کتاب های جدید

کتاب های برگزیده

دانلود کتاب Narcolepsy: A Clinical Guide

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نارکولپسی: راهنمای بالینی

Narcolepsy: A Clinical Guide

زبان : English

موضوع : Psychology

نویسندگان : Emmanuel Mignot (auth.) Meeta Goswami S. R. Pandi-Perumal Michael J. Thorpy (eds.)

ناشر : Springer New York

ISBN (شابک) : 9781441908537, 1441908536

تعداد صفحات : 324\325

سال نشر : 2010     ویرایش : 1st Edition.

حجم : 18 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نوروشیسم خواب و بیداری

Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

زبان : English

موضوع : Chemistry

نویسندگان : Jaime Monti S. R. Pandi-Perumal Christopher M. Sinton

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521864411, 0521864410

تعداد صفحات : 507\507

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول و عمل طب گیاهی

Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Jaime M. Monti Andrew A. Monjan

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521896703, 9780521896702

تعداد صفحات : 473\473

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نوروشیسم خواب و بیداری

Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

زبان : English

موضوع : Chemistry

نویسندگان : Jaime Monti S. R. Pandi-Perumal Christopher M. Sinton

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521864410, 9780521864411

تعداد صفحات : 508\508

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neuroimmunology of Sleep

عنوان فارسی :

دانلود کتاب عصب ایمونولوژی خواب

Neuroimmunology of Sleep

زبان : English

موضوع : Medicine->immunology

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Daniel P. Cardinali Georgios Chrousos

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 9781441943408, 1441943404

تعداد صفحات : 367\367

سال نشر : 2010     ویرایش : 1st Edition.

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Sleep and Sleep Disorders: A Neuropsychopharmacological Approach

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اختلالات خواب و خواب: رویکرد عصب شناختی

Sleep and Sleep Disorders: A Neuropsychopharmacological Approach

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Malcolm Lader Daniel P. Cardinali S. R. Pandi-Perumal (auth.)

ناشر : Springer US

ISBN (شابک) : 978-0-387-27681-6, 978-0-387-27682-3

تعداد صفحات : 309\319

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neuroimmunology of Sleep

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ایمونولوژی عصبی خواب

Neuroimmunology of Sleep

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Douglas A. Weigent J. Edwin Blalock (auth.) S. R. Pandi-Perumal Daniel P. Cardinali George P. Chrousos (eds.)

ناشر : Springer US

ISBN (شابک) : 978-0-387-69144-2, 978-0-387-69146-6

تعداد صفحات : 362\367

سال نشر : 2007     ویرایش : 1

حجم : 5 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Clinical Pharmacology of Sleep

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فارماکولوژی بالینی خواب

Clinical Pharmacology of Sleep

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Kenneth L. Lichstein Les A. Gellis Kristin C. Stone (auth.) S. R. Pandi-Perumal Jaime M. Monti (eds.)

ناشر : Birkhäuser Basel

ISBN (شابک) : 978-3-7643-7262-0, 978-3-7643-7440-2

تعداد صفحات : 239\245

سال نشر : 2006     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Narcolepsy: A Clinical Guide

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نارکولپسی: راهنمای بالینی

Narcolepsy: A Clinical Guide

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Emmanuel Mignot (auth.) Meeta Goswami S. R. Pandi-Perumal Michael J. Thorpy (eds.)

ناشر : Springer New York

ISBN (شابک) : 978-1-4419-0853-7, 978-1-4419-0854-4

تعداد صفحات : XVIII, 306p. 29 illus..\324

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Primary Care Sleep Medicine: A Practical Guide

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مراقبت های اولیه مراقبت از خواب: یک راهنمای عملی

Primary Care Sleep Medicine: A Practical Guide

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : James F. Pagel MS MD (auth.) James F. Pagel MS MD S. R. Pandi-Perumal MSc (eds.)

ناشر : Humana Press

ISBN (شابک) : 978-1-58829-992-5, 978-1-59745-421-6

تعداد صفحات : 333\333

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خواب و کیفیت زندگی در پزشکی بالینی

Sleep and Quality of Life in Clinical Medicine

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Kathleen W. Wyrwich Cynthia R. Gross (auth.) Joris C. Verster S. R. Pandi-Perumal David L. Streiner (eds.)

ناشر : Humana Press

ISBN (شابک) : 978-1-60327-340-4, 978-1-60327-343-5

تعداد صفحات : 534\517

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Serotonin and Sleep: Molecular, Functional and Clinical Aspects

عنوان فارسی :

دانلود کتاب سروتونین و خواب: جنبه های مولکولی ، عملکردی و بالینی

Serotonin and Sleep: Molecular, Functional and Clinical Aspects

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Reidun Ursin (auth.) Jaime M. Monti S. R. Pandi-Perumal Barry L. Jacobs David J. Nutt (eds.)

