دانلود کتاب Теплогенерирующие установки. Расчет отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تاسیسات تولید گرما. محاسبه یک اتاق دیگ بخار گرمایش و صنعتی با دیگهای بخار برای یک سیستم گرمایش بسته

عنوان انگلیسی : Heat generating installations. Calculation of a heating and industrial boiler room with steam boilers for a closed heat supply system

Теплогенерирующие установки. Расчет отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 483 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Slave and Citizen: The Negro in the Americas

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برده و شهروند: سیاه پوست در قاره آمریکا

Slave and Citizen: The Negro in the Americas

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Frank Tannenbaum

ناشر : Alfred A. Knopf

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 166\166

سال نشر : 1947     ویرایش : E

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Аналитическая динамика и теория колебаний

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پویایی تحلیلی و نظریه نوسانات

عنوان انگلیسی : Analytical dynamics and theory of oscillations

Аналитическая динамика и теория колебаний

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 105\105

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب A Dictionary of the Holy Bible (1818)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فرهنگ لغت كتاب مقدس (1818)

A Dictionary of the Holy Bible (1818)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 437\437

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 60 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автомобильные эксплуатационные материалы и экономия топливо-энергетических ресурсов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تعمیر و نگهداری خودرو و صرفه جویی در سوخت و انرژی

عنوان انگلیسی : Automotive Maintenance and Fuel and Energy Saving

Автомобильные эксплуатационные материалы и экономия топливо-энергетических ресурсов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 31\31

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 868 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Эксплуатационные материалы. Автомобильные топлива, смазочные материалы и спецжидкости (классификация, определение показателей качества)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مواد عملیاتی. سوخت خودرو، گریس و مایعات خاص (طبقه بندی، تعیین شاخص های کیفیت)

عنوان انگلیسی : Operational materials. Automotive fuels, lubricants and special fluids (classification, determination of quality indicators)

Эксплуатационные материалы. Автомобильные топлива, смазочные материалы и спецжидкости (классификация, определение показателей качества)

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 219\219

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автоматизация производственных процессов в машиностроении

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتوماسیون فرایندهای تولید در مهندسی مکانیک

عنوان انگلیسی : Automation of production processes in mechanical engineering

Автоматизация производственных процессов в машиностроении

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 844 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Электромеханика. Асинхронные и синхронные машины

عنوان فارسی :

دانلود کتاب الکترومکانیک. دستگاه های ناهمزمان و همزمان

عنوان انگلیسی : Electromechanics. Asynchronous and synchronous machines

Электромеханика. Асинхронные и синхронные машины

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 42\42

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автоматизация производственных процессов в машиностроении

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتوماسیون فرایندهای تولید در مهندسی مکانیک

عنوان انگلیسی : Automation of production processes in mechanical engineering

Автоматизация производственных процессов в машиностроении

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 24\24

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Методы структурного анализа и контроль качества изделий

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش های تحلیل ساختاری و کنترل کیفیت محصول

عنوان انگلیسی : Structural analysis methods and product quality control

Методы структурного анализа и контроль качества изделий

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 247\247

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب The Practice of Surgical Pathology

دانلود کتاب Fundamentals of digital imaging in medicine

دانلود کتاب ??????????? ????????. ??????????? ??? ??????

دانلود کتاب Cognitive Behavior Therapy of DSM-IV-TR Personality Disorders

دانلود کتاب Sauer's Manual of Skin Diseases, 10th Edition

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Modeling and Simulation of Systems Using MATLAB and Simulink

دانلود کتاب Designing Community: Charrettes, Masterplans and Form-based Codes

دانلود کتاب Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital Animator

دانلود کتاب Web 2.0 and Social Networking for the Enterprise: Guidelines and Examples for Implementation and Management Within Your Organization

دانلود کتاب A Theory of Shape Identification

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Low Dimensional Topology: Proceedings of a Conference on Low Dimensional Topology, January 12-17, 1998, Funchal, Madeira, Portugal (Contemporary Mathematics)

دانلود کتاب Theory and Numerics of Differential Equations: Durham 2000

دانلود کتاب Lectures on algebraic cycles

دانلود کتاب Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes: 17th International Symposium, AAECC-17, Bangalore, India, December 16-20, 2007. Proceedings

دانلود کتاب Theorem Proving in Higher Order Logics: 17th International Conference, TPHOLs 2004, Park City, Utah, USA, September 14-17, 2004. Proceedings

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Bearing Design in Machinery: Engineering Tribology and Lubrication

دانلود کتاب Practical Guide to Smoke and Combustion Products from Burning Polymers

دانلود کتاب Prion Protein Protocols

دانلود کتاب Nanoparticles and Nanostructured Films: Preparation, Characterization and Applications

دانلود کتاب Advances in Combustion Science: In Honor of Ya. B. Zel'dovich (Progress in Astronautics and Aeronautics)

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Can God Be Free?

دانلود کتاب Negotiating Darwin: The Vatican Confronts Evolution, 1877-1902 (Medicine, Science, and Religion in Historical Context)

دانلود کتاب Two Shipwrecked Gospels: The Logoi of Jesus and Papias's Exposition of Logia about the Lord

دانلود کتاب Heralds of That Good Realm: Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish Traditions

دانلود کتاب A Witch Like Me: The Spiritual Journeys of Today's Pagan Practitioners

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Marijuana

دانلود کتاب The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development

دانلود کتاب Desperately Seeking Madonna/Adam Sexton

دانلود کتاب Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical Meter

دانلود کتاب Kompendium Praktische Psychiatrie

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Postwar Military Aircraft 1 - Gloster Javelin

دانلود کتاب The First Armies

دانلود کتاب U.S. Half-Tracks in Combat 1941-1945

دانلود کتاب Supermarine Seafires (Merlins)

دانلود کتاب Queen Elizabeth And England's Golden Age

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Developmental Biology Protocols: Volume I

دانلود کتاب Redox-Mediated Signal Transduction: Methods and Protocols

دانلود کتاب DNA-Protein Interactions: Principles and Protocols

دانلود کتاب Oxidants and Antioxidants: Ultrastructure and Molecular Biology Protocols

دانلود کتاب Nucleic acid-metal ion interactions

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions

دانلود کتاب Financial Accounting

دانلود کتاب Kalman Filtering Techniques for Radar Tracking

دانلود کتاب Statistical Process Control for Real-World Applications

دانلود کتاب McGraw-Hill's GMAT

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Chaotic Systems: Theory and Applications, Selected Papers from the 2nd Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2009)

دانلود کتاب Vincentio Saviolo. His Practise

دانلود کتاب Theory of Probability 2nd ed (Oxford Classic Texts in the Physical Sciences)

دانلود کتاب It's Okay to Be the Boss: Participant Workbook

دانلود کتاب Logic Based Program Synthesis and Transformation: 13th International Symposium, LOPSTR 2003, Uppsala, Sweden, August 25-27, 2003, Revised Selected Papers

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Right Not to be Criminalized (Applied Legal Philosophy)

دانلود کتاب Automated Fingerprint Identification Systems

دانلود کتاب Crimes of the Community: Honour-Based Violence in the UK

دانلود کتاب Berry-Esseen Theorem and a Law of the Iterated Logarithm for Asymptotically Negatively Associated Sequences

دانلود کتاب First Law 1 The Blade Itself

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب THE CHASM AHEAD

دانلود کتاب Dementia Mind, Meaning, and the Person

دانلود کتاب Handbook on Sexual Violence

دانلود کتاب Jewish Choices, Jewish Voices: Power

دانلود کتاب Philosophical Papers and Letters