دانلود کتاب Основы автоматизированного проектирования

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی طراحی رایانه

عنوان انگلیسی : Computer Aided Design Basics

Основы автоматизированного проектирования

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Герасименко А. А. Производство, передача и распределение электрической энергии. Расчет и анализ электрических режимов электропередач

Герасименко А. А.  Производство, передача и распределение электрической энергии. Расчет и анализ электрических режимов электропередач

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 201\201

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, New Testament & Helps (Volume 4 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، عهد جدید و راهنما (دوره 4 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, New Testament & Helps (Volume 4 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 614\614

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 79 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Isaiah to Malachi (Volume 3 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، اشعیا به ملکی (دوره 3 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, Isaiah to Malachi (Volume 3 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 606\606

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 78 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гринцевич В. И. Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания автомобилей

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Grintsevich V.I. فرآیندهای فن آوری تشخیص و تعمیر و نگهداری خودرو

عنوان انگلیسی : Grintsevich V.I. Technological processes of car diagnostics and maintenance

Гринцевич В. И.  Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания автомобилей

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 205\205

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Judges to Song of Solomon (Volume 2 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، داوران به آهنگ سلیمان (دوره 2 از 4 ، چاپ 1914)

The Self-Interpreting Bible, Judges to Song of Solomon (Volume 2 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 630\630

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 85 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

عنوان فارسی :

دانلود کتاب صنعت برق. حفاظت رله و اتوماسیون سیستم های برق

عنوان انگلیسی : Power industry. Relay protection and automation of electric power systems

Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 69\69

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гидравлика. Примеры решения задач

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هیدرولیک نمونه هایی از حل مشکلات

عنوان انگلیسی : Hydraulics. Examples of solving problems

Гидравлика. Примеры решения задач

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 110\110

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Гордеев Ю. И. Резание материалов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گوردیو یو. برش مواد

عنوان انگلیسی : Gordeev Yu. I. Material cutting

Гордеев Ю. И.  Резание материалов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 256\256

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب The Self-Interpreting Bible, Genesis to Joshua & Helps (Volume 1 of 4, 1914 edition)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کتاب مقدس خود ترجمه ، پیدایش به جوشوا و کمک (جلد 1 از 4 ، نسخه 1914)

The Self-Interpreting Bible, Genesis to Joshua & Helps (Volume 1 of 4, 1914 edition)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 662\662

سال نشر : 1914     ویرایش :

حجم : 84 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Master Techniques In Orthopaedic Surgery Soft Tissue Surgery

دانلود کتاب Multiple Sclerosis: Etiology, Diagnosis, and New Treatment Strategies

دانلود کتاب Essential Neurology (Essentials)

دانلود کتاب Genes and Common Diseases (Cambridge

دانلود کتاب Clinically Oriented Anatomy

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Word 2010: Advanced (Student Manual)

دانلود کتاب iPod & iTunes VISUAL Quick Tips

دانلود کتاب Efficient Visual Recognition Using the Hausdorff Distance

دانلود کتاب Oracle Enterprise manager 10g grid control implementation guide

دانلود کتاب Master Architect Series IV. Dominique Perrault

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Methods of nonlinear analysis, vol. 2

دانلود کتاب Archaeological Surveying and Mapping: Recording and Depicting the Landscape

دانلود کتاب Elementary differential geometry

دانلود کتاب Comparison geometry

دانلود کتاب Vector Analysis Including the Dynamics of a Rigid Body

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب G Protein Signaling: Methods and Protocols

دانلود کتاب Physics and Chemistry Basis of Biotechnology

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)

دانلود کتاب Fundamentals of Fire Phenomena

دانلود کتاب Nanophotonics

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Book of Genesis

دانلود کتاب The Collected Works of Chögyam Trungpa

دانلود کتاب Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond

دانلود کتاب Antiochian Ortodox Church

دانلود کتاب Passing the Plate: Why American Christians Don't Give Away More Money

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing (Second Language Acquisition Research Series)

دانلود کتاب GENDER SEX & SEXUALITY SEE PB ED (Contemporary Psychology Series, 9)

دانلود کتاب When Sex Became Gender (Perspectives on Gender)

دانلود کتاب Creative Teaching: Getting it Right (Practical Teaching Guides)

دانلود کتاب Young Children's Cognitive Development: Interrelationships among Executive Functioning, Working Memory, Verbal Ability, and Theory of Mind

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Short 184

دانلود کتاب Florida

دانلود کتاب Panzer Tracts No.8: Sturmgeschuetz - S.Pak to Sturmmoerser

دانلود کتاب RAF Combat Units: S.E.A.C. 1941-45

دانلود کتاب Berlin 1945

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب HPLC of Peptides and Proteins: Methods and Protocols

دانلود کتاب Biotechnology and Plant Disease Management

دانلود کتاب Protein Analysis and Purification

دانلود کتاب Biotechnology of Antibiotics

دانلود کتاب Epstein-Barr Virus Protocols

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Assessing and Managing Security Risk in IT Systems: A Structured Methodology

دانلود کتاب Zend Enterprise PHP Patterns

دانلود کتاب Schaum's Guideline of Managerial Accounting

دانلود کتاب Understanding business accounting for dummies (UK edition)

دانلود کتاب Accounting: Tools for Business Decision Makers

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب encyclopedia of the mexican-american war

دانلود کتاب Laufen und Walking im Alter: Gesundheitliche Auswirkungen und Trainingsgrundsätze aus sportmedizinischer Sicht

دانلود کتاب Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form

دانلود کتاب Godless: The Church of Liberalism

دانلود کتاب How to Audition for TV Commercials: From the Ad Agency Point of View

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Beyond Comparison: Sex and Discrimination

دانلود کتاب Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts

دانلود کتاب The Road to Reality : A Complete Guide to the Laws of the Universe

دانلود کتاب Insincere Promises: The Law of Misrepresented Intent

دانلود کتاب Law and Politics: A Cross-Cultural Encyclopedia (Encyclopedias of the Human Experience)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Suburban Gothic in American Popular Culture

دانلود کتاب Manhood and Politics

دانلود کتاب Psychology of the unconscious; a study of the transformations and symbolisms of the libido, a contribution to the history of the evolution of thought

دانلود کتاب Practices of Truth: An Ethnomethodological Inquiry into Arab Contexts

دانلود کتاب On Knowledge and Convention