کتاب های جدید

کتاب های برگزیده

دانلود کتاب The Cambridge Economic History of Modern Britain, Volume 1: Industrialisation, 1700–1860

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاریخ اقتصاد کمبریج بریتانیا مدرن، دوره 1: صنعتی شدن، 1860-1700

The Cambridge Economic History of Modern Britain, Volume 1: Industrialisation, 1700–1860

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Roderick Floud Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780521820363, 0521820367

تعداد صفحات : 556\525

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties, Revised Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدرن تایمز: جهانی از دهه بیست تا دهه نود ، ویرایش شده نسخه

Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties, Revised Edition

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Perennial

ISBN (شابک) : 0060922834, 9780060922832

تعداد صفحات : 880\0

سال نشر : 1992     ویرایش : Revised

حجم : 3 MB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Making the Market: Victorian Origins of Corporate Capitalism

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ایجاد بازار: ریشه های ویکتوریا از سرمایه داری شرکت ها

Making the Market: Victorian Origins of Corporate Capitalism

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 052185783X, 9780521857833

تعداد صفحات : 266\266

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Churchill

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چرچیل

Churchill

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Viking

ISBN (شابک) : 0670021059, 9780670021055

تعداد صفحات : 192\0

سال نشر : 2009     ویرایش : 1st

حجم : 806 kB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Old Age: From Antiquity to Post-Modernity (Routledge Studies in Cultural History, 1)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دوران کهن: از دوران باستان تا بعد از مدرنیته (مطالعات مسیریابی در تاریخ فرهنگی ، 1)

Old Age: From Antiquity to Post-Modernity (Routledge Studies in Cultural History, 1)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) : 0415164648, 9780415164641, 9780203273555

تعداد صفحات : 256\255

سال نشر : 1998     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نظریه جامعه شناسی معاصر: یک رویکرد چند مرحله ای یکپارچه

Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Sociology

نویسندگان : Doyle Paul Johnson (auth.)

ناشر : Springer-Verlag New York

ISBN (شابک) : 9780387765211, 0387765212, 0387765220, 9780387765228

تعداد صفحات : 630\629

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب The Gorilla Game: Investor's Guide to Picking Winners in High Technology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بازی Gorilla: راهنمای سرمایه گذار برای برنده شدن در تکنولوژی پیشرفته

The Gorilla Game: Investor's Guide to Picking Winners in High Technology

زبان : English

موضوع : Economy

نویسندگان : Geoffrey A. Moore etc. Paul Johnson Tom Kippola

ناشر : Capstone Publishing Ltd

ISBN (شابک) : 9781841120010, 1841120014

تعداد صفحات : 342\0

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : rar

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Intellectuals

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشنفکران

Intellectuals

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Harper & Row

ISBN (شابک) : 9780060160500, 0060160500

تعداد صفحات : 399\399

سال نشر : 1988     ویرایش : 1st U.S. ed

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Narodziny nowoczesności

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تولد مدرنیته

عنوان انگلیسی : The birth of modernity

Narodziny nowoczesności

زبان : Polish

موضوع :

نویسندگان : PAUL JOHNSON

ناشر : Marabut

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 1179\1173

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 29 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Touching the world: reference in autobiography

Touching the world: reference in autobiography

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul John Eakin

ناشر : Princeton University Press

ISBN (شابک) : 0691068208, 9780691068206, 9781400811434

تعداد صفحات : 259\259

سال نشر : 1992     ویرایش : First Printing First Edition

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Creators: From Chaucer and Durer to Picasso and Disney

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سازندگان: از Chaucer و Durer گرفته تا Picasso و Disney

Creators: From Chaucer and Durer to Picasso and Disney

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Harper

ISBN (شابک) : 0060191430, 9780060191436

تعداد صفحات : 320\0

سال نشر : 2006     ویرایش : First Edition

حجم : 475 kB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب The Contradictions of Modern Moral Philosophy: Ethics after Wittgenstein (Routledge Studies in Ethics and Moral Theory)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تضادهای فلسفه اخلاق مدرن: اخلاق پس از ویتگنشتاین (مطالعات روتاری در اخلاق و نظریه اخلاقی)

