کتاب های جدید

کتاب های برگزیده

دانلود کتاب Spectacle and Public Performance in the Late Middle Ages and the Renaissance

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نمایش و عملکرد عمومی در قرون وسطی و رنسانس

Spectacle and Public Performance in the Late Middle Ages and the Renaissance

زبان : English

موضوع :

نویسندگان : Robert E. Stillman

ناشر : Brill Academic Publishers

ISBN (شابک) : 90-04-14928-7

تعداد صفحات : 287\287

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Хочешь куклу? Сделай сам!

عنوان فارسی :

دانلود کتاب Хочешь куклу؟ Сделай сам!

عنوان انگلیسی : Do you want a doll? Do it yourself!

Хочешь куклу? Сделай сам!

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان :

ناشر : Digital books

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 204\204

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 21 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Вопросы обработки радиолокационных сигналов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مسائل مربوط به پردازش سیگنال رادار

عنوان انگلیسی : Questions processing radar signals

Вопросы обработки радиолокационных сигналов

زبان : Russian

موضوع : Technique->Instrument

نویسندگان : Слока В.К.

ناشر : Советское радио

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 130\130

سال نشر : 1970     ویرایش :

حجم : 5 MB       فرمت : djvu

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Историческая записка о женском Одесском с девичьим училищем монастыре

عنوان فارسی :

دانلود کتاب یادداشت تاریخی در زن اودسا با صومعه مدرسه دخترانه

عنوان انگلیسی : Historical note about the Odessa Odessa girls’s college

Историческая записка о женском Одесском с девичьим училищем монастыре

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Гавриил архиепископ Херсонский

ناشر : Городская типография, Одесса

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 56\56

سال نشر : 1844     ویرایش :

حجم : 33 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Обществознание. Шпаргалки для ЕГЭ

عنوان فارسی :

دانلود کتاب علوم اجتماعی تخت برای امتحان

عنوان انگلیسی : Social Studies. Cribs for the exam

Обществознание. Шпаргалки для ЕГЭ

زبان : Russian

موضوع : Education->self-help books

نویسندگان : Коллектив авторов

ناشر : Новая школа

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : \0

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : exe

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Общее устройство судов

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ترتیب کشتی عمومی

عنوان انگلیسی : General ship arrangement

Общее устройство судов

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Л.С. Ситченко Н.К. Ситченко

ناشر : Судостроение

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 323\159

سال نشر : 1987     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Grammatica essenziale della lingua Italiana con esercizi / Грамматика итальянского языка с упражнениями

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دستور زبان ضروری از زبان ایتالیایی با تمرینات / Грамматика итальянского языка с упражнениями

عنوان انگلیسی : Essential grammar of the Italian language with exercises / Грамматика итальянского языка с упражнениями

Grammatica essenziale della lingua Italiana con esercizi / Грамматика итальянского языка с упражнениями

زبان : Italian

موضوع : Linguistics->Foreign

نویسندگان : Marco Mezzadri

ناشر : Guerra Edizioni

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 243\243

سال نشر : 2000     ویرایش :

حجم : 34 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Веданта Сутра (Брахма Сутры). Перевод с санскрита:Рагоза Д.М.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب وداناتو سوترا (برهما سوترا). ترجمه از سانسکریت: Ragosa D.M.

عنوان انگلیسی : Vedanta Sutra (Brahma Sutra). Translation from Sanskrit: Ragosa D.M.

Веданта Сутра (Брахма Сутры). Перевод с санскрита:Рагоза Д.М.

زبان : Russian

موضوع : Religion

نویسندگان :

ناشر : СПб.: Изд. Общество Ведической Культуры.

ISBN (شابک) : 5-87383-064-9

تعداد صفحات : 208\208

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Плетёная мебель

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبلمان ترکه یا چوب کوتاه

عنوان انگلیسی : Wicker furniture

Плетёная мебель

زبان : Russian

موضوع : Housekeeping, leisure->Professions and Trades

نویسندگان : Антонов Э.

ناشر : «Феникс»

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 104\104

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 22 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

دانلود کتاب Спонтанная эволюция. Позитивное будущее и как туда добраться

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تکامل خودبخود آینده مثبت و چگونگی رسیدن به آنجا

عنوان انگلیسی : Spontaneous evolution. Positive future and how to get there

Спонтанная эволюция. Позитивное будущее и как туда добраться

زبان : Russian

موضوع : History

نویسندگان : Брюс Х. Липтон Стив Бхаэрман

ناشر : София

ISBN (شابک) : 978-5-399-00042-8

تعداد صفحات : 576\287

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 28000 تومان


توضیحات بیشتر + دانلود

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب ??????????? ????????. ??????????? ??? ??????دانلود کتاب Quick Reference Dictionary of Eyecare Terminologyدانلود کتاب Anatomy of the Heart by Multislice Computed Tomographyدانلود کتاب Immunotoxin Methods and Protocolsدانلود کتاب Physio-medical therapeutics, materia medica, and pharmacy.

