دانلود کتاب Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیتلر کاپلان و جنگ بزرگ 1918-1914: فهرست قوای نظامی (مطالعات نظامی Cass)

Corporal Hitler and the Great War 1914-1918: The List Regiment (Cass Military Studies)

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : John Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415358552, 0415358558, 041535854X, 9780415358545, 9780203004760

تعداد صفحات : 256\245

سال نشر : 2005     ویرایش : New edition

حجم : 903 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Panzerwrecks 01: German Armour 1944-1945

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Panzerwrecks 01: زره آلمانی 1944-1945

Panzerwrecks 01: German Armour 1944-1945

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Lee Archer William Auerbach

ناشر : Panzerwrecks

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 100\100

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 19 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Panzerwrecks 6: German Armour 1944-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Panzerwrecks 6: زره آلمانی 1944-45

Panzerwrecks 6: German Armour 1944-45

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Lee Archer William Auerbach

ناشر : William Auerbach

ISBN (شابک) : 978 0955594014

تعداد صفحات : 100\100

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 56 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Neuroscience

عنوان فارسی :

دانلود کتاب علوم اعصاب

Neuroscience

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : Dale Purves George J. Augustine David Fitzpatrick William C. Hall Anthony-Samuel Lamantia James O. McNamara S. Mark Williams

ناشر : Sinauer Associates, Publishers

ISBN (شابک) : 0878937250, 9780878937257

تعداد صفحات : 832\832

سال نشر : 2004     ویرایش : 3rd ed

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Artificial Intelligence: Structures And Strategies For Complex Problem Solving

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هوش مصنوعی: ساختارها و راهبردهای حل مسئله پیچیده

Artificial Intelligence: Structures And Strategies For Complex Problem Solving

زبان : English

موضوع : Computers->Cybernetics: Artificial Intelligence

نویسندگان : George F. Luger William A. Stubblefield

ناشر : Addison Wesley Publishing Company

ISBN (شابک) : 0805311963, 9780805311969

تعداد صفحات : 851\851

سال نشر : 1997     ویرایش : 3rd

حجم : 8 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Mountain Ski Troops 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کوه های اسکی کوهستانی 1939-45

German Mountain Ski Troops 1939-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781855325722, 1855325721

تعداد صفحات : 66\66

سال نشر : 1996     ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Battleships 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نبرد جنگی آلمان 1939-45

German Battleships 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841764986, 1-84176-498-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Race Car Vehicle Dynamics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دینامیک خودرو خودرو مسابقه

Race Car Vehicle Dynamics

زبان : English

موضوع : Technique->Transport

نویسندگان : William F. Milliken Douglas L. Milliken

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780768001211, 9781560915263, 0768001218, 1560915269

تعداد صفحات : 466\466

سال نشر : 1997     ویرایش :

حجم : 87 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Corinth, the Centenary: 1896 1996

عنوان فارسی :

دانلود کتاب قرنتس، صد سالگی: 1896 1996

Corinth, the Centenary: 1896 1996

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Charles K. Williams Nancy Bookidis

ناشر :

ISBN (شابک) : 0876610203, 9780876610206

تعداد صفحات : 503\487

سال نشر : 2003     ویرایش : Volume XX

حجم : 73 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پایه تشریحی جراحی تومور، نسخه دوم

Anatomic Basis of Tumor Surgery, 2nd Edition

زبان : English

موضوع : Medicine->Surgery, Orthopedics

نویسندگان : William C. Wood Charles Staley John E. Skandalakis Sean Moore

ناشر :

ISBN (شابک) : 3540741763, 9783540741763

تعداد صفحات : 855\855

سال نشر : 2010     ویرایش : 2nd Edition.

حجم : 61 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گیرنده های صلیب نایت و بلوط 1939-40

Knight's Cross and Oak-Leaves Recipients 1939-40

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson Ramiro Bujeiro

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841766416, 1-84176-641-0

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گرگ پک: داستان قایقرانی در جنگ جهانی دوم

Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841768724, 1-84176-872-3

تعداد صفحات : 278\278

سال نشر : 2005     ویرایش : First Edition

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Outline political history of the Americas

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاریخچه سیاسی آمریکا را شرح دهید

Outline political history of the Americas

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : William Z Foster

ناشر :

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 668\338

سال نشر : 1951     ویرایش :

حجم : 37 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Waffen-SS: '24. به 38. بخش ها و لژیون های داوطلب "

The Waffen-SS: ''24. to 38. Divisions, & Volunteer Legions''

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Stephen Andrew

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765921, 1-84176-592-9

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2004     ویرایش : illustrated edition

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب U-Boat Crews 1914-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمه U-Boat 1914-45

U-Boat Crews 1914-45

زبان : English

موضوع : History->Military History

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing, Limited

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 67\67

سال نشر : 1998     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Understanding Media Theory

عنوان فارسی :

