دانلود کتاب German Mountain Ski Troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کوه های اسکی کوهستانی 1939-45

German Mountain Ski Troops 1939-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325722, 1855325721

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Battleships 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نبرد جنگی آلمان 1939-45

German Battleships 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764986, 1-84176-498-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گیرنده های صلیب نایت و بلوط 1939-40

Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766416, 1-84176-641-0

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841768724, 1-84176-872-3

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen-SS: '24. به 38. بخش ها و لژیون های داوطلب "

The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765921, 1-84176-592-9

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing, Limited

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Light Cruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کروزرهای سبک 1939-45

German Light Cruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765037, 1-84176-503-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

عنوان فارسی :

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - نبرد اقیانوس اطلس

U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031335, 1846031338

تعداد صفحات : 43\43

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Grey Wolf: U-Boat Crewman of World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ خاکستری: خدمه کشتی قایق جنگ جهانی دوم

Grey Wolf: U-Boat Crewman of World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Darko Pavlovic

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763128, 9781841763125

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Hermann Goering Division

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هرمان گورینگ بخش

Hermann Goering Division

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764061, 184176406X

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Knight's Cross with diamonds recipients 1941-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب نایت با الماس دریافت کنندگان 1941-45

Knight's Cross with diamonds recipients 1941-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841766447, 1841766445

تعداد صفحات : 35\35

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 27 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Kriegsmarine U-boats 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قایق های Kriegsmarine U-boats 1939-45

Kriegsmarine U-boats 1939-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763632, 9781841763637

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Kriegsmarine Coastal Forces

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نیروهای ساحلی Kriegsmarine

Kriegsmarine Coastal Forces

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1846033314, 9781846033315

تعداد صفحات : 52\52

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب World War II German Women's Auxiliary Services

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمات امدادی زنان آلمانی زنان جنگ جهانی دوم

World War II German Women's Auxiliary Services

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764078, 1-84176-407-8

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Security and Police Soldier 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سرباز امنیتی و پلیس آلمان 1939-45

German Security and Police Soldier 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Velimir Vuksic

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764160, 1-84176-416-7

تعداد صفحات : 34\34

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Destroyers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویرانگرهای آلمانی 1939-45

German Destroyers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765044, 1-84176-504-X

تعداد صفحات : 50\50

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Darko Pavlovic

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325456, 1855325454

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841768723

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Hermann Goring Division

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بخش هرمان گورینگ

The Hermann Goring Division

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841764061

تعداد صفحات : 48\52

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Destroyers 1939–45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ویرانگرهای آلمانی 1939-45

German Destroyers 1939–45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841765044

تعداد صفحات : 48\50

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German E-boats 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب E-boats آلمان 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

German E-boats 1939-45 [Osprey New Vanguard 59]

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781841764450, 1841764450

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2002     ویرایش : New Vanguard - 59

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The SS: Hitler's Instrument of Terror

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اسناد هیتلر از ابزار ترس

The SS: Hitler's Instrument of Terror

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Sidgwick & Jackson

ISBN (شابک) : 0283062800, 9780283062803

تعداد صفحات : 260\260

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 157 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Knight's Cross with Diamonds recipients, 1941-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب شوالیه با دریافت کنندگان الماس، 1941-45

Knight's Cross with Diamonds recipients, 1941-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson; Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1841766445, 9781841766447

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 27 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German mountain & ski troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کوهستان آلمان & amp؛ سربازان اسکی 1939-45

German mountain & ski troops 1939-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 1855325721, 9781855325722

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German commanders of World War II. 2, Waffen-SS, Luftwaffe & Navy

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فرماندهان آلمانی جنگ جهانی دوم. 2، Waffen-SS، Luftwaffe & amp؛ نیروی دریایی

German commanders of World War II. 2, Waffen-SS, Luftwaffe & Navy

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Gordon Williamson; Malcolm McGregor

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 184176597X, 9781841765976

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Iron Cross: A History, 1813-1957

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صلیب آهن: تاریخچه، 1957-1813

The Iron Cross: A History, 1813-1957

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Blandford Press

ISBN (شابک) : 0713714603

تعداد صفحات : 88\88

سال نشر : 1985     ویرایش :

حجم : 48 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Waffen SS (3): 11. to 23. Divisions

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen SS (3): 11 تا 23. تقسیمات

The Waffen SS (3): 11. to 23. Divisions

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841765910

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Army Elite Units 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب واحد های نخبگان ارتش آلمان 1939-45

German Army Elite Units 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764054, 1841764051

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Security and Police Soldier 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سرباز امنیتی و پلیس آلمان 1939-45

German Security and Police Soldier 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841764167

تعداد صفحات : 34\34

سال نشر : 2002     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Grey Wolf-U-Boat Crewman of World War 2

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قهرمان قهرمانی قهرمان قهرمان جنگ جهانی دوم

