سفارش تبلیغات در اینترنشنال لایبرری

وبسایت اینترنشال لایبرری با دارا بودن منابع عظیمی از کتاب های مختلف در همه زمینه ها یکی از بزرگترین آرشیو کتاب می باشد که اکثر زبان های زنده دنیا را پوشش می دهد. از این سو می تواند برای تبلیغات در زمنیه های علمی و ... بسیار مناسب باشد و بازدهی بالایی را برای تبلیغ دهنده داشته باشد.


برای همانگی و سفارش تبلیغ می توانید با شماره های 09117307688 و یا 09111195330 در ارتباط باشید.

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Alzheimer's Disease: Advances in Genetics, Molecular and Cellular Biology

دانلود کتاب Interpretation of canine and feline cytology

دانلود کتاب Compression of biomedical images and signals

دانلود کتاب CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2009 (LANGE CURRENT Series)

دانلود کتاب The Behavioral Genetics of Psychopathology: A Clinical Guide

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Moderne C++ Programmierung: Klassen, Templates, Design Patterns (Xpert.Press)

دانلود کتاب Time-varying image processing and moving object recognition, 4

دانلود کتاب Business Database Systems

دانلود کتاب Designing Community: Charrettes, Masterplans and Form-based Codes

دانلود کتاب FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Handbook of Process Algebra

دانلود کتاب Termination Proofs for Logic Programs

دانلود کتاب Lie Groups and Lie Algebras II

دانلود کتاب Emergence of the Theory of Lie Groups: An Essay in the History of Mathematics 1869–1926

دانلود کتاب Lectures on introduction to algebraic topology, (Tata Institute of Fundamental Research. Lectures on mathematics and physics. Mathematics, 44)

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Bulk Nanostructured Materials

دانلود کتاب Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook

دانلود کتاب Unsteady Combustor Physics (with Solutions)

دانلود کتاب Non-destructive evaluation

دانلود کتاب Protein Phosphatase Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Celebrating the Seasons of Life: Samhain to Ostara

دانلود کتاب All Things in the Bible: An Encyclopedia of the Biblical World

دانلود کتاب Sutra of Hui Neng. Sutra Spoken by the Sixth Patriarch, Wei Lang, on the High Seat of the Gem of Law

دانلود کتاب Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic

دانلود کتاب The Taoist Canon – A Historical Companion to the Daozang: Vol. 1: Antiquity through the Middle Ages

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Evolution in Hawaii: A Supplement to Teaching About Evolution and the Nature of Science

دانلود کتاب Neuroscience, Consciousness and Spirituality

دانلود کتاب Psychoanalysis in a New Light

دانلود کتاب Primary ICT for Teaching Assistants

دانلود کتاب Emotional Intelligence 2.0

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب RAF Germany (Warbirds Fotofax)

دانلود کتاب The World's Worst Warships

دانلود کتاب The First Soviet Cosmonaut Team

دانلود کتاب The Samurai Invasion of Korea 1592–98

دانلود کتاب Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Atlas of Mammalian Chromosomes

دانلود کتاب Plant Cell and Tissue Culture

دانلود کتاب Membrane Protein Protocols: Expression, Purification, and Characterization

دانلود کتاب Peptide Synthesis Protocols

دانلود کتاب Wired Wilderness: Technologies of Tracking and the Making of Modern Wildlife (Animals, History, Culture)

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The Economist - 10 February 2001

دانلود کتاب Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 7th Edition

دانلود کتاب Integrating ERP, CRM, Supply Chain Management, and Smart Materials

دانلود کتاب Traders - Risks, Decisions And Management In Financial Markets

دانلود کتاب Risk Management in Banking

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب The Encyclopedia of Schizophrenia And Other Psychotic Disorders (Facts on File Library of Health and Living)

دانلود کتاب Biochemistry For Dummies

دانلود کتاب Beginning c 2008 databases from novice to professiona

دانلود کتاب The 800-Pound Gorilla of Sales: How to Dominate Your Market

دانلود کتاب Machine Learning for Human Motion Analysis: Theory and Practice (Premier Reference Source)

کتاب های حقوق

دانلود کتاب On the Mean Absolute Magnitudes of the K and M Giants and the Systematic Errors in Trigonometric Parallaxes

دانلود کتاب Law and Life of Rome

دانلود کتاب Hospice Care for Patients with Advanced Progressive Dementia (Springer Series on Ethics, Law and Aging)

دانلود کتاب The State, Democracy and Anti-terror Laws in India

دانلود کتاب White Collar Crime: An Opportunity Perspective

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Philosophical Papers and Letters

دانلود کتاب Phenomena, Atoms and Molecules

دانلود کتاب Joseph Lyons: The People's Prime Minister

دانلود کتاب Islam and Social Policy

دانلود کتاب Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction