دانلود کتاب Symbolic and Numerical Scientific Computation: Second International Conference, SNSC 2001, Hagenberg, Austria, September 12–14, 2001. Revised Papers

عنوان فارسی :

دانلود کتاب محاسبات علمی نمادین و عددی: دومین کنفرانس بین المللی، SNSC 2001، Hagenberg، Austria، 12-14 سپتامبر 2001. مقالات بازبینی شده

Symbolic and Numerical Scientific Computation: Second International Conference, SNSC 2001, Hagenberg, Austria, September 12–14, 2001. Revised Papers

زبان : English

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : Evelyne Hubert (auth.) Franz Winkler Ulrich Langer (eds.)

ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg

ISBN (شابک) : 3540405542, 9783540405542

تعداد صفحات : 392\398

سال نشر : 2003     ویرایش : 1

حجم : 4 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Потенциометрический анализ воды

عنوان فارسی :

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آب پتانسیومتریک

عنوان انگلیسی : Potentiometric water analysis

Потенциометрический анализ воды

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Analysis

نویسندگان : Мидгли Д. Торренс К. (Midgley Torrance)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) : В-пер

تعداد صفحات : 519\519

سال نشر : 1980     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Calculating the secrets of life - mathematics in molecular biology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب محاسبه اسرار زندگی - ریاضیات در زیست شناسی مولکولی

Calculating the secrets of life - mathematics in molecular biology

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Eric S. Lander Michael S. Waterman

ناشر : Natl Academy Pr

ISBN (شابک) : 0309048869, 9780309048866, 9780585037233

تعداد صفحات : 300\300

سال نشر : 1995     ویرایش :

حجم : 4 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Trends in Computer Algebra: International Symposium Bad Neuenahr, May 19–21, 1987 Proceedings

عنوان فارسی :

دانلود کتاب روند جبر کامپیوتری: سمپوزیوم بین المللی Bad Neuenahr، May 19-21، 1987 Proceedings

Trends in Computer Algebra: International Symposium Bad Neuenahr, May 19–21, 1987 Proceedings

زبان : English

موضوع : Mathematics->Computational Mathematics

نویسندگان : Richard D. Jenks (auth.) Rainer Janßen (eds.)

ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg

ISBN (شابک) : 3540189289

تعداد صفحات : 204\202

سال نشر : 1988     ویرایش : 1

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science: Proceedings, Urgench, Uzbek SSR September 16–22, 1979

عنوان فارسی :

دانلود کتاب الگوریتم در ریاضیات و علوم کامپیوتر مدرن: مقالات، Urgench، SSR ازبکستان 16-22 سپتامبر 1979

Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science: Proceedings, Urgench, Uzbek SSR September 16–22, 1979

زبان : English

موضوع : Mathematics->Discrete Mathematics

نویسندگان : Prof. Dr. Heinz Zemanek (auth.) Andrei P. Ershov Donald E. Knuth (eds.)

ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg

ISBN (شابک) : 9780387111575, 0387111573, 3540111573, 9783540111573

تعداد صفحات : 490\498

سال نشر : 1981     ویرایش : 1

حجم : 7 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Killer Cell Dynamics: Mathematical and Computational Approaches to Immunology

عنوان فارسی :

دانلود کتاب دینامیک سلول قاتل: رویکردهای ریاضی و محاسباتی برای ایمونولوژی

Killer Cell Dynamics: Mathematical and Computational Approaches to Immunology

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Dominik Wodarz (eds.)

ناشر : Springer-Verlag New York

ISBN (شابک) : 9780387308937, 0387308938

تعداد صفحات : 220\226

سال نشر : 2007     ویرایش : 1

حجم : 2 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Семиотика и информатика. Выпуск 17

عنوان فارسی :

دانلود کتاب اسماعیل و علوم کامپیوتر. انتشار 17

عنوان انگلیسی : Semiotics and computer science. Release 17

Семиотика и информатика. Выпуск 17

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Logic

نویسندگان : Михайлов А.И. (ред.)

ناشر : ВИНИТИ

ISBN (شابک) :

تعداد صفحات : 193\193

سال نشر : 1981     ویرایش :

حجم : 3 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Computer algebra and differential equations

عنوان فارسی :

دانلود کتاب جبر کامپیوتر و معادلات دیفرانسیل

Computer algebra and differential equations

زبان : English

موضوع : Mathematics

نویسندگان : Evelyne Tournier John R. Whiteman J. H. Davenport

ناشر : Academic Press

ISBN (شابک) : 012696260X, 9780126962604

تعداد صفحات : 230\230

سال نشر : 1990     ویرایش :

حجم : 1 MB       فرمت : djvu

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب Математическая логика в программировании [Сборник переводов статей]

عنوان فارسی :

دانلود کتاب منطق ریاضی در برنامه نویسی [مجموعه مقالات ترجمه]

عنوان انگلیسی : Mathematical Logic in Programming [Collection of Translation Articles]