The Contradictions of Modern Moral Philosophy: Ethics after Wittgenstein (Routledge Studies in Ethics and Moral Theory)

زبان : English

موضوع : Other Social Sciences->Philosophy

نویسندگان : Dr Paul Johnston Paul Johnston

ناشر : Routledge

ISBN (شابک) : 0415208483, 9780415208482

تعداد صفحات : 190\190

سال نشر : 1999     ویرایش : 3rd edition

حجم : 857 kB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب History of Christianity

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاریخ مسیحیت

History of Christianity

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) : 0684815036, 9780684815039

تعداد صفحات : 576\420

سال نشر : 1979     ویرایش : 1st Touchstone Ed

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب George Washington: The Founding Father

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جورج واشنگتن: پدر بنیانگذار

George Washington: The Founding Father

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Harper Collins

ISBN (شابک) : 006075365X, 9780060753658

تعداد صفحات : 142\142

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب The Cambridge Economic History of Modern Britain, Volume 2: Economic Maturity, 1860–1939

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاریخ اقتصادی کمبریج از انگلیس مدرن ، دوره 2: بلوغ اقتصادی ، 1960 - 1860

The Cambridge Economic History of Modern Britain, Volume 2: Economic Maturity, 1860–1939

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Roderick Floud Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780521820370, 0521820375

تعداد صفحات : 572\546

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Touching the World

Touching the World

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul John Eakin

ناشر : Princeton University Press

ISBN (شابک) : 0691068208, 9780691068206, 9781400811434

تعداد صفحات : 268\260

سال نشر : 1992     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Intellectuals: From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky P.S.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روشنفکران: از مارکس و تولستوی گرفته تا سارتر و چامسکی P.S.

Intellectuals: From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky P.S.

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Harper Perennial

ISBN (شابک) : 0061253170, 9780061253171

تعداد صفحات : 416\399

سال نشر : 2007     ویرایش : Revised

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Love, Heterosexuality and Society (Routledge Advances in Sociology)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب عشق ، همجنسگرایی و جامعه (پیشرفت در مسیرشناسی در جامعه شناسی)

Love, Heterosexuality and Society (Routledge Advances in Sociology)

زبان : English

موضوع : Science (General)

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) : 041536485X, 9780415364850, 9780203015865

تعداد صفحات : 176\169

سال نشر : 2005     ویرایش : 1

حجم : 646 kB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Chlorine and the Environment: An overview of the chlorine industry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کلر و محیط زیست: مروری کلی بر صنعت کلر

Chlorine and the Environment: An overview of the chlorine industry

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Ruth Stringer Paul Johnston (auth.)

ناشر : Springer Netherlands

ISBN (شابک) : 978-90-481-5645-0, 978-94-015-9813-2

تعداد صفحات : 430\433

سال نشر : 2001     ویرایش : 1

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Jesus: A Biography, from a Believer

عنوان فارسی :

دانلود کتاب عیسی: زندگی نامه ، از یک مؤمن

Jesus: A Biography, from a Believer

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Viking Adult

ISBN (شابک) : 0670021598, 9780670021598

تعداد صفحات : 256\0

سال نشر : 2010     ویرایش : 0

حجم : 172 kB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب The California Seafood Cookbook: A Cook's Guide to the Fish and Shellfish of California, the Pacific Coast, and Beyond

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب آشپزی غذاهای دریایی کالیفرنیا: راهنمای آشپزی در مورد ماهی و صدف کالیفرنیا ، ساحل اقیانوس آرام و فراتر از آن

The California Seafood Cookbook: A Cook's Guide to the Fish and Shellfish of California, the Pacific Coast, and Beyond

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Isaac Cronin Paul Johnson Jay Harlow Rick Moonen

ناشر : Skyhorse Publishing

ISBN (شابک) : 1616083441, 9781616083441

تعداد صفحات : 288\0

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Labour Markets in an Ageing Europe

