دانلود کتاب Управление бизнесом в бурные времена

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت کسب و کار در زمان آشفتگی

عنوان انگلیسی : Business management in turbulent times

Управление бизнесом в бурные времена

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Уэтлауфер С. Сливоцки А. Ригби Д.

ناشر : Альпина Бизнес Букс

ISBN (شابک) : 978-5-9614-0574-3

تعداد صفحات : 203\205

سال نشر : 2007     ویرایش :

حجم : 8 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Как найти и удержать лучших сотрудников

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه بهترین کارکنان را پیدا کرده و نگهدارید

عنوان انگلیسی : How to find and keep the best employees

Как найти и удержать лучших сотрудников

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Уотерман-мл. Р. Каппелли П. Уотерман Д. Коллард Б. Фернандес-Араос К.

ناشر : Альпина Бизнес Букс

ISBN (شابک) : 5-9614-0389-0

تعداد صفحات : 213\215

سال نشر : 2006     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب How To Produce Successful Advertising 3 E

عنوان فارسی :

دانلود کتاب چگونه برای تبلیغ موفقیت آمیز 3 E

How To Produce Successful Advertising  3 E

زبان : English

موضوع : Business->Marketing: Advertising

نویسندگان : A. D. Farbey

ناشر :

ISBN (شابک) : 0749436344, 9780749436346, 9780585454955

تعداد صفحات : 176\209

سال نشر : 2002     ویرایش : 3

حجم : 537 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت یکپارچه سازی بازنگری دفاع چهارساله: بازنگری (جلسه مستند)

Managing Quadrennial Defense Review Integration: An Overview (Documented briefing)

زبان : English

موضوع : Business->Management: Project Management

نویسندگان : John Schrader

ناشر :

ISBN (شابک) : 0833029428, 9780833029423

تعداد صفحات : 56\58

سال نشر : 2001     ویرایش :

حجم : 176 kB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Теория и практика связей с общественностью

عنوان فارسی :

دانلود کتاب نظریه و روابط عمومی

عنوان انگلیسی : Theory and Practice of Public Relations

Теория и практика связей с общественностью

زبان : Russian

موضوع : Business->Marketing: Advertising

نویسندگان : Кочеткова А. В. Филиппов В. Н. Скворцов Я. Л.

ناشر : Питер

ISBN (شابک) : 978-5-91180-786-3

تعداد صفحات : 233\234

سال نشر : 2009     ویرایش :

حجم : 23 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Бухгалтерское дело. Учебник

عنوان فارسی :

دانلود کتاب حسابداری آموزش

عنوان انگلیسی : Accounting. Textbook

Бухгалтерское дело. Учебник

زبان : Russian

موضوع : Business->Accounting

نویسندگان : В. М. Швецкая Н. А. Головко

ناشر : Дашков и Ко

ISBN (شابک) : 978-5-394-00790-3

تعداد صفحات : 304\152

سال نشر : 2010     ویرایش :

حجم : 9 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Общая теория рисков

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تئوری ریسک عمومی

عنوان انگلیسی : General risk theory

Общая теория рисков

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Вишняков Я.Д. Радаев Н.Н.

ناشر : Академия

ISBN (شابک) : 978-5-7695-5396-7

تعداد صفحات : 368\362

سال نشر : 2008     ویرایش :

حجم : 15 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Professional Business Connectivity Services in SharePoint 2010

عنوان فارسی :

دانلود کتاب خدمات ارتباطی تجاری حرفه ای در شیرپوینت 2010

Professional Business Connectivity Services in SharePoint 2010

زبان : English

موضوع : Computers->Information Systems: EC businesses

نویسندگان : Scot P. Hillier Brad Stevenson

ناشر : Wrox

ISBN (شابک) : 978-0-470-61790-8, 978-1-118-04381-3, 978-1-118-04380-6, 978-1-118-04379-0

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 2011     ویرایش :

حجم : 13 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Стратегический менеджмент: матрица модулей, «дерево» целей

عنوان فارسی :

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک: یک ماتریس از ماژول ها، یک درخت از اهداف

عنوان انگلیسی : Strategic management: a matrix of modules, a "tree" of goals

Стратегический менеджмент: матрица модулей, «дерево» целей

زبان : Russian

موضوع : Business->Management

نویسندگان : Виноградова З.И. Щербакова В.Е.

