دانلود کتاب Теплогенерирующие установки. Расчет отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

Теплогенерирующие установки. Расчет отопительно-производственной котельной с паровыми котлами для закрытой системы теплоснабжения

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 27\27

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 483 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Slave and Citizen: The Negro in the Americas

عنوان فارسی :

دانلود کتاب برده و شهروند: سیاه پوست در قاره آمریکا

Slave and Citizen: The Negro in the Americas

زبان : English

موضوع : History

نویسندگان : Frank Tannenbaum

ناشر : Alfred A. Knopf

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 166\166

سال نشر : 1947     ویرایش : E

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Аналитическая динамика и теория колебаний

عنوان فارسی :

دانلود کتاب پویایی تحلیلی و نظریه نوسانات

عنوان انگلیسی : Analytical dynamics and theory of oscillations

Аналитическая динамика и теория колебаний

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 105\105

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب A Dictionary of the Holy Bible (1818)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب فرهنگ لغت كتاب مقدس (1818)

A Dictionary of the Holy Bible (1818)

زبان : English

موضوع : Religion

نویسندگان : John Brown of Haddington

ناشر : Still Waters Revival Books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 437\437

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 60 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автомобильные эксплуатационные материалы и экономия топливо-энергетических ресурсов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تعمیر و نگهداری خودرو و صرفه جویی در سوخت و انرژی

عنوان انگلیسی : Automotive Maintenance and Fuel and Energy Saving

Автомобильные эксплуатационные материалы и экономия топливо-энергетических ресурсов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 31\31

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 868 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Эксплуатационные материалы. Автомобильные топлива, смазочные материалы и спецжидкости (классификация, определение показателей качества)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مواد عملیاتی. سوخت خودرو، گریس و مایعات خاص (طبقه بندی، تعیین شاخص های کیفیت)

عنوان انگلیسی : Operational materials. Automotive fuels, lubricants and special fluids (classification, determination of quality indicators)

Эксплуатационные материалы. Автомобильные топлива, смазочные материалы и спецжидкости (классификация, определение показателей качества)

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 219\219

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автоматизация производственных процессов в машиностроении

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتوماسیون فرایندهای تولید در مهندسی مکانیک

عنوان انگلیسی : Automation of production processes in mechanical engineering

Автоматизация производственных процессов в машиностроении

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 844 kB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Электромеханика. Асинхронные и синхронные машины

عنوان فارسی :

دانلود کتاب الکترومکانیک. دستگاه های ناهمزمان و همزمان

عنوان انگلیسی : Electromechanics. Asynchronous and synchronous machines

Электромеханика. Асинхронные и синхронные машины

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 42\42

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Автоматизация производственных процессов в машиностроении

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اتوماسیون فرایندهای تولید در مهندسی مکانیک

عنوان انگلیسی : Automation of production processes in mechanical engineering

Автоматизация производственных процессов в машиностроении

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 24\24

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Методы структурного анализа и контроль качества изделий

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روش های تحلیل ساختاری و کنترل کیفیت محصول

عنوان انگلیسی : Structural analysis methods and product quality control

Методы структурного анализа и контроль качества изделий

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Сибирский федеральный университет

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 247\247

سال نشر : 0     ویرایش :

حجم : 11 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Information Technologies in Biomedicine

دانلود کتاب Tropical and Parasitic Infections in the Intensive Care Unit (Perspectives on Critical Care Infectious Diseases)

دانلود کتاب Physics of Mammographic Imaging

دانلود کتاب Information Technologies in Biomedicine: Volume 2

دانلود کتاب Structured Population Models in Biology and Epidemiology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Essential Pascal

دانلود کتاب Inside the SQL Server Query Optimizer

دانلود کتاب Beginning Java ME Platform

دانلود کتاب An Introduction to Programming with C++, 6th Edition

دانلود کتاب GNU/Linux Application Programming (Programming Series)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Introduction to geometric probability

دانلود کتاب Semigroups (Pure and Applied Mathematics)

دانلود کتاب Functions of a complex variable

دانلود کتاب A Concise Approach to Mathematical Analysis

دانلود کتاب Fourier Series and Numerical Methods for Partial Differential Equations

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Dendrimer-Based Nanomedicine

دانلود کتاب Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, 3rd Edition (4 Volumes)

دانلود کتاب Protein NMR Spectroscopy: Principles and Practice

دانلود کتاب Industrial Combustion Pollution and Control

دانلود کتاب Carbohydrate Biotechnology Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Ecclesiastes : all is vanity

دانلود کتاب Buddhism: the spiritual lineage of Dzogchen masters

دانلود کتاب The Legal Methodology of Late Nehardean Sages in Sasanian Babylonia

دانلود کتاب The Infernal Path

دانلود کتاب Mark at the Threshold: Applying Bakhtinian Categories to Markan Characterisation

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Political Psychology

دانلود کتاب Aviation Psychology and Human Factors

دانلود کتاب Autism: A Very Short Introduction

دانلود کتاب Connecting Like Jesus: Practices for Healing, Teaching, and Preaching

دانلود کتاب A Guide to Bird Behavior, Volume II: In the Wild and at Your Feeder (Stokes Nature Guides)

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Royal Navy: A History From The Earliest Times To 1900 Vol.I

دانلود کتاب Russian pistols in the Seventeenth Century

دانلود کتاب Supermarine Spitfire Mk.IX

دانلود کتاب Sopwith Baby

دانلود کتاب Tupolev Tu-95/-142 (Russian Aircraft in Action)

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Horizons in Neuroscience Research, Volume 1

دانلود کتاب The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition (Cabi)

دانلود کتاب Functional Proteomics: Methods and Protocols

دانلود کتاب Plant Cell and Tissue Culture

دانلود کتاب Plant Embryogenesis

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Cost Accounting - A Managerial Emphasis, 14th Edition

دانلود کتاب The Economist - 19 May 2001

دانلود کتاب It's Not Who You Know -- It's Who Knows You!: The Small Business Guide to Raising Your Profits by Raising Your Profile

دانلود کتاب Securing Java: Getting Down to Business with Mobile Code, 2nd Edition

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Keys and Symbols on Maps

دانلود کتاب Effective Teaching with Internet Technologies: Pedagogy and Practice

دانلود کتاب Solving Cryptic Crosswords: How to Crack Those Cryptic Clues

دانلود کتاب Fundamentals of two-fluid dynamics, Lublicated transport, drops and miscible liquids

دانلود کتاب Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Denial of justice in international law

دانلود کتاب Forensic Ecology Handbook: From Crime Scene to Court

دانلود کتاب UN Law on International Sales: The UN Convention on the International Sale of Goods

دانلود کتاب The 17 Indisputable Laws of Teamwork Workbook: Embrace Them and Empower Your Team

دانلود کتاب Crime, gender, and social order in early modern England

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophy and Biodiversity

دانلود کتاب The Spiral of 'Anti-Other Rhetoric': Discourses of Identity and the International Media Echo

دانلود کتاب The methodology of scientific research programmes

دانلود کتاب The Portable Nietzsche

دانلود کتاب Civil Society, Democratization and the Search for Human Security: The Politics of the Environment, Gender, and Identity in Northeast India