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بازارهای کار در اروپا پیری

Labour Markets in an Ageing Europe

زبان : English

موضوع : Economy

نویسندگان : Paul Johnson Klaus F. Zimmermann

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 051198331X, 9780511983313

تعداد صفحات : 312\312

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and de Gaulle

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قهرمانان: از اسکندر بزرگ و ژولیوس سزار گرفته تا چرچیل و دوگل

Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and de Gaulle

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Harper Perennial

ISBN (شابک) : 0061143170, 9780061143175

تعداد صفحات : 336\318

سال نشر : 2008     ویرایش : Reprint

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Lifespan Development

عنوان فارسی :

دانلود کتاب توسعه طول عمر

Lifespan Development

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : Denise Boyd Paul Johnson Helen Bee

ناشر : Pearson Canada

ISBN (شابک) : B01EWQRNTI

تعداد صفحات : 697\697

سال نشر : 2014     ویرایش : 5

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties, Revised Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدرن تایمز: جهان از دهه ی بیست تا دهم، نسخه ی تجدید نظر شده

Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties, Revised Edition

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : HarperPerennial

ISBN (شابک) : 0060922834, 9780060922832

تعداد صفحات : 870\0

سال نشر : 1992     ویرایش : 1st

حجم : 2 MB       فرمت : mobi

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Tiempos Modernos - la historia del siglo xx desde 1917 hasta nuestros dias

Tiempos Modernos - la historia del siglo xx desde 1917 hasta nuestros dias

زبان :

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 652\0

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب The quest for God : a personal pilgrimage

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تلاش برای خدا: زیارت شخصی

The quest for God : a personal pilgrimage

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : HarperPerennial

ISBN (شابک) : 0060928239, 9780060928230

تعداد صفحات : vi, 216 pages ; 24 cm\0

سال نشر : 1997     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب 766 and All That. Over by Triumphant Over – How England Won the Ashes

عنوان فارسی :

دانلود کتاب 766 و همه چیز. بیش از Triumphant Over & amp؛ # 8211؛ انگلستان چگونه خاکستر را به دست آورد

766 and All That. Over by Triumphant Over – How England Won the Ashes

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson Matthew Hancock

ناشر : Faber and Faber Ltd;Faber & Faber;Faber & Faber Non Fiction

ISBN (شابک) : 9780571277827

تعداد صفحات : 338\0

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 413 kB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Darwin - Retrato de Um Gênio

عنوان فارسی :

دانلود کتاب داروین - پرتره یک نابغه

عنوان انگلیسی : Darwin - Portrait of a Genius

Darwin - Retrato de Um Gênio

زبان : Portuguese

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Editora Nova Fronteira

ISBN (شابک) : 8520932584, 9788520932582, 9788520936696

تعداد صفحات : 0\0

سال نشر : 2013     ویرایش : 1ª

حجم : 182 kB       فرمت : epub

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Sócrates - Um Homem do Nosso Tempo

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سقراط - مردی از زمان ما

عنوان انگلیسی : Socrates - A Man of Our Time

Sócrates - Um Homem do Nosso Tempo

زبان : Portuguese

موضوع :

نویسندگان : Paul Johnson

ناشر : Editora Nova Fronteira

ISBN (شابک) : 8520926800, 9788520926802

تعداد صفحات : 140\0

سال نشر : 2012     ویرایش : 1ª

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Current Diagnosis & Treatment in Sports Medicineدانلود کتاب Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologiesدانلود کتاب Medical Device Data and Modeling for Clinical Decision Making (Artech House Series Bioinformatics & Biomedical Imaging)دانلود کتاب Manuelle Therapie und komplexe Rehabilitation: Band 2: Untere Körperregionenدانلود کتاب Myocardial Ischemia - From Mechanism To Therapeutic Potentials