ناشر : Birkhäuser Basel

ISBN (شابک) : 978-3-7643-8560-6, 978-3-7643-8561-3

تعداد صفحات : 621\627

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Drugs, Driving and Traffic Safety

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مواد مخدر ، رانندگی و ایمنی ترافیک

Drugs, Driving and Traffic Safety

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Henry J. Moller (auth.) Joris C. Verster S. R. Pandi-Perumal Johannes G. Ramaekers Johan J. de Gier (eds.)

ناشر : Birkhäuser Basel

ISBN (شابک) : 978-3-7643-9922-1, 978-3-7643-9923-8

تعداد صفحات : 559\563

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neuroendocrine Correlates of Sleep/Wakefulness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب همبستگی های عصبی و خواب از خواب بیدار

Neuroendocrine Correlates of Sleep/Wakefulness

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Pingfu Feng (auth.) Daniel P. Cardinali S. R. Pandi-Perumal (eds.)

ناشر : Springer US

ISBN (شابک) : 978-0-387-23641-4, 978-0-387-23692-6

تعداد صفحات : 627\626

سال نشر : 2005     ویرایش : 1

حجم : 68 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neuroendocrine Correlates of Sleep/Wakefulness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب همبستگی های عصبی و خواب از خواب بیدار

Neuroendocrine Correlates of Sleep/Wakefulness

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Daniel P. Cardinali S. R. Pandi-Perumal

ناشر : Springer

ISBN (شابک) : 0387236414, 9780387236414

تعداد صفحات : 649\650

سال نشر : 2005     ویرایش : 1

حجم : 30 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول و عملکرد پزشکی خواب سالمندان

Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Jaime M. Monti Andrew A. Monjan

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521896703, 9780521896702

تعداد صفحات : 470\472

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Primary Care Sleep Medicine: A Practical Guide

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مراقبت های اولیه مراقبت از خواب: یک راهنمای عملی

Primary Care Sleep Medicine: A Practical Guide

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : James F. Pagel S. R. Pandi-Perumal (eds.)

ناشر : Springer-Verlag New York

ISBN (شابک) : 978-1-4939-1184-4, 978-1-4939-1185-1

تعداد صفحات : 372\379

سال نشر : 2014     ویرایش : 1

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Clinical Atlas of Polysomnography

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اطلس بالینی Polysomnography

Clinical Atlas of Polysomnography

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Ravi Gupta S. R. Pandi-Perumal Ahmed S. BaHammam

ناشر : Apple Academic Press

ISBN (شابک) : 978-1-77188-663-5, 978-0-203-71151-4, 1771886633, 0203711513

تعداد صفحات : 546\547

سال نشر : 2018     ویرایش : 1

حجم : 78 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Melanin-Concentrating Hormone and Sleep

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هورمون متمرکز کننده ملانین و خواب

Melanin-Concentrating Hormone and Sleep

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Pablo Torterolo Jaime M. Monti

ناشر : Springer International Publishing

ISBN (شابک) : 978-3-319-75764-3, 978-3-319-75765-0

تعداد صفحات : XVI, 225\236

سال نشر : 2018     ویرایش : 1st ed.

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Sleep and Mental Illness

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خواب و بیماری روحی

Sleep and Mental Illness

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Milton Kramer

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521110505, 9780521110501

تعداد صفحات : 452\452

سال نشر : 2010     ویرایش : 1

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اصول و عملکرد پزشکی خواب سالمندان

Principles and Practice of Geriatric Sleep Medicine

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Jaime M. Monti Andrew A. Monjan

ناشر :

ISBN (شابک) : 0521896703, 9780521896702

تعداد صفحات : 470\472

سال نشر : 2009     ویرایش : 1

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Melatonin: Biological Basis of Its Function in Health and Disease

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ملاتونین: مبانی بیولوژیکی عملکرد آن در سلامت و بیماری

Melatonin: Biological Basis of Its Function in Health and Disease

زبان : English

موضوع : Medicine->Diseases: Internal Medicine

نویسندگان : S. R. Pandi-Perumal Daniel P. Cardinali

ناشر : Landes Bioscience

ISBN (شابک) : 9781587062445, 1587062445

تعداد صفحات : 303\303

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Rapid Eye Movement Sleep: Regulation and Function

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خواب سریع حرکت حرکتی: تنظیم و عملکرد

Rapid Eye Movement Sleep: Regulation and Function

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Birendra N. Mallick S. R. Pandi-Perumal Robert W. McCarley Adrian R. Morrison

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 0521116805, 9780521116800

تعداد صفحات : 530\530

سال نشر : 2011     ویرایش : 1

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

Neurochemistry of Sleep and Wakefulness

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Jaime Monti S. R. Pandi-Perumal Christopher M. Sinton

ناشر : Cambridge University Press

ISBN (شابک) : 9780521864411, 0521864410

تعداد صفحات : 507

سال نشر : 2008     ویرایش : [1 ed.]

