دانلود کتاب Buccaneers.1620-1700

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Buccaneers.1620-1700

Buccaneers.1620-1700

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855329126, 1855329123

تعداد صفحات : 65\65

سال نشر : 2000     ویرایش : illustrated edition

حجم : 29 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Motor Torpedo Boat 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری بریتیش موتور Torpedo 1939-45

British Motor Torpedo Boat 1939-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : WSC

ISBN (شابک) : 9781841765006, 1841765007

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861-65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری رودخانه میسیسیپی جنگ داخلی آمریکا 1861-65

Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861-65

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764132, 9781841764139

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Battlecruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Battlecruisers بریتانیا 1939-45

British Battlecruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766331, 1-84176-633-X

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Scourge of the Seas - Buccaneers, Pirates and Privateers

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اسراف از دریاها - Buccaneers، دزدان دریایی و خصوصی

Scourge of the Seas - Buccaneers, Pirates and Privateers

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846032113, 9781846032110

تعداد صفحات : 245\245

سال نشر : 2007     ویرایش : First Thus

حجم : 76 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب San Juan Hill 1898

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سن هیل 1898

San Juan Hill 1898

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Dave Rickman

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1855327015, 9781855327016

تعداد صفحات : 96\99

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 67 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Renaissance war galley, 1470-1590

عنوان فارسی :

دانلود کتاب غرفه جنگ رنسانس، 1470-1570

Renaissance war galley, 1470-1590

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1841764434, 9781841764436

تعداد صفحات : 49\49

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Scapa Flow.-The defences of Britain’s great fleet anchorage 1914-1945

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Scapa Flow.-دفاع از لنگرگاه ناوگان بزرگ بریتانیا 1914-1945

Scapa Flow.-The defences of Britain’s great fleet anchorage 1914-1945

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846033667, 978-1-84603-366-7

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Russian Army of the Seven Years War

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش روسیه از جنگ هفت ساله

Russian Army of the Seven Years War

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Bill Younghusband

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781855325876, 1-85532-587-X

تعداد صفحات : 48\48

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Pirate Ship 1660-1730

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشتی دزدان دریایی 1660-1730

The Pirate Ship 1660-1730

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764979, 1841764973

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب King Arthur

عنوان فارسی :

دانلود کتاب شاه آرتور

King Arthur

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1846033624, 978-184603-362-9

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 31 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Tudor warships. Henry VIII's Navy /1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کشتی جنگی تودور. نیروی هوایی هنری هشتم / 1

Tudor warships. Henry VIII's Navy /1

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey; Osprey Direct c/o Random House Distribution Center

ISBN (شابک) : 1846032512, 978-1-84603-251-6

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Tudor Warships, Elizabeth I's Navy

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جنگ افزارهای Tudor، نیروی دریایی الیزابت I

Tudor Warships, Elizabeth I's Navy

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846032520, 9781846032523

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 23 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Union Monitor 1861-65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتحادیه مانیتور 1861-65

Union Monitor 1861-65

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841763064, 1841763063

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Pirates.1660-1730

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Pirates.1660-1730

Pirates.1660-1730

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855327061, 1855327066

تعداد صفحات : 68\68

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Elizabethan sea dogs 1560-1605

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سواحل دریای الیزابت شمالی 1560-1605

Elizabethan sea dogs 1560-1605

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam Angus McBride

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841760155, 1841760153

تعداد صفحات : 64\64

سال نشر : 2000     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب American Civil War Fortifications 1

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تقویت جنگ جهانی آمریکا 1

American Civil War Fortifications 1

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Donato Spedaliere

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764429, 1841764426

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Aircraft Carriers 1939-45 (New Vanguard)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حامل های هواپیمایی بریتانیایی 1939-45 (پیشگام جدید)

British Aircraft Carriers 1939-45 (New Vanguard)

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر :

ISBN (شابک) : 1849080798, 9781849080798

تعداد صفحات : 48\50

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Forts of Celtic Britain

عنوان فارسی :

دانلود کتاب انواع انگلستان سلتیک

The Forts of Celtic Britain

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 64\34

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 54 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایقهای تفریحی رودخانه می سی سی پی از جنگ داخلی آمریکا - 1861-61

Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Union Monitor 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتحادیه مانیتور 1861-65

Union Monitor 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841763064

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861-65

Union River Ironclad 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841764443

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Union River Ironclad 1861-65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Union River Ironclad 1865-65

Union River Ironclad 1861-65

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764442

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Russian Army of the Seven Years War (2) (Men-at-Arms)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش روسیه از جنگ هفت ساله (2) (مردان در معرض)