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Nagios 3 Enterprise Network Monitoring: Including Plug-Ins and Hardware Devicesدانلود کتاب Complete Java 2 certification: study guideدانلود کتاب Core Python programming, 2nd Editionدانلود کتاب Advances in Software Engineeringدانلود کتاب Cocoa Programming for Mac OS X, 3rd Edition

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب An introduction to Groebner basesدانلود کتاب Geometry of Feedback and Optimal Controlدانلود کتاب Low Dimensional Topology: Proceedings of a Conference on Low Dimensional Topology, January 12-17, 1998, Funchal, Madeira, Portugal (Contemporary Mathematics)دانلود کتاب Time Series: Theory and Methodsدانلود کتاب Prealgebra , Fourth Edition (Available 2011 Titles Enhanced Web Assign)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Characterization of Nanophase Materialsدانلود کتاب Tissue Engineering II: Basics of Tissue Engineering and Tissue Applicationsدانلود کتاب Competing Interactions and Pattern Formation in Nanoworldدانلود کتاب Nanohybridization of Organic-Inorganic Materialsدانلود کتاب Handbook of Thermoplastic Piping System Design

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Lucid exposition of the middle way : the essential chapters from the Prasannapada? of Candraki?rtiدانلود کتاب Exploring the Scripturesque: Jewish Texts and their Christian Contexts (Supplements to the Journal for the Study of Judaism)دانلود کتاب Jains in the World: Religious Values and Ideology in Indiaدانلود کتاب Sculpting Idolatry in Flavian Rome: (An)Iconic Rhetoric in the Writings of Flavius Josephusدانلود کتاب The Numerical Discourses of the Buddha: A Complete Translation of the Anguttara Nikaya (complete page)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Into the Silent Land - Travels in Neuropsychologyدانلود کتاب With pleasure: thoughts on the nature of human sexualityدانلود کتاب The Education of a Very Young Madamدانلود کتاب Life Out of Focus: Alzheimer's Disease and Related Disorders (Encyclopedia of Psychological Disorders)دانلود کتاب Teaching and Supervision (The Academic's Support Kit)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980sدانلود کتاب The Shamrock Battalion in the Great Warدانلود کتاب The Swastika: Constructing the Symbolدانلود کتاب Sopwith 7F.I Snipeدانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Signifying Animalsدانلود کتاب Basic Protein and Peptide Protocolsدانلود کتاب Gene Delivery to Mammalian Cells: Volume 1: Nonviral Gene Transfer Techniquesدانلود کتاب Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 17 Volumes Setدانلود کتاب Experimental Biochemistry

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Masters Of Enterpriseدانلود کتاب Enterprise Java (TM) Security: Building Secure J2EE (TM) Applicationsدانلود کتاب Mike Meyers' A+ Guide: PC Technician Lab Manualدانلود کتاب Valuation Measuring and Managing the Value of Companiesدانلود کتاب MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-647): Windows Server Enterprise Administration

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Statistical learning and pattern analysis for image and video processingدانلود کتاب How To Do Everything Adobe InDesign CS4دانلود کتاب Customer Care Excellence: How to Create an Effective Customer Focus 5th edition (Customer Care Excellence: How to Create an Effective Customer Care)دانلود کتاب A NEW, Short, and Easy METHOD of Fencingدانلود کتاب Quantum Optics: An Introduction (Oxford Master Series in Physics)

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The People V. Harvard Law: How America's Oldest Law School Turned its Back on Free Speechدانلود کتاب Birthrights: Law and Ethics at the Beginnings of Lifeدانلود کتاب International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciaryدانلود کتاب Sentencing and criminal justiceدانلود کتاب Surveillance and Governance: Crime Control and Beyond

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers, Volume 2دانلود کتاب Ancient Greek Psychology and Modern Mind-Body Debateدانلود کتاب Whose Justice? Which Rationality?دانلود کتاب America's new swing region: changing politics and demographics in the Mountain Westدانلود کتاب Encyclopedia of Domestic Violence
پشتیبانی (تماس و واتساپ) 09117307688
(جهت شروع چت کلیک کنید)
دروازه پرداخت معتبر