Математическая логика в программировании [Сборник переводов статей]

زبان : Russian

موضوع : Mathematics->Logic

نویسندگان : Захарьящев М.В. Янов Ю.И. (ред)

ناشر : Мир

ISBN (شابک) : 5-03-001635-X

تعداد صفحات : 408\408

سال نشر : 1991     ویرایش :

حجم : 6 MB       فرمت : djvu

قیمت : 30000 تومان


توضیحات بیشتر

دانلود کتاب 303rd Bombardment Group

عنوان فارسی :

دانلود کتاب گروه بمباران 303

303rd Bombardment Group

زبان : English

موضوع : Mathematics->Symmetry and group

نویسندگان : Brian O’Neill Mark Styling

ناشر : Osprey

ISBN (شابک) : 9781841765372, 1-84176-537-6

تعداد صفحات : 130\130

سال نشر : 2003     ویرایش :

حجم : 28 MB       فرمت : pdf

قیمت : 20000 تومان


توضیحات بیشتر

کتاب های پزشکی

دانلود کتاب Basic Medical Endocrinology , Fourth Edition

دانلود کتاب Rationelle Diagnostik und Therapie bei Herzinsuffizienz

دانلود کتاب Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story, 1958-2009

دانلود کتاب Essential Nuclear Medicine Physics (Essentials)

دانلود کتاب Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation

کتاب های کامپیوتر

دانلود کتاب Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition)

دانلود کتاب Practical C programming

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of Intelligence

دانلود کتاب Актуальные проблемы теории информации

دانلود کتاب wxPython 2.8 Application Development Cookbook

کتاب های ریاضی

دانلود کتاب Set Theory, Arithmetic, and Foundations of Mathematics: Theorems, Philosophies

دانلود کتاب A First Course in Finite Elements [With CDROM]

دانلود کتاب Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization

دانلود کتاب Advances in Boundary Element Techniques

دانلود کتاب Confound & Destroy: 100 Group and the Bomber Support Campaign

کتاب های تکنولوژی

دانلود کتاب Silicon Devices and Process Integration: Deep Submicron and Nano-Scale Technologies

دانلود کتاب Microcontrollers in Practice

دانلود کتاب Gear Motor Handbook

دانلود کتاب Upgrading and Repairing PCs, w. CD-ROM

دانلود کتاب Graphene and Its Fascinating Attributes

کتاب های مذهبی

دانلود کتاب Islam

دانلود کتاب A Holy People: Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity

دانلود کتاب Old Testament Theology: 1 (Old Testament Library)

دانلود کتاب The Culture of the Babylonian Talmud

دانلود کتاب Living Together and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)

کتاب های فیزیولوژی

دانلود کتاب Emotional Intelligence 2.0

دانلود کتاب Psychology and 'Human Nature'

دانلود کتاب Thinking, Fast and Slow

دانلود کتاب How to Improve Your School

دانلود کتاب The Little Blue Reasoning Book: 50 Powerful Principles for Clear and Effective Thinking

کتاب های تاریخی

دانلود کتاب Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism (Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power)

دانلود کتاب PZL Mil Mi-2

دانلود کتاب Algeria Since 1989: Between Terror and Democracy (Global History of the Present)

دانلود کتاب Wingless eagle: U.S. Army aviation through World War I

دانلود کتاب US Army Infantry Divisions 1944-45

کتاب های زیست شناسی

دانلود کتاب Concepts of Biology

دانلود کتاب Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques (2nd Edition)

دانلود کتاب Biologie von Parasiten

دانلود کتاب Visual Methods in Social Research

دانلود کتاب Microbial Ecology

کتاب های اقتصاد

دانلود کتاب Neurogener Schmerz: Management von Diagnostik und Therapie

دانلود کتاب The Economist - 29 September 2001

دانلود کتاب Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences

دانلود کتاب Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

دانلود کتاب Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Management

کتاب های آموزشی

دانلود کتاب Ester Formation and Hydrolysis and Related Reactions

دانلود کتاب Proceedings 10th international congress of world equine veterinary association /Сборник материалов 10-го всемирного конского конгресса

دانلود کتاب The Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained

دانلود کتاب Airspeed Oxford

دانلود کتاب Cold War: A Student Encyclopedia

کتاب های حقوق

دانلود کتاب The Encyclopedia Of International Organized Crime (Facts on File Crime Library)

دانلود کتاب Crime And Punishment In England: An Introductory History

دانلود کتاب Inside Gitmo: The True Story Behind the Myths of Guantanamo Bay

دانلود کتاب British Government and the Constitution: Text and Materials (Law in Context)

دانلود کتاب A criminal history of mankind

کتاب های علوم انسانی

دانلود کتاب The Future of Power

دانلود کتاب Inside Out Advanced: Workbook with Key

دانلود کتاب A Concise Introduction to Logic (Ninth Edition)

دانلود کتاب Disability Studies Today

دانلود کتاب Social and Personality Development , Sixth Edition