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Digital Signal Processing: A Computer Science Perspectiveدانلود کتاب Programming HTML5 Applications: Building Powerful Cross-Platform Environments in Javascriptدانلود کتاب Advances in Computers, Vol. 70دانلود کتاب Programming: Principles and Practice Using C++دانلود کتاب Z80 Microprocessor: Architecture, Interfacing, Programming and Design

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Classical Recursion Theory: The Theory of Functions and Sets of Natural Numbers, Vol. 1دانلود کتاب Mixed Integer Nonlinear Programmingدانلود کتاب Mathematics of Program Construction: 10th International Conference, MPC 2010, Québec City, Canada, June 21-23, 2010. Proceedingsدانلود کتاب Anatomy: A Complete Guide for Artistsدانلود کتاب Graphics with Mathematica: Fractals, Julia Sets, Patterns and Natural Forms

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Multilayer Thin Films: Sequential Assembly of Nanocomposite Materialsدانلود کتاب Nanotechnologyدانلود کتاب Hybrid Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applicationsدانلود کتاب Going the Distance?: The Safe Transport of Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste in the United Statesدانلود کتاب Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Designدانلود کتاب The Politics of Pessimism in Ecclesiastes: A Social-Science Perspectiveدانلود کتاب Hebrews: Contemporary Methods - New Insights (Biblical Interpretation)دانلود کتاب New Idioms within Old: Poetry and Parallelism in the Non-Masoretic Poems of 11Q5 (=11QPs?)دانلود کتاب Jains in the World: Religious Values and Ideology in India

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Heterosyncrasies: Female Sexuality When Normal Wasn'tدانلود کتاب Mind maps for kids: the shortcut to success at schoolدانلود کتاب Jung and the Making of Modern Psychologyدانلود کتاب The Positive Psychology of Personal Transformation: Leveraging Resilience for Life Changeدانلود کتاب Quantitative Psychological Research: The Complete Student's Companion

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Royal Marine Commando 1950-82 - From Korea to the Falklandsدانلود کتاب Saladin and the Saracensدانلود کتاب Virginia at War, 1862دانلود کتاب The British Army on the Western Front 1916دانلود کتاب Warriors and Scholars: A Modern War Reader

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Avidin-Biotin Interactions: Methods and Applicationsدانلود کتاب New Frontiers in Ultrasensitive Bioanalysis: Advanced Analytical Chemistry Applications in Nanobiotechnology, Single Molecule Detection, and Single Cell ... Analytical Chemistry and Its Applications)دانلود کتاب Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometryدانلود کتاب Tissue Engineering III: Cell - Surface Interactions for Tissue Cultureدانلود کتاب Prenatal Diagnosis

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Induced Investment and Business Cyclesدانلود کتاب Vocabulary Basics for Businessدانلود کتاب Reconstructing Project Managementدانلود کتاب Introduction to Business , Fourth Editionدانلود کتاب Financial and Management Accounting: An Introduction, 4th Edition

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب The Creation of Conscious Culture through Educational Innovationدانلود کتاب Action Research in Teaching and Learning: A Practical Guide to Conducting Pedagogical Research in Universitiesدانلود کتاب Model-Based Software and Data Integration: First International Workshop, MBSDI 2008, Berlin, Germany, April 1-3, 2008, Proceedings (Communications in Computer and Information Science)دانلود کتاب Developments in transport theoryدانلود کتاب Cooperative Information Agents VIII: 8th International Workshop, CIA 2004, Erfurt, Germany, September 27-29, 2004. Proceedings

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Law of Waiver Variation and Estoppelدانلود کتاب Lawrence Yep (Who Wrote That?)دانلود کتاب Intellectual Property and the Limits of Antitrust: A Comparative Study of US and EU Approaches (New Horizons in Competition Law and Economics)دانلود کتاب International Law And Sustainable Development: Principles And Practice (Developments in International Law)دانلود کتاب UN Law on International Sales: The UN Convention on the International Sale of Goods

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب STARDUSTدانلود کتاب Truth and Meaning: An Introduction to the Philosophy of Languageدانلود کتاب Dilemmasدانلود کتاب Whose Justice? Which Rationality?دانلود کتاب Conceptual Analysis And Philosophical Naturalism
پشتیبانی (تماس و واتساپ) 09117179751
(جهت شروع چت کلیک کنید)
دروازه پرداخت معتبر