دانلود کتاب درک نظریه رسانه

Understanding Media Theory

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Kevin Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 0340719036, 9780340719039, 0340719044, 9780340719046, 9781417531738

تعداد صفحات : 273\273

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 17 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Introduction to Bayesian Statistics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار بیزی

Introduction to Bayesian Statistics

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : William M. Bolstad

ناشر : Wiley-Interscience

ISBN (شابک) : 0470141158, 9780470141151

تعداد صفحات : 463\463

سال نشر : 2007     ویرایش : 2

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب A Behaviorist Looks at Form Recognition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب یک رفتارگرایانه به نظر می رسد

A Behaviorist Looks at Form Recognition

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : William R. Uttal

ناشر :

ISBN (شابک) : 0805841822, 9780805841824, 9780585419657

تعداد صفحات : 288\286

سال نشر : 2002     ویرایش : 1

حجم : 16 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب German Light Cruisers 1939-45

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آلمانی کروزرهای سبک 1939-45

German Light Cruisers 1939-45

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Gordon Williamson Ian Palmer

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765037, 1-84176-503-1

تعداد صفحات : 51\51

سال نشر : 2003     ویرایش : illustrated edition

حجم : 12 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Schaum's Outline of Genetics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رئوس مطالب ژنتیک Schaum

Schaum's Outline of Genetics

زبان : English

موضوع : Biology->Genetics

نویسندگان : William D. Stansfield William Stansfield

ناشر : Schaum Pub. Co

ISBN (شابک) : 0070608776, 9780070608771, 9780071369152

تعداد صفحات : 458\458

سال نشر : 1991     ویرایش : 3 Sub

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Medical Imaging Physics

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فیزیک تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging Physics

زبان : English

موضوع : Medicine

نویسندگان : William R. Hendee E. Russell Ritenour

ناشر : Wiley-Liss

ISBN (شابک) : 0471382264, 9780471382263, 9780471461135

تعداد صفحات : 502\502

سال نشر : 2002     ویرایش : 4th ed

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Encyclopedia of Biological Chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دایره المعارف شیمی بیولوژیکی

Encyclopedia of Biological Chemistry

زبان : English

موضوع : Education->Encyclopedia

نویسندگان : William J. Lennarz M. Daniel Lane Paul Modrich Jack Dixon Ernesto Carafoli John Exton Don Cleveland

ناشر : Elsevier

ISBN (شابک) : 9780124437104, 0124437109, 0124437117, 0124437125, 0124437133, 0124437141

تعداد صفحات : 848\848

سال نشر : 2004     ویرایش : 1st ed

حجم : 20 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب B-17 Flying Fortress Units of the MTO

عنوان فارسی :

دانلود کتاب B-17 Flying Fortresses واحد MTO

B-17 Flying Fortress Units of the MTO

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : William Hess Mark Styling

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765808, 1-84176-580-5

تعداد صفحات : 98\98

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 55 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Flat and Curved Space-Times, Second Edition

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فضا و منحنی فضا-بار، نسخه دوم

Flat and Curved Space-Times, Second Edition

زبان : English

موضوع : Technique->Aerospace Equipment

نویسندگان : George F. R. Ellis R. M. Williams

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780198506560, 0198506562

تعداد صفحات : 383\383

سال نشر : 2001     ویرایش : 2

حجم : 10 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Distribution of the Galaxies: Gravitational Clustering in Cosmology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب توزیع کهکشان ها: خوشه گرانشی در کیهان شناسی

The Distribution of the Galaxies: Gravitational Clustering in Cosmology

زبان : English

موضوع : Physics->Theory of Relativity and Gravitation

نویسندگان : William C. Saslaw

ناشر :

ISBN (شابک) : 0521050928, 9780521050920

تعداد صفحات : 524\521

سال نشر : 2008     ویرایش : 1

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Life, the science of biology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زندگی، علم زیست شناسی

Life, the science of biology

زبان : English

موضوع : Science (general)->Scientific-popular

نویسندگان : William K. Purves David Sadava Gordon H. Orians H. Craig Heller

ناشر : Sinauer Associates; W.H. Freeman and Co

ISBN (شابک) : 9780716798569, 0716798565

تعداد صفحات : 1121\1121

سال نشر : 2004     ویرایش : 7th ed

حجم : 41 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Encyclopedia of Biological Chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دایره المعارف شیمی بیولوژیکی

Encyclopedia of Biological Chemistry

زبان : English

موضوع : Education->Encyclopedia

نویسندگان : William J. Lennarz M. Daniel Lane Paul Modrich Jack Dixon Ernesto Carafoli John Exton Don Cleveland

ناشر : Elsevier

ISBN (شابک) : 9780124437104, 0124437109, 0124437117, 0124437125, 0124437133, 0124437141

تعداد صفحات : 503\503

سال نشر : 2004     ویرایش : 1st ed

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The practical methods of organic chemistry

