دانلود کتاب Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

عنوان فارسی :

دانلود کتاب هنر درمانی برای کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی: آموزش. -

عنوان انگلیسی : Art therapy for children with mental retardation: Tutorial. -

Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. –

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Рыбакова С. Г.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0538-4

تعداد صفحات : 70\70

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 7 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Основы психосоматики

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مبانی روانشناسی

عنوان انگلیسی : Basics of psychosomatics

Основы психосоматики

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Кулаков С. А.

ناشر : СПб.: Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0170-2

تعداد صفحات : 288\288

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Притчи, сказки, метафоры в развитии ребёнка

عنوان فارسی :

دانلود کتاب ضرب المثل ها، افسانه ها، استعاره ها در رشد کودک

عنوان انگلیسی : Proverbs, fairy tales, metaphors in the development of the child

Притчи, сказки, метафоры в развитии ребёнка

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Савченко С.Ф. и др.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 300\151

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 10 MB       فرمت : PDF

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Психология творчества

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روانشناسی خلاقیت

عنوان انگلیسی : Psychology of creativity

Психология творчества

زبان : Russian

موضوع : Psychology->Creative Thinking

نویسندگان : Николаенко Н.Н.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 288\208

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Тренинг внутренней свободы: актуализация творческого потенциала

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آموزش آزادی درونی: ارتقاء پتانسیل خلاق

عنوان انگلیسی : Training of inner freedom: the actualization of creative potential

Тренинг внутренней свободы: актуализация творческого потенциала

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Л. В. Грачева

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0202-4

تعداد صفحات : 63\0

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 563 kB       فرمت : doc

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Ложная женщина. Невроз как внутренний театр личности

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زن دروغین نوروز به عنوان یک تئاتر شخصیت داخلی

عنوان انگلیسی : False woman. Neurosis as an internal personality theater

Ложная женщина. Невроз как внутренний театр личности

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Альфред Щеголев

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0056-0

تعداد صفحات : 74\0

سال نشر :      ویرایش :

حجم : 707 kB       فرمت : doc

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Работа с возражениями и сопротивлениями.

عنوان فارسی :

دانلود کتاب کار با اعتراض و مقاومت.

عنوان انگلیسی : Work with objections and resistances.

Работа с возражениями и сопротивлениями.

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Моисеев А. А. Завьялова Ж. В.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0312-8

تعداد صفحات : 46\46

سال نشر : 2005     ویرایش :

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах: [упр. и делегирование, мотивация персонала, системы премирования, продажи и переговоры, ассессмент-центры]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب بازی های بازی و موارد در تمرین های کسب و کار: و هیئت، انگیزه کارکنان، سیستم پاداش، فروش و مذاکرات، مراکز ارزیابی]

عنوان انگلیسی : Role-playing games and cases in business trainings: [Ex. and delegation, staff motivation, bonus systems, sales and negotiations, assessment centers]

Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах: [упр. и делегирование, мотивация персонала, системы премирования, продажи и переговоры, ассессмент-центры]

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Гуревич А.М.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0313-6

تعداد صفحات : 72\72

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии

عنوان فارسی :

دانلود کتاب رواندرمانی اعتیاد روش پری داستان درمان

عنوان انگلیسی : Addiction psychotherapy. Fairy tale therapy method

Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии

زبان : Russian

موضوع : Psychology

نویسندگان : Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева

ناشر : Речь

ISBN (شابک) : 5-9268-0052-8

تعداد صفحات : 176\0

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 967 kB       فرمت : doc

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Биология поведения. Гуморальные механизмы

عنوان فارسی :

دانلود کتاب زیست شناسی رفتار مکانیسم های هومورال

عنوان انگلیسی : Biology of behavior. Humoral mechanisms

Биология поведения. Гуморальные механизмы

زبان : Russian

موضوع :

نویسندگان : Жуков Д.А.

ناشر : Речь

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 442\442

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب An Atlas of Sarcoidosis

دانلود کتاب High Yield Embryology

دانلود کتاب Manual of Laboratory and Diagnostic Tests

دانلود کتاب Röntgenanatomie. Radiological Anatomy. Anatomie Radiologique: Prufungsfragen Fur Die Facharztprufung / Multiple Choice Questions /Qcm

دانلود کتاب Atlas of Human Anatomy

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Digital Design

دانلود کتاب Understanding understanding: essays on cybernetics and cognition

دانلود کتاب PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide (4th Edition)

دانلود کتاب

دانلود کتاب Red Hat Linux Pocket Administrator

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Geometric theory of discrete nonautonomous dynamical systems

دانلود کتاب Elementary differential geometry

دانلود کتاب Linear and Nonlinear Integral Equations: Methods and Applications

دانلود کتاب Catalan's conjecture

دانلود کتاب Probability with martingales

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب RNA-Protein Interaction Protocols

دانلود کتاب Fullerenes: Chemistry and Reactions

دانلود کتاب Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures

دانلود کتاب PIC Microcontrollers: Know It All (Newnes Know It All)

دانلود کتاب Commercializing Micro-Nanotechnology Products

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Hidden Secrets

دانلود کتاب Practical Reasoning and Ethical Decision

دانلود کتاب Latin Epics of the New Testament: Juvencus, Sedulius, Arator

دانلود کتاب The Old Testament and Criticism

دانلود کتاب Revelation [With CDROM] (Smyth & Helwys Bible Commentary)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Power, Sex, Suicide - Mitochondria and the Meaning of Life

دانلود کتاب Psychology of Denial (Psychology of Emotions, Motivations and Actions Series)

دانلود کتاب The Psychology of Attention - Styles

دانلود کتاب Practical techniques for language teaching

دانلود کتاب The Heat of Combustion of Methyl Alcohol

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Reggiane Re.2001 Falco II Re.2002 & Re.2005

دانلود کتاب Queen Elizabeth And England's Golden Age

دانلود کتاب U.S. Fighters: Army-Air Force 1925 to 1980s

دانلود کتاب The Battle for Palestine 1917

دانلود کتاب The Navy in Action

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Pesticides: A Toxic Time Bomb in Our Midst

دانلود کتاب Explorations in Basic Biology, 12th Edition

دانلود کتاب Whole Cell Sensing System II: Applications

دانلود کتاب Membrane Proteomics: Methods and Protocols

دانلود کتاب Synopsis animal classif

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Financial Accounting for Decision Makers, 6th Edition

دانلود کتاب Business Analysis and Valuation, Text and Cases

دانلود کتاب Managing Check Point UserAuthority

دانلود کتاب Public Management Reform and Modernization: Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain

دانلود کتاب

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), 2006, June 7-9, ... in Information and Communication Technology)

دانلود کتاب Essentials of Exercise Physiology, 4th Edition

دانلود کتاب Joomla! For Dummies

دانلود کتاب Practical Aspects of Knowledge Management: 5th International Conference, PAKM 2004, Vienna, Austria, December 2-3, 2004. Proceedings

دانلود کتاب How to Draw Manga: Giant Robots

کتاب های حقوق

دانلود کتاب Environmental liability and ecological damage in European law

دانلود کتاب Note on Some Statistical Consequences of the Luminosity Law

دانلود کتاب Intellectual Property on Campus: Students' Rights and Responsibilities

دانلود کتاب Performance Oriented Remedies in European Sale of Goods Law

دانلود کتاب Young People and 'risk' (Researching Criminal Justice Series)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Laws of media: the new science

دانلود کتاب CULTURAL POPULISM CL

دانلود کتاب The Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought (The Cambridge History of Political Thought)

دانلود کتاب Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics

دانلود کتاب Exile and the kingdom: stories