Grey Wolf-U-Boat Crewman of World War 2

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 1841763128

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Cardiac Markers

دانلود کتاب Histology and Cell Biology (National Medical Series for Independent Study)

دانلود کتاب Repetitorium Schmerztherapie: Zur Vorbereitung auf die Prüfung "Spezielle Schmerztherapie"

دانلود کتاب Stretching

دانلود کتاب Design Controls For The Medical Device.Industry

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب Parsing beyond context-free grammars

دانلود کتاب Digital Design

دانلود کتاب

دانلود کتاب Lancelot: A Fortran Package for Large-Scale Nonlinear Optimization (Release A)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Famous Problems of Elementary Geometry: The Duplication of the Cube, the Trisection of an Angle, the Quadrature of the Circle

دانلود کتاب The Classical Theory of Fields, Fourth Edition: Volume 2 (Course of Theoretical Physics Series)

دانلود کتاب Higher K-Theories proceedings of the conference held at the Seattle Research Center of the Battelle Memorial Inst., from Aug. 28 to Sept. 3, 1972

دانلود کتاب Calculus: Early Transcendentals

دانلود کتاب Brownian motion

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Plant Biotechnology and Transgenic Plants

دانلود کتاب Microfluidics for Biotechnology, Second Edition

دانلود کتاب Green Gene Technology: Research in an Area of Social Conflict

دانلود کتاب Gas Pipeline Hydraulics

دانلود کتاب Quick Guide to Welding and Weld Inspection

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Searching the Scriptures, Vol. 1: A Feminist Introduction

دانلود کتاب A manual of cheirosophy : being a complete practical handbook of the twin sciences of cheirognomy and cheiromancy, by means whereof the past, the present, and the future may be read in the formations of the hands, preceded by an introductory argument upon the science of cheirosophy and its claims to rank as a physical science

دانلود کتاب Embracing The Dark: The Magic Order Of Dragon Rouge: Its Practice In Dark Magic And Meaning Making

دانلود کتاب Buddhism in China, A historical survey

دانلود کتاب The Cambridge History of Judaism: Volume 3, The Early Roman Period

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب School Neuropsychology: A Practitioner's Handbook

دانلود کتاب The Ultimate Teaching Manual: A Route to Success for Beginning Teachers

دانلود کتاب Feminist Stylistics

دانلود کتاب Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition

دانلود کتاب Why Do Fools Fall in Love: Experiencing the Magic, Mystery, and Meaning of Successful Relationships (Wiley Series in Psychology)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب American Gangsters, Then and Now. An Encyclopedia

دانلود کتاب US Navy Aircraft Carriers 1942-45

دانلود کتاب Warships in Profile 22-IJN Yukikaze

دانلود کتاب Vickers Vimy

دانلود کتاب Patrick Blackett: Sailor, Scientist, Socialist

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Protein Structure, Stability, and Folding

دانلود کتاب New and Emerging Proteomic Techniques

دانلود کتاب Microscopy, Optical Spectroscopy, and Macroscopic Techniques

دانلود کتاب Biology of Marine Birds (Marine Biology)

دانلود کتاب Molecular Genetics of Recombination

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Software Product Management And Pricing - Key Success Factors for Software Organizations

دانلود کتاب IBM Cognos 8 Business Intelligence: The Official Guide

دانلود کتاب The Economist - 15 September 2001

دانلود کتاب Forest management and planning

دانلود کتاب The Project Management Life Cycle: A Complete Step-By-Step Methodology for Initiating, Planning, Executing & Closing a Project Successfully with CDROM

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Sewing for Beginners: learn to Sew with Free Sewing Patterns Шитье для начинающих

دانلود کتاب Digital Libraries: Technology and Management of Indigenous Knowledge for Global Access: 6th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2003, Kuala Lumpur, Malaysia, December 8-12, 2003. Proceedings

دانلود کتاب Information and Communications Security: 9th International Conference, ICICS 2007, Zhengzhou, China, December 12-15, 2007. Proceedings

دانلود کتاب Trading Options For Dummies

دانلود کتاب How to Do It Yourself

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Employment Law for Business Students

دانلود کتاب The Lincoln Lawyer

دانلود کتاب Remains of Old Latin, Volume III, The Law of the Twelve Tables (Loeb Classical Library No. 329)

دانلود کتاب Understanding Social Control (Crime and Justice)

دانلود کتاب International Law and Humanitarian Assistance: A Crosscut Through Legal Issues Pertaining to Humanitarianism

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Encyclopedia of Contemporary British Culture

دانلود کتاب Cognitive Capitalism and its Reflections in South-Eastern Europe (Socio-Economic Perspectives in South Eastern Europe)

دانلود کتاب Our Politics, Our Selves? Liberalism, Identity, and Harm

دانلود کتاب A Critical Dictionary of Sociology

دانلود کتاب Theories of the Information Society