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش های عملی شیمی آلی

The practical methods of organic chemistry

زبان : English

موضوع : Chemistry->Organic Chemistry

نویسندگان : Ludwig Gattermann William Bush Schober

ناشر : Nabu Press

ISBN (شابک) : 9781148092911, 1148092919

تعداد صفحات : 372\372

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

عنوان فارسی :

دانلود کتاب U-boats vs Destroyer Escorts - نبرد اقیانوس اطلس

U-boats vs Destroyer Escorts - The Battle of the Atlantic

زبان : English

موضوع : Technique->Transportation: Ships

نویسندگان : Gordon Williamson

ناشر : Osprey Publishing

ISBN (شابک) : 9781846031335, 1846031338

تعداد صفحات : 43\43

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Mother Gooses nursery rhymes : a collection of alphabets, rhymes, tales, and jingles

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اشعار مهد کودک گوته مادر: مجموعه ای از حروف، قافیه ها، داستان ها و جینل ها

Mother Gooses nursery rhymes : a collection of alphabets, rhymes, tales, and jingles

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Crane Walter 1845-1915; Gilbert John Sir 1817-1897; McConnell William 1833-1867; Tenniel John Sir 1820-1914; Weir Harrison 1824-1906; Zwecker Johann Baptist 1814-1874

ناشر : London : George Routledge and Sons, the Broadway, Ludgate ; New York; Reprint edition

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 329\328

سال نشر : 1877     ویرایش :

حجم : 40 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Vitamin D, 3rd Edition (2-Volume Set)

دانلود کتاب Anatomy of the Ship - Essex

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

دانلود کتاب Anatomy of Hatha Yoga: A Manual for Students, Teachers, and Practitioners

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Smalltalk, Objects and Design

دانلود کتاب Understanding Adobe Photoshop CS4: The Essential Techniques for Imaging Professionals

دانلود کتاب Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 2nd Edition

دانلود کتاب IPhone SDK 3 Programming: Advanced Mobile Development for Apple IPhone and IPod Touch

دانلود کتاب Drupal For Dummies

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design

دانلود کتاب Digital Signal Processing using MATLAB and Wavelets

دانلود کتاب Multirate systems and filter banks

دانلود کتاب Some Problems on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications (Series in Contemporary Applied Mathematics)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Atomic clusters and nanoparticles

دانلود کتاب Handbook of Combustion, Volume 1 (Fundamentals and Safety)

دانلود کتاب Restoring Antiques

دانلود کتاب Composite Reinforcements for Optimum Performance

دانلود کتاب Outdoor Furniture (Art of Woodworking)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Thematic Guide to Biblical Literature

دانلود کتاب New Testament Introduction

دانلود کتاب I, II, III John: A Handbook on the Greek Text (Baylor Handbook on the Greek New Testament)

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

دانلود کتاب Renewal Theology: The Church, the Kingdom, and Last Things: 003

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Feminist Stylistics

دانلود کتاب Introducing Sport Psychology: A Practical Guide

دانلود کتاب The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Theory

دانلود کتاب The Body Myth: Adult Women and the Pressure to be Perfect

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Splendeur des Uniformes de Napoléon: Infanterie et Régiments étrangers

دانلود کتاب Knives and Swords: A Visual History

دانلود کتاب Spy Planes and Other Reconnaissance Aircraft

دانلود کتاب The Avro Lancaster, Manchester and Lincoln: A Comprehensive Guide for the Modeller

دانلود کتاب Spitfire Mk.I-II

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Taifun

دانلود کتاب Ami yarn plants. Crocheted Accessories

دانلود کتاب Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques (2nd Edition)

دانلود کتاب Concepts of Biology

دانلود کتاب Recent Advances in Human Retroviruses: Principles of Replication and Pathogenesis - Advances in Retroviral Research

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Management im Gesundheitswesen

دانلود کتاب Harvard Business Review - April 2010

دانلود کتاب Analog Integrated Circuits-Power management Signal conditioning and ASSP

دانلود کتاب The Economist - 29 September 2001

دانلود کتاب Inside Marketing: Practices, Ideologies, Devices

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Teach Yourself VISUALLY Quilting

دانلود کتاب Planning in the USA: Policies, Issues and Processes

دانلود کتاب Airspeed Oxford

دانلود کتاب Roman Urbanism: Beyond the Consumer City

دانلود کتاب Method of Discrete Vortices

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The future governance of citizenship

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب Smith and Keenan's Company Law, 14th Edition

دانلود کتاب From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice

دانلود کتاب Perspectives on labour law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب From 'Civil Society' to 'Europe' (International Studies in Sociology and Social Anthropology)

دانلود کتاب Beyond Analytic Philosophy: Doing Justice to What We Know (Bradford Books)

دانلود کتاب New Headway upper-Intermediate Tests

دانلود کتاب Newsgames: Journalism at Play

دانلود کتاب Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism