سفارش تبلیغات در اینترنشنال لایبرری

وبسایت اینترنشال لایبرری با دارا بودن منابع عظیمی از کتاب های مختلف در همه زمینه ها یکی از بزرگترین آرشیو کتاب می باشد که اکثر زبان های زنده دنیا را پوشش می دهد. از این سو می تواند برای تبلیغات در زمنیه های علمی و ... بسیار مناسب باشد و بازدهی بالایی را برای تبلیغ دهنده داشته باشد.


برای همانگی و سفارش تبلیغ می توانید با شماره های 09117307688 و یا 09111195330 در ارتباط باشید.

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Clinical Cardiac Electrophysiology, Techniques and Interpretation

دانلود کتاب Practical Aspects of Interview and Interrogation

دانلود کتاب Neurochemistry of sleep and wakefulness

دانلود کتاب Cognitive Behavioral Therapy For Clinicians

دانلود کتاب Atlas of Women's Dermatology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب C++ for Everyone, 2nd Edition

دانلود کتاب Software-Intensive Systems and New Computing Paradigms: Challenges and Visions

دانلود کتاب Doing Data Analysis with SPSS: Version 18.0

دانلود کتاب Integrated Formal Methods: 7th International Conference, IFM 2009, Düsseldorf, Germany, February 16-19, 2009. Proceedings

دانلود کتاب Wissenschaftliches Rechnen mit MATLAB (Springer-Lehrbuch)

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب A Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics

دانلود کتاب Introduction to Ramsey spaces

دانلود کتاب More Concise Algebraic Topology: Localization, Completion, and Model Categories (Chicago Lectures in Mathematics)

دانلود کتاب The paradox of the liar

دانلود کتاب Second order differential equations: Special functions and their classification

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Fundamentals of Friction and Wear

دانلود کتاب The Home Workshop

دانلود کتاب Protein Structure Prediction: Methods and Protocols

دانلود کتاب Whole Cell Sensing System II: Applications

دانلود کتاب Restoring Antiques

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Invisible Eagle Nazi Occult History

دانلود کتاب The Book o f Lieh-tzu. A Classic of the Tao

دانلود کتاب Tarot and the Magus: Opening the Key to Divination, Magick and the Holy Guardian Angel

دانلود کتاب Grimoire for the Apprentice Wizard

دانلود کتاب The Islamic Paradox: Shiite Clerics, Sunni Fundamentalists, and the Coming of Arab Democracy

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Paulo Freire: Rousseau of the Twentieth Century

دانلود کتاب Russians: The People behind the Power

دانلود کتاب Sperm Competition and Sexual Selection

دانلود کتاب Handbook of Resilience in Children (Issues in Clinical Child Psychology)

دانلود کتاب Mathematics for Teachers: An Interactive Approach for Grade K-8 , Fourth Edition

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The Spad XII C.1

دانلود کتاب Petlyakov Pe-2 variants

دانلود کتاب The revolutions of Europe

دانلود کتاب The Vietnam War

دانلود کتاب Rome's Northern Frontier AD 70-235: Beyond Hadrian's Wall

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Early Flowers and Angiosperm Evolution

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

دانلود کتاب Bioinformatics methods in clinical research

دانلود کتاب LC and MS applications in drug development

دانلود کتاب Biotechnology of Antibiotics

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Investment Risk Management

دانلود کتاب ActualTests ZENWorks 6 5 Desktop Management Exam 050692

دانلود کتاب Asset and Risk Management - Risk Oriented Finance

دانلود کتاب Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara

دانلود کتاب Modern Portfolio Management: Active Long/Short 130/30 Equity Strategies (Wiley Finance)

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Practical Aspects of Knowledge Management: 5th International Conference, PAKM 2004, Vienna, Austria, December 2-3, 2004. Proceedings

دانلود کتاب Beginner's Arabic Script

دانلود کتاب Mobility Aware Technologies and Applications: First International Workshop, MATA 2004, Florianópolis, Brazil, October 20-22, 2004. Proceedings

دانلود کتاب The encyclopedia of phobias, fears, and anxieties

دانلود کتاب Proceedings of Gokova geometry-topology conference 13, 2006

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone

دانلود کتاب Philosophy and Law: Contributions to the Understanding of Maimonides and His Predecessors

دانلود کتاب Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition

دانلود کتاب Power Laws in the Information Production Process: Lotkaian Informetrics (Library and Information Science)

دانلود کتاب In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب A Brief History of Neoliberalism

دانلود کتاب Shakespeare And Philosophy

دانلود کتاب Chinese Gung Fu: the philosophical art of self defense

دانلود کتاب A Theory of Possibility: A Constructivistic and Conceptualistic Account of Possible Individuals and Possible Worlds

دانلود کتاب Social Theory and Postcommunism