ناشر : Академический Проект: Фонд «Мир»

ISBN (شابک) : 5-8291-0441-5 

تعداد صفحات : 304\303

سال نشر : 2004     ویرایش :

حجم : 14 MB       فرمت : pdf

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End (Routledge Advances in Management and Business Studies)

عنوان فارسی :

دانلود کتاب آخرالزمان بازاریابی: Eschatology، Escapologia و توهم پایان (پیشرفت Routledge در مدیریت و مطالعات کسب و کار)

Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End (Routledge Advances in Management and Business Studies)

زبان : English

موضوع : Business->Marketing

نویسندگان : Stephen Brown David Carson Jim Bell

ناشر :

ISBN (شابک) : 9780415148221, 9780415173568, 0415148227, 0415173566, 0203360621, 9780203360620, 9780203377383

تعداد صفحات : 314\317

سال نشر : 1997     ویرایش : 1

حجم : 6 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Drugs for Pregnant and Lactating Women, Second Edition: Expert Consult - Online and Print

دانلود کتاب Evolution of the Brain: Creation of the Self

دانلود کتاب Probabilistic Modeling in Bioinformatics and Medical Informatics Eds

دانلود کتاب Modern Nutrition in Health and Disease

دانلود کتاب Environmental Forensics: Principles & Applications

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Advances in Computers, Vol. 33

دانلود کتاب Pro SQL Server 2008 Service Broker

دانلود کتاب The elements of programming style

دانلود کتاب Adaptive Signal Processing: Theory and Applications

دانلود کتاب iPhone JavaScript Cookbook

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Differentiable manifolds

دانلود کتاب Proceedings of The International Congress of Mathematicians 2010 (ICM 2010): Vol. II

دانلود کتاب Mixed Integer Nonlinear Programming

دانلود کتاب Topological and Algebraic Structures in Fuzzy Sets: A Handbook of Recent Developments in the Mathematics of Fuzzy Sets

دانلود کتاب Higher K-Theories proceedings of the conference held at the Seattle Research Center of the Battelle Memorial Inst., from Aug. 28 to Sept. 3, 1972

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Advanced Theory of Mechanisms and Machines

دانلود کتاب Advanced Topics in Materials Science and Engineering

دانلود کتاب Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology

دانلود کتاب Underwater Cutting & Welding - (US Navy - S0300-BB-MAN-010)

دانلود کتاب Protein Targeting Protocols

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب The Earthy Nature of the Bible: Fleshly Readings of Sex, Masculinity, and Carnality

دانلود کتاب The Ivory Tablets of the Crow

دانلود کتاب Sutra of Hui Neng. Sutra Spoken by the Sixth Patriarch, Wei Lang, on the High Seat of the Gem of Law

دانلود کتاب Paul's World

دانلود کتاب Two Shipwrecked Gospels: The Logoi of Jesus and Papias's Exposition of Logia about the Lord

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب The ultimate guide to prostate pleasure: Erotic exploration for men and their partners

دانلود کتاب Handbook of Resilience in Children (Issues in Clinical Child Psychology)

دانلود کتاب Future, Inc.: How Businesses Can Anticipate and Profit from What's Next

دانلود کتاب Reproducing Empire: Race, Sex, Science, and U.S. Imperialism in Puerto Rico

دانلود کتاب The Psychology of Eating: From Healthy to Disordered Behavior

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب The LVG B.I

دانلود کتاب Sunderland Squadrons of World War 2

دانلود کتاب Samolot mysliwski Spitfire Mk. I - V

دانلود کتاب Short 184

دانلود کتاب The Alamo and the War of Texan Independence, 1835-36

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Atlas of Mammalian Chromosomes

دانلود کتاب Advances in mass data analysis of signals and images in medicine biotechnology and chemistry

دانلود کتاب Retinoid Protocols

دانلود کتاب B Cell Protocols (Methods in Molecular Biology)

دانلود کتاب Epitope Mapping Protocols

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب The 7 Irrefutable Rules of Small Business Growth

دانلود کتاب It's Not Who You Know -- It's Who Knows You!: The Small Business Guide to Raising Your Profits by Raising Your Profile

دانلود کتاب Investment risk management

دانلود کتاب Thinking for a Change: Putting the TOC Thinking Processes to Use (The CRC Press Series on Constraints Management)

دانلود کتاب Advanced Financial Risk Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2004: 7th International Conference, Saint-Malo, France, September 26-29, 2004. Proceedings, Part II

دانلود کتاب Combinatorial Optimization and Applications: Second International Conference, COCOA 2008, St. John's, NL, Canada, August 21-24, 2008, Proceedings (Lecture ... Computer Science and General Issues)

دانلود کتاب Loom Knitting Primer: A Beginner's Guide to Knitting on a Loom, with over 30 Fun Projects

دانلود کتاب Drive Time: Japanese: Learn Japanese While You Drive

دانلود کتاب A Dictionary of Chinese Symbols: hidden symbols in Chinese life and thought

کتاب های حقوق

دانلود کتاب African Yearbook Of International Law 2003 Annuaire Africain De Droit International 2003 (African Yearbook of International Law)

دانلود کتاب On the Motion of the Magellanic Clouds

دانلود کتاب Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case Management

دانلود کتاب Brussels I Regulation (European Commentaries on Private International Law)

دانلود کتاب Critical Information Infrastructure Protection and the Law: An Overview of Key Issues

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب Human Rights and Reform: Changing the Face of North African Politics

دانلود کتاب Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools

دانلود کتاب Angeli. Esseri di luce

دانلود کتاب Muslims and the state in Britain, France, and Germany / Joel S. Fetzer, J. Christopher Soper

دانلود کتاب Qualitative Data Analysis: A User-friendly Guide for Social Scientists