دانلود کتاب Five Point Someone: What Not to Do in IIT

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پنج نقطه یک نفر: چه چیزی در IIT انجام نمی شود

Five Point Someone: What Not to Do in IIT

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر :

ISBN (شابک) : 9788129104595, 9788129104601, 8129104598, 8129104601

تعداد صفحات : 275\153

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب 2 States: The Story of My Marriage

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 2 ایالت: داستان ازدواج من

2 States: The Story of My Marriage

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co

ISBN (شابک) : 8129115301, 9788129115300

تعداد صفحات : 269\0

سال نشر : 2009     ویرایش : 4th Edition

حجم : 298 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Revolution 2020

عنوان فارسی :

دانلود کتاب انقلاب 2020

Revolution 2020

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa and Co

ISBN (شابک) : 8129118807, 9788129118806

تعداد صفحات : 304\0

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 369 kB       فرمت : mobi

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The 3

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 3

The 3

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co

ISBN (شابک) : 8129113724

تعداد صفحات : 144\144

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The 3 (Three) Mistakes of My Life

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 3 (سه) اشتباه از زندگی من

The 3 (Three) Mistakes of My Life

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 144\144

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب One Indian Girl

عنوان فارسی :

دانلود کتاب یک دختر هندی

One Indian Girl

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر :

ISBN (شابک) : 9781477809235

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 2016     ویرایش :

حجم : 391 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The 3

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 3

The 3

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co

ISBN (شابک) : 8129113724

تعداد صفحات : 144\144

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب What Young India Wants: Selected Non-Fiction

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آنچه هند جوان می خواهد: انتخاب غیر داستانی

What Young India Wants: Selected Non-Fiction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co.

ISBN (شابک) : 8129120216, 9788129120212

تعداد صفحات : 208\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 288 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Half Girlfriend

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نیم دوست دختر

Half Girlfriend

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa Publications

ISBN (شابک) : 8129135728, 9788129135728

تعداد صفحات : 260\0

سال نشر : 2014     ویرایش : 3rd

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Making India Awesome - New Essays and columns

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ساخت عالی هند - مقالات و ستون های جدید

Making India Awesome - New Essays and columns

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa Publications India

ISBN (شابک) : 8129137429, 9788129137425

تعداد صفحات : 171\0

سال نشر : 2015     ویرایش : 1st

حجم : 722 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The 3 Mistakes of My Life

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 3 اشتباه زندگی من

The 3 Mistakes of My Life

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa Publ.

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 360 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Five Point Someone

Five Point Someone

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat [Bhagat Chetan]

ناشر : Rupa & Co

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 280 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Half Girlfriend

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نیم دوست دختر

Half Girlfriend

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa Publ.

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 2015     ویرایش :

حجم : 353 kB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Girl in Room 105

The Girl in Room 105

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 285\285

سال نشر : 2018     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Girl in Room 105

The Girl in Room 105

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 9 October 2018     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Revolution 2020

Revolution 2020

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 302\302

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 58 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Three mistakes of my life

Three mistakes of my life

زبان : English

موضوع : Literature->Prose

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co.

ISBN (شابک) : 8129113724, 9788129113726

تعداد صفحات : 257\144

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب What Young India Wants: Selected Non-Fiction

What Young India Wants: Selected Non-Fiction

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa & Co.

ISBN (شابک) : 1476769990, 9788129120212

تعداد صفحات : 208\0

سال نشر : 2012     ویرایش :

حجم : 10 MB       فرمت : epub

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Revolution 2020

عنوان فارسی :

دانلود کتاب انقلاب 2020

Revolution 2020

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Chetan Bhagat

ناشر : Rupa

ISBN (شابک) : 8129118807

تعداد صفحات : 296\304

سال نشر : 2011     ویرایش : second

حجم : 23 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Atherosclerosis, large arteries and cardiovascular risk

دانلود کتاب Fundamental Immunology

دانلود کتاب Aortic Root Surgery: The Biological Solution

دانلود کتاب Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies

دانلود کتاب Current Diagnosis & Treatment in Sports Medicine

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Real World Adobe Illustrator CS4

دانلود کتاب Creative Visualization For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

دانلود کتاب Sams teach yourself ADO.NET in 24 hours

دانلود کتاب Programming F#: A comprehensive guide for writing simple code to solve complex problems

دانلود کتاب Windows 7 Step by Step

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Archaeological Surveying and Mapping: Recording and Depicting the Landscape

دانلود کتاب Hilbert transforms:

دانلود کتاب Logic Synthesis and Verification Algorithms

دانلود کتاب Functions of a complex variable

دانلود کتاب Regularity of minimal surfaces

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering, and Instruments

دانلود کتاب Hazleton Laboratories Toxicity of Welding Fume in Rats Twfr

دانلود کتاب Tissue Engineering III: Cell - Surface Interactions for Tissue Culture

دانلود کتاب NanoBiotechnology Protocols

دانلود کتاب Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Dictionary of Gnosis & Western Esotericism

دانلود کتاب Buckland's Complete Book of Witchcraft

دانلود کتاب The Remnant of Israel: The History, Theology, and Philosophy of the Messianic Jewish Community

دانلود کتاب To Know Him: Beyond Religion Waits a Relationship That Will Change Your Life

دانلود کتاب Advanced Sex Magic: The Hanging Mystery Initiation

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Sexual Partnering, Sexual Practices, and Health

دانلود کتاب Architect's Brain: Neuroscience, Creativity, and Architecture

دانلود کتاب Personality, Eighth Edition

دانلود کتاب The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction

دانلود کتاب Teaching and Supervision (The Academic's Support Kit)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Roman Military Clothing (3): AD 400-640

دانلود کتاب Vought's F-8 Crusader. Part One: Development and Testing, Foreign Users and the XF8U-3

دانلود کتاب The Boxer Rebellion

دانلود کتاب The Spanish Civil War, The Soviet Union, and Communism

دانلود کتاب The American Plains Indians

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Lipidomics: Volume 2: Methods and Protocols

دانلود کتاب Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols

دانلود کتاب Plant Functional Genomics

دانلود کتاب RNA-Protein Interaction Protocols

دانلود کتاب Plant Hormones: Methods and Protocols

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Unravelling the Credit Crunch

دانلود کتاب Management des Melanoms (Onkologie aktuell)

دانلود کتاب Successful Selling in a Week

دانلود کتاب The Office: Procedures and Technology (5th Edition)

دانلود کتاب Organizational Knowledge and Technology: An Action-Oriented Perspective on Organization and Information Systems

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Proceedings of Gokova geometry-topology conference 15, 2008

دانلود کتاب Reliable Reasoning: Induction and Statistical Learning Theory (Jean Nicod Lectures)

دانلود کتاب Encyclopedia of the Antarctic

دانلود کتاب Digital Frequency Synthesis Demystified

دانلود کتاب How to start a business in Texas

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Lincoln Lawyer

دانلود کتاب The Intensities of X-Rays of the L Series II. The Critical Potentials of the Platinum Lines

دانلود کتاب Australian Export: A Guide to Law and Practice

دانلود کتاب Lullabies for Little Criminals: A Novel (P.S.)

دانلود کتاب Facing the Limits of the Law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Epistemology: The Big Questions (Philosophy: The Big Questions)

دانلود کتاب Plato’s Progress

دانلود کتاب A History Of Greek Philosophy

دانلود کتاب Newsgames: Journalism at Play

دانلود کتاب Speak the Culture: Spain: Be Fluent in Spanish Life and Culture