دانلود کتاب Основы автоматизированного проектирования

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی طراحی رایانه

عنوان انگلیسی : Computer Aided Design Basics

Основы автоматизированного проектирования

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Герасименко А. А. Производство, передача и распределение электрической энергии. Расчет и анализ электрических режимов электропередач

Герасименко А. А.  Производство, передача и распределение электрической энергии. Расчет и анализ электрических режимов электропередач

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 201\201

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, New Testament & Helps (Volume 4 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، عهد جدید و راهنما (دوره 4 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, New Testament & Helps (Volume 4 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 614\614

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 79 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Isaiah to Malachi (Volume 3 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، اشعیا به ملکی (دوره 3 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, Isaiah to Malachi (Volume 3 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 606\606

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 78 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания автомобилей

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Grintsevich V.I. فرآیندهای فن آوری تشخیص و تعمیر و نگهداری خودرو

عنوان انگلیسی : Grintsevich V.I. Technological processes of car diagnostics and maintenance

Гринцевич В. И.  Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания автомобилей

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 205\205

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Judges to Song of Solomon (Volume 2 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، داوران به آهنگ سلیمان (دوره 2 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, Judges to Song of Solomon (Volume 2 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 630\630

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 85 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صنعت برق. حفاظت رله و اتوماسیون سیستم های برق

عنوان انگلیسی : Power industry. Relay protection and automation of electric power systems

Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 69\69

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гидравлика. Примеры решения задач

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیدرولیک نمونه هایی از حل مشکلات

عنوان انگلیسی : Hydraulics. Examples of solving problems

Гидравлика. Примеры решения задач

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 110\110

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гордеев Ю. И. Резание материалов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گوردیو یو. برش مواد

عنوان انگلیسی : Gordeev Yu. I. Material cutting

Гордеев Ю. И.  Резание материалов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 256\256

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Genesis to Joshua & Helps (Volume 1 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، پیدایش به جوشوا و کمک (جلد 1 از 4 ، نسخه 1914)

The Self-Interpreting Bible, Genesis to Joshua & Helps (Volume 1 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 662\662

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 84 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Strange Medicine: A Shocking History of Real Medical Practices Through the Ages

دانلود کتاب Shape Memory Alloys for Biomedical Applications

دانلود کتاب Grossman's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention

دانلود کتاب llustrated Light on Yoga

دانلود کتاب Type 2 Diabetes: Methods and Protocols

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب GNU/Linux Application Programming (Programming Series)

دانلود کتاب Practical Object-Oriented Design with UML

دانلود کتاب Planning and Managing Drupal Projects

دانلود کتاب North American T-28 Trojan (Naval Fighters Series No 5)

دانلود کتاب Efficient Visual Recognition Using the Hausdorff Distance

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Continuous Cohomology of Spaces With 2 Topologies (Memoirs of the American Mathematical Society Volume 7 Number 175)

دانلود کتاب Computer evaluation of mathematical functions

دانلود کتاب Combinatorial matrix classes

دانلود کتاب Profinite Groups, Arithmetic, and Geometry

دانلود کتاب Elementary differential geometry

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب High Throughput Protein Expression and Purification: Methods and Protocols

دانلود کتاب Mechanical design : an integrated approach

دانلود کتاب USB Complete: The Developer’s Guide

دانلود کتاب Machines and mechanisms : applied kinematic analysis

دانلود کتاب Corrosion of Linings and Coatings: Cathodic and Inhibitor Protection and Corrosion Monitoring

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Covenant of Samyaza

دانلود کتاب Ultimate Book of Spells

دانلود کتاب Negotiating Darwin: The Vatican Confronts Evolution, 1877-1902 (Medicine, Science, and Religion in Historical Context)

دانلود کتاب Confucianism: An Introduction (I.B.Tauris Introductions to Religion)

دانلود کتاب Islam and Buddhism

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Reading Seminar XI: Lacan’s Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis: The Paris Seminars in English

دانلود کتاب A New Outline of Social Psychology

دانلود کتاب 'Tis Nature's Fault: Unauthorized Sexuality during the Enlightenment

دانلود کتاب A Tear Is an Intellectual Thing - The Meanings of Emotion

دانلود کتاب Life as a Psychologist: Career Choices and Insights

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Tupolev Tu-95/-142 'Bear'

دانلود کتاب Spitfire II. The Canadians

دانلود کتاب The Imperial Guard of Russia 1900-1914

دانلود کتاب The Royal Navy: A History From The Earliest Times To 1900 Vol.IV

دانلود کتاب Rome's Enemies (1): Germanics and Dacians

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Retinoid Protocols

دانلود کتاب Chiral Separations: Methods and Protocols

دانلود کتاب Horizons in Neuroscience Research, Volume 1

دانلود کتاب Protein Targeting Protocols

دانلود کتاب Cereal Biotechnology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Be Your Own Financial Adviser: The Comprehensive Guide to Wealth and Financial Planning (Financial Times Series)

دانلود کتاب Social Networking for Career Success: Using Online Tools to Create a Personal Brand

دانلود کتاب Careers in Asset Management & Retail Brokerage: The WetFeet Insider Guide (2005 Edition)

دانلود کتاب Software Configuration Management Strategies and IBM (R) Rational (R) ClearCase (R): A Practical Introduction

دانلود کتاب Financial Management Theory And Practice

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Beginning Game Development with Python and Pygame From Novice to Professional CODE

دانلود کتاب A Beginner's Guide to Short-Term Trading - How to Maximize Profits in 3 Days to 3 Week by Toni Turner

دانلود کتاب Machine Learning for Human Motion Analysis: Theory and Practice (Premier Reference Source)

دانلود کتاب Oracle 11g for dummies(r) - Chris Zeis, Chris Ruel, Michael Wessler. Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc. ISBN 978-0-470-27765-2

دانلود کتاب Encyclopedia of prophecy

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Governance, Order, and the International Criminal Court: Between Realpolitik and a Cosmopolitan Court

دانلود کتاب Conjugal Rites: Marriage and Marriage-like Relationships before the Law

دانلود کتاب Hospice Care for Patients with Advanced Progressive Dementia (Springer Series on Ethics, Law and Aging)

دانلود کتاب The Laws of Elastico-Viscous Flow II

دانلود کتاب Democratic Accountability and the Use of Force in International Law

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب TITANIC A Screenplay By James Cameron

دانلود کتاب Kant's Political Philosophy

دانلود کتاب Unequal Chances: Family Background and Economic Success

دانلود کتاب Nietzsche's Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same

دانلود کتاب Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex