دانلود کتاب Управление бизнесом в бурные времена

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت کسب و کار در زمان آشفتگی

عنوان انگلیسی : Business management in turbulent times

Управление бизнесом в бурные времена

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Уэтлауфер С. Сливоцки А. Ригби Д.

ناشر : Альпина Бизнес Букс

ISBN (شابک) : 978-5-9614-0574-3

تعداد صفحات : 203\205

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Как найти и удержать лучших сотрудников

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه بهترین کارکنان را پیدا کرده و نگهدارید

عنوان انگلیسی : How to find and keep the best employees

Как найти и удержать лучших сотрудников

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Уотерман-мл. Р. Каппелли П. Уотерман Д. Коллард Б. Фернандес-Араос К.

ناشر : Альпина Бизнес Букс

ISBN (شابک) : 5-9614-0389-0

تعداد صفحات : 213\215

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب How To Produce Successful Advertising 3 E

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه برای تبلیغ موفقیت آمیز 3 E

How To Produce Successful Advertising  3 E

زبان : English

موضوع : Business->Marketing: Advertising

نویسندگان : A. D. Farbey

ناشر :

ISBN (شابک) : 0749436344, 9780749436346, 9780585454955

تعداد صفحات : 176\209

سال نشر : 2002     ویرایش : 3

حجم : 537 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت یکپارچه سازی بازنگری دفاع چهارساله: بازنگری (جلسه مستند)

Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

زبان : English

موضوع : Business->Management: Project Management

نویسندگان : John Schrader

ناشر :

ISBN (شابک) : 0833029428, 9780833029423

تعداد صفحات : 56\58

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 176 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Теория и практика связей с общественностью

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نظریه و روابط عمومی

عنوان انگلیسی : Theory and Practice of Public Relations

Теория и практика связей с общественностью

زبان : Russian

موضوع : Business->Marketing: Advertising

نویسندگان : Кочеткова А. В. Филиппов В. Н. Скворцов Я. Л.

ناشر : Питер

ISBN (شابک) : 978-5-91180-786-3

تعداد صفحات : 233\234

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 23 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Бухгалтерское дело. Учебник

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حسابداری آموزش

عنوان انگلیسی : Accounting. Textbook

Бухгалтерское дело. Учебник

زبان : Russian

موضوع : Business->Accounting

نویسندگان : В. М. Швецкая Н. А. Головко

ناشر : Дашков и Ко

ISBN (شابک) : 978-5-394-00790-3

تعداد صفحات : 304\152

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Общая теория рисков

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تئوری ریسک عمومی

عنوان انگلیسی : General risk theory

Общая теория рисков

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Вишняков Я.Д. Радаев Н.Н.

ناشر : Академия

ISBN (شابک) : 978-5-7695-5396-7

تعداد صفحات : 368\362

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Professional Business Connectivity Services in SharePoint 2010

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمات ارتباطی تجاری حرفه ای در شیرپوینت 2010

Professional Business Connectivity Services in SharePoint 2010

زبان : English

موضوع : Computers->Information Systems: EC businesses

نویسندگان : Scot P. Hillier Brad Stevenson

ناشر : Wrox

ISBN (شابک) : 978-0-470-61790-8, 978-1-118-04381-3, 978-1-118-04380-6, 978-1-118-04379-0

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Стратегический менеджмент: матрица модулей, «дерево» целей

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک: یک ماتریس از ماژول ها، یک درخت از اهداف

عنوان انگلیسی : Strategic management: a matrix of modules, a "tree" of goals

Стратегический менеджмент: матрица модулей, «дерево» целей

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Виноградова З.И. Щербакова В.Е.

ناشر : Академический Проект: Фонд «Мир»

ISBN (شابک) : 5-8291-0441-5 

تعداد صفحات : 304\303

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 25000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End (Routledge Advances in Management and Business Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آخرالزمان بازاریابی: Eschatology، Escapologia و توهم پایان (پیشرفت Routledge در مدیریت و مطالعات کسب و کار)

Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End (Routledge Advances in Management and Business Studies)

زبان : English

موضوع : Business->Marketing

نویسندگان : Stephen Brown David Carson Jim Bell

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415148221, 9780415173568, 0415148227, 0415173566, 0203360621, 9780203360620, 9780203377383

تعداد صفحات : 314\317

سال نشر : 1997     ویرایش : 1

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Alarm Bells in Medicine: Danger Symptoms in Medicine, Surgery and Clinical Specialties

دانلود کتاب Pichlmayrs Chirurgische Therapie. Mit DVD-Video: Allgemein-,Viszeral- und Transplantationschirurgie

دانلود کتاب Molecular Analysis of Cancer

دانلود کتاب Atlas of Pediatric EEG (Atlas Series)

دانلود کتاب Color Atlas of Gross Placental Pathology

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency I

دانلود کتاب Web 2.0 and Social Networking for the Enterprise: Guidelines and Examples for Implementation and Management Within Your Organization

دانلود کتاب Advances in Computers, Vol. 36

دانلود کتاب Joomla!: Visual QuickStart Guide (2nd Edition)

دانلود کتاب Pro Access 2010 Development

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب A book of abstract algebra

دانلود کتاب Consequences of Martin’s Axiom

دانلود کتاب Hilbert transforms:

دانلود کتاب Geometry revealed: A Jacob's Ladder to modern higher geometry

دانلود کتاب Invariants of Quadratic Differential Forms

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Protein Targeting Protocols

دانلود کتاب Chemistry of Protein Conjugation and Cross-Linking

دانلود کتاب Isotope Low-Dimensional Structures: Elementary Excitations and Applications

دانلود کتاب Lateral Alignment of Epitaxial Quantum Dots

دانلود کتاب Lipoprotein Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب True Christianity

دانلود کتاب Introduction Feng Shui

دانلود کتاب Show Them No Mercy: 4 Views on God and Canaanite Genocide

دانلود کتاب

دانلود کتاب 1 Corinthians: The Essentials of Christian Living

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Breathe Well, Be Well: A Program to Relieve Stress, Anxiety, Asthma, Hypertension, Migraine, and Other Disorders for Better Health

دانلود کتاب Acts of Abuse: Sex Offenders and the Criminal Justice System

دانلود کتاب Alcohol: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)

دانلود کتاب Brain Fiction - Self-Deception and the Riddle of Confabulation

دانلود کتاب The Nature of Intelligence

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Regia Aeronautica 1943-45

دانلود کتاب US Marine Corps in World War I 1917–18

دانلود کتاب World War II Nose Art in Color

دانلود کتاب Soviet Medium Tanks T 44,T54,T55 &T62

دانلود کتاب Vickers-Armstrong Warwick Mks. I-VI

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Resource Selection by Animals: Statistical Design and Analysis for Field Studies

دانلود کتاب Peptide Characterization and Application Protocols

دانلود کتاب Solid Protein Hydrochlorides

دانلود کتاب Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland: Gefäßpflanzen: Atlasband

دانلود کتاب Protein Analysis and Purification

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Spinal Trauma Imaging, Diagnosis and Management

دانلود کتاب The Value and Momentum Trader: Dynamic Stock Selection Models to Beat the Market (Wiley Trading)

دانلود کتاب Options, Futures, And Other Derivative Securities

دانلود کتاب Perfect phrases for presenting business strategies: hundreds of ready-to-use phrases for writing effective, informative, and powerful strategy presentations

دانلود کتاب Organizational Knowledge and Technology: An Action-Oriented Perspective on Organization and Information Systems

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Wind Power For Dummies

دانلود کتاب Natural Eye Care: An Encyclopedia

دانلود کتاب Oxford Latin Dictionary

دانلود کتاب ASP.NET in a Nutshell

دانلود کتاب Soviet Tank-Transporter and Heavy-Duty Truck MAZ-535 and MAZ-537

کتاب های حقوق

دانلود کتاب International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciary

دانلود کتاب Genocide in International Law: The Crime of Crimes

دانلود کتاب Fingerprints #1: Gifted Touch (Fingerprints)

دانلود کتاب Battered Women and Feminist Lawmaking

دانلود کتاب Human Rights And Capitalism: A Multidisciplinary Perspective on Globalisation (Corporations, Globalisation and the Law Series)

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Handbook on Sexual Violence

دانلود کتاب Sociological Theory (8th Edition)

دانلود کتاب Politics: Books I and II

دانلود کتاب On the Political

دانلود کتاب Developments in West European Politics 2

پشتیبانی (تماس و واتساپ) : 09117307688 (جهت شروع چت کلیک کنید)