حجم : 4 Mb      فرمت : djvu

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Chinese & related North American herbs: phytopharmacology & therapeutic valuesدانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenationدانلود کتاب The neurobiology of olfactionدانلود کتاب Essentials of Rubin's Pathologyدانلود کتاب Lippincott Williams & Wilkins Atlas of Anatomy

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Advances in Computers, Vol. 33دانلود کتاب Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Frameworksدانلود کتاب Framework Design Guidelines: Conventions, Idioms, and Patterns for Reusable .NET Libraries Second Editionدانلود کتاب Programming Multi-Agent Systems: 5th International Workshop, ProMAS 2007 Honolulu, HI, USA, May 15, 2007 Revised and Invited Papersدانلود کتاب Business Database Systems

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Cyclic Homologyدانلود کتاب Semigroups (Pure and Applied Mathematics)دانلود کتاب Lectures on the Edge of the Wedge theoremدانلود کتاب Digital Signal Processing Techniques and Applications in Radar Image Processingدانلود کتاب Exercises in Basic Ring Theory

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Handbook of Die Designدانلود کتاب Protein Sequencing Protocolsدانلود کتاب Competing Interactions and Pattern Formation in Nanoworldدانلود کتاب Plant Breeding and Biotechnologyدانلود کتاب On the Evaluation of Certain Integrals Important in the Theory of Quanta

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam and Buddhismدانلود کتاب Syriac Idiosyncrasies (Jerusalem Studies in Religion and Culture)دانلود کتاب The Dead Sea Scrolls and the Personages of Earliest Christianityدانلود کتاب Philosophy of Religion. A Contemporary Introductionدانلود کتاب The Real Cassian Revisited: Monastic Life, Greek Paideia, and Origenism in the Sixth Century

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Enhancing Sexuality: A Problem-Solving Approach to Treating Dysfunction, Workbook Workbook 2nd Edition (Treatments That Work)دانلود کتاب Ecstasy Through Tantra (Llewellyns Tantra and Sexual Arts Series)دانلود کتاب Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinkingدانلود کتاب The Rationale of telepathy & mind-cureدانلود کتاب Model-Centered Learning: Pathways to Mathematical Understanding Using GeoGebra

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Strike Command: At NATO's Front Lineدانلود کتاب Strangers in a Strange Landدانلود کتاب Rome's Northern Frontier AD 70-235: Beyond Hadrian's Wallدانلود کتاب Supercarrier: USS George Washingtonدانلود کتاب Spartan Band: Burnett's 13th Texas Cavalry In The Civil War

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Horizontal Gene Transfer: Genomes in Fluxدانلود کتاب Schaum's Outline of Microbiology, Second Editionدانلود کتاب Membrane Proteomics: Methods and Protocolsدانلود کتاب Animal Biotechnology: Science-Based Concernsدانلود کتاب Lentiviral Vectors and Gene Therapy

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Enterprise Management with SAP SEM / Business Analyticsدانلود کتاب Technical Analysis From A To Zدانلود کتاب The Economist - 31 March 2001دانلود کتاب Physical and logical security convergence: powered by enterprise security managementدانلود کتاب The Options Course Second Edition: High Profit & Low Stress Trading Methods (Wiley Trading)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Encyclopedia Of The United States Congress (Facts on File Library of American History)دانلود کتاب Encyclopedia of World Cultures, oceaniaدانلود کتاب Probability and Random Variables: A Beginner's Guideدانلود کتاب Lagrangian turbulence and transportدانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Photoshop CS4

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integrationدانلود کتاب Computer Forensics: Investigating Data and Image Filesدانلود کتاب International Trade & Business Law Annual Vol VIIدانلود کتاب Copyright and Multimedia Products: A Comparative Analysis (Cambridge Intellectual Property and Information Law)دانلود کتاب Forensic Ecology Handbook: From Crime Scene to Court

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophy Of Language. A Contemporary Introductionدانلود کتاب A Philosophy of Cinematic Artدانلود کتاب The Future of Powerدانلود کتاب Jewish Choices, Jewish Voices: Powerدانلود کتاب Wittgenstein’s Tractatus. History and Interpretation
پشتیبانی (تماس و واتساپ) 09117179751
(جهت شروع چت کلیک کنید)
دروازه پرداخت معتبر