Russian Army of the Seven Years War (2) (Men-at-Arms)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Bill Younghusband

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325876, 185532587X

تعداد صفحات : 48\48

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Motor Gun Boat 1939-45 (New Vanguard)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق موتوری انگلیس 1939-45 (پیشگام جدید)

British Motor Gun Boat 1939-45 (New Vanguard)

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Angus Konstam Tony Bryan

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1849080771, 9781849080774, 9781849080781

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Ejercitos y Batallas 69. Batallas de la Historia 34. Poltava 1709

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ارتش ها و جنگ ها 69. جنگ های تاریخ 34. پولتاوا 1709

عنوان انگلیسی : Armies and Battles 69. Battles of History 34. Poltava 1709

Ejercitos y Batallas 69. Batallas de la Historia 34. Poltava 1709

زبان : Spanish

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey - Del Prado

ISBN (شابک) : 8478385428

تعداد صفحات : 97\97

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 103 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Forts in the Age of Arthur

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قلعه انگلستان در سن آرتور

British Forts in the Age of Arthur

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam Peter Dennis

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846033624, 9781846033629

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 31 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب British Aircraft Carriers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هواپیماهای هواپیمایی بریتانیا از سال 1939-45

British Aircraft Carriers 1939-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Historical Atlas of the Celtic World

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اطلس تاریخی کلفتی جهان

Historical Atlas of the Celtic World

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Mercury Books

ISBN (شابک) : 1904668011, 9781904668015

تعداد صفحات : 191\99

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 59 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Confederate Blockade Runner 1861–65

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Confederate Blockade Runner 1861-65

Confederate Blockade Runner 1861–65

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Angus Konstam

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841766362

تعداد صفحات : 48\51

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Angry White Pyjamas

دانلود کتاب Facilitated Stretching, 2nd Edition

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

دانلود کتاب Essential Nuclear Medicine Physics (Essentials)

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Java Threads

دانلود کتاب Metasploit: The Penetration Tester's Guide

دانلود کتاب HTML5 Guidelines for Web Developers

دانلود کتاب Microsoft Office Excel 2010: Introductory

دانلود کتاب Programming Razor

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis

دانلود کتاب Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Multirate and Wavelet Signal Processing

دانلود کتاب Prealgebra , Fourth Edition (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Biofuels: Methods and Protocols

دانلود کتاب RNA-Protein Interaction Protocols

دانلود کتاب Atomic clusters and nanoparticles

دانلود کتاب Nanoscale Multifunctional Materials: Science & Applications

دانلود کتاب Micro Fuel Cells - Principles and Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Fratellanza di Angeli e Uomini

دانلود کتاب Recapture the Wonder: Experience God's Amazing Promise of Childlike Joy

دانلود کتاب The Jacobite Rebellions 1689-1745 (Men-at-Arms)

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب The Evolution of a Creationist: A Layman's Guide to the Conflict Between the Bible and Evolutionary Theory

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound

دانلود کتاب Introduction to Psychology , Eighth Edition

دانلود کتاب Psychiatrie: einschließlich Psychotherapie (Springer-Lehrbuch)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب History of Warfare: War In The Air 1914-45

دانلود کتاب Saab J 29

دانلود کتاب Vintage Aircraft Nose Art Card Set

دانلود کتاب Thompson Submachune Gun

دانلود کتاب The Second World War, Volume 2: Their Finest Hour

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Microbial Ecology

دانلود کتاب Flora of Kamtchatka and adjacent islands

دانلود کتاب Tiny Yarn Animals: Amigurumi Friends to Make and Enjoy

دانلود کتاب Biointerface Characterization by Advanced IR Spectroscopy

دانلود کتاب Life: The Science of Biology, 9th Edition

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Managing Cashflow Pocketbook

دانلود کتاب Inventory Control and Management, 2nd Edition

دانلود کتاب Neurogener Schmerz: Management von Diagnostik und Therapie

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب The Economist - 27 October 2001

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب I Want to be a Gymnast (DK Readers, Level 2)

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Family Vacation (DK READERS)

دانلود کتاب Smiley's Workshop for AVR

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Memory, Imagination, Justice: Intersections of Law and Literature

دانلود کتاب The Four-Masted Barque Lawhill

دانلود کتاب Perspectives on labour law

دانلود کتاب The Killer Book of True Crime: Incredible Stories, Facts and Trivia from the World of Murder and Mayhem

دانلود کتاب American Frontier Lawmen 1850 -1930

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Fractal Time: Why a Watched Kettle Never Boils (Studies of Nonlinear Phenomena in Life Science)

دانلود کتاب The Practice of Everyday Life

دانلود کتاب Angeli. Esseri di luce

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron