129\129

سال نشر : 2008     ویرایش : 2

حجم : 202 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Late Middle Ages

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قرون وسطی

The Late Middle Ages

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The World Trade Center

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مرکز تجارت جهانی

The World Trade Center

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2013     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Vampires in the Movies

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خون آشام ها در فیلم ها

Vampires in the Movies

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 80\0

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Roman Colosseum

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کولیسی رومی

The Roman Colosseum

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2013     ویرایش :

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Mummies

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مومیایی ها

Mummies

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 104\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Life During the Spanish Inquisition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زندگی در طول بازجویی اسپانیایی

Life During the Spanish Inquisition

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Possessions and Exorcisms

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حاکمیت و اشکال گریزی

Possessions and Exorcisms

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Baltic States. Then and Now

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشورهای بالتیک سپس و اکنون

The Baltic States. Then and Now

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 80\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Eiffel Tower

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برج ایفل

The Eiffel Tower

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2013     ویرایش :

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Early Middle Ages

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قرون ابتدای میانه

The Early Middle Ages

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 96\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Zombies

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زامبی ها

Zombies

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : ReferencePoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 80\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Jesse James. The Wild West for Kids

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جسی جیمز غرب وحشی برای کودکان و نوجوانان

Jesse James. The Wild West for Kids

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : Perseus Books Group;Sky Pony Press

ISBN (شابک) : 9781628738513

تعداد صفحات : 94\0

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Eiffel Tower (History's Great Structures)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برج ایفل (سازه های بزرگ تاریخ)

The Eiffel Tower (History's Great Structures)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : Referencepoint Press

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \96

سال نشر : 2014     ویرایش :

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Jesse James (Legends of the Wild West)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جسی جیمز (افسانه غرب وحشی)

Jesse James (Legends of the Wild West)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر :

ISBN (شابک) : 1604135980, 9781604135985

تعداد صفحات : 126\127

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Billy the Kid (Legends of the Wild West)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بیلی بچه (افسانه های غرب وحشی)

Billy the Kid (Legends of the Wild West)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر :

ISBN (شابک) : 1604135964, 9781604135961, 1438134487, 9781438134482

تعداد صفحات : 104\105

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Reggie Bush (Football Superstars)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ریگی بوش (ستاره های فوتبال)

Reggie Bush (Football Superstars)

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : Chelsea House Pub (Library)

ISBN (شابک) : 1604137568, 9781604137569, 9781438138756

تعداد صفحات : 129\129

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Ladainian Tomlinson

عنوان فارسی :

دانلود کتاب لادائیان تاملینسون

Ladainian Tomlinson

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Adam Woog

ناشر : Chelsea House (An imprint of Infobase Learning)

ISBN (شابک) : 1604137576, 9781604137576, 9781438138749

تعداد صفحات : 126\126

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Basic clinical neuroscience

دانلود کتاب The Topol Solution: Textbook of Cardiovascular Medicine, Third Edition with DVD, Plus Integrated Content Website

دانلود کتاب Diabetes-Handbuch: Eine Anleitung für Praxis und Klinik

دانلود کتاب Stem Cell Research and Therapeutics

دانلود کتاب Encyclopedia Of Psychotherapy

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Concepts of Programming Languages

دانلود کتاب Integrated Formal Methods: 7th International Conference, IFM 2009, Düsseldorf, Germany, February 16-19, 2009. Proceedings

دانلود کتاب Linear programming

دانلود کتاب Designing Community: Charrettes, Masterplans and Form-based Codes

دانلود کتاب Drupal For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب The Tutu Archaeological Village Site: A Multi-disciplinary Case Study in Human Adaptation

دانلود کتاب Elliptic cohomology

دانلود کتاب The Parameter Space Investigation Method Toolkit

دانلود کتاب A First Course in Real Analysis

دانلود کتاب Viewpoints: Mathematical Perspective and Fractal Geometry in Art

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Fundamental Aspects of Nuclear Reactor Fuel Elements

دانلود کتاب Principles of nanophotonics

دانلود کتاب Protein-Protein Interactions: Methods and Applications

دانلود کتاب The Biotechnology of Ethanol: Classical and Future Applications

دانلود کتاب Nanoscale: Issues and Perspectives for the Nano Century

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Mysterium Magnum

دانلود کتاب The Secularisation of the Confessional State: The Political Thought of Christian Thomasius (Ideas in Context)

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب Dionysos

دانلود کتاب The Answer Book

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Psychology of Eating and Drinking: 3rd Edition

دانلود کتاب Finding and Knowing: The Psychology of Digital Information Use

دانلود کتاب MathMatters 2: An Integrated Program, Extra Practice Workbook

دانلود کتاب Psychology: Themes and Variations

دانلود کتاب Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience with Coglab Manual, 3rd Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Wehrmacht auxiliary forces

دانلود کتاب Sturmgeschutz III & IV 1942 - 45

دانلود کتاب US Aircrew Combat Flight & Survival Gear

دانلود کتاب Zerstorer Volume Two: Luftwaffe Fighter-Bombers and Destroyers 1941-1945 (Luftwaffe Colours)

دانلود کتاب The Venetian Empire 1200–1670

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Irises: A Gardener's Encyclopedia

دانلود کتاب Receptor Signal Transduction Protocols

دانلود کتاب Basic Protein and Peptide Protocols

دانلود کتاب Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics

دانلود کتاب Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Neurogener Schmerz: Management von Diagnostik und Therapie

دانلود کتاب MCSA/MCSE: Windows Server 2003 Network Infrastructure Implementation, Management, and Maintenance Study Guide (70-291)

دانلود کتاب Getting Started with SAS Profitability Management 1.3

دانلود کتاب Systems Trading for Spread Betting: An End-To-End Guide for Developing Spread Betting Systems

دانلود کتاب Become A High Earning Currency Trader A Complete And Structured Forex Currency Trading Course With High Conversions Just See The Sales Page

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Orders: Description and Roles

دانلود کتاب Learn to Relax: Proven Techniques for Reducing Stress, Tension, and Anxiety--and Promoting Peak Performance

دانلود کتاب Workbook Beginner. Enterprise 1

دانلود کتاب Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research

دانلود کتاب Crafts for Kids Who Are Learning about Transportation

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Conveyancing Law & Practice

دانلود کتاب Interpretation of Deviations from Ohms Law

دانلود کتاب Business Law, 8th Edition

دانلود کتاب Tools of Dominion: The Case Laws of Exodus

دانلود کتاب Peace through Law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Social Security and Development

دانلود کتاب An essay on genius

دانلود کتاب Ways a World Might Be. Metaphysical and Anti-Metaphysical Essays

دانلود کتاب Ethics Vindicated: Kant's Transcendental Legitimation of Moral Discourse

دانلود کتاب Believing by Faith: An Essay in the Epistemology and Ethics of Religious Belief