ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و واتساپ با ما در ارتباط باشید


09117307688 اتصال به واتساپ
09117179751 اتصال به واتساپ

در صورت ضروری بودن درخواست با پشتیبان تماس حاصل نمایید، پشتیبانی از طریق واتساپ ممکن است کمی طول بکشد

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

پرداخت امن

پرداخت از طریق درگاههای امن بانکی

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Beginning Sensor Networks with XBee, Raspberry Pi, and Arduino: Sensing the World with Python and MicroPython

شروع شبکه های حسگر با XBee ، Raspberry Pi و Arduino: Sensing the World with Python و MicroPython

Beginning Sensor Networks with XBee, Raspberry Pi, and Arduino: Sensing the World with Python and MicroPython

مشخصات کتاب

Beginning Sensor Networks with XBee, Raspberry Pi, and Arduino: Sensing the World with Python and MicroPython

دسته بندی: شبکه سازی
ویرایش: 2 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1484257952, 9781484257951 
ناشر: Apress 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 732 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 14 مگابایت 

قیمت : 36000 تومان



کلمات کلیدی مربوط به کتاب شروع شبکه های حسگر با XBee ، Raspberry Pi و Arduino: Sensing the World with Python و MicroPython: پایتون، پایگاه‌های داده رابطه‌ای، MySQL، داده‌های حسگر، شبکه‌های بی‌سیم، Raspberry Pi، شبکه‌ها، آردوینو، SDRAM، MicroPython، حسگرها، XBee، سنسورهای فشار، شبکه‌های حسگر، سنسورهای دما، شبکه‌های ترکیبی، شبکه‌های مش



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :        تعداد امتیاز دهندگان : 20


شما بعد از پرداخت می توانید فایل کتاب Beginning Sensor Networks with XBee, Raspberry Pi, and Arduino: Sensing the World with Python and MicroPython را دانلود نمایید، در صورت تبدیل فایل به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب شروع شبکه های حسگر با XBee ، Raspberry Pi و Arduino: Sensing the World with Python و MicroPython نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


خلاصه کتاب به انگلیسی



فهرست مطالب

Table of Contents
About the Author
About the Technical Reviewer
Acknowledgments
Introduction
Chapter 1: Introduction to Sensor Networks
	Anatomy of a Sensor Network
		Examples of Sensor Networks
			Automotive
			Environment
			Atmospheric
			Security
		The Topology of a Sensor Network
	Communication Media
		Wired Networks
		Wireless Networks
		Hybrid Networks
	Types of Sensor Nodes
		Basic Sensor Nodes
		Data Nodes
		Aggregator Nodes
	Sensors
		How Sensors Measure
			Analog Sensors
			Digital Sensors
		Storing Sensor Data
		Examples of Sensors
	Summary
Chapter 2: Tiny Talking Modules: An Introduction to XBee Wireless Modules
	What Is an XBee?
	XBee Primer
		Choosing XBee Modules
		Interacting with an XBee-ZB Module
		Pin Layout
		Configuring Modules
			Addresses
			ZigBee Networks
			Updating Firmware
			Changing Settings with a Terminal Application
			For More Information
	Introducing MicroPython
	An XBee Wireless Chat Room
		Loading the Firmware for the Modules
			Series 2.5 and Earlier
			Series 3
			Loading the Firmware for the Coordinator
			Loading the Firmware for the Router
		Capturing Serial Numbers
		Configuring the Coordinator
		Configuring the Router
		Let the Chat Begin
		For More Fun
	Building an XBee-ZB Mesh Network
		Loading the Firmware for the Modules
		Configuring the XBee Modules
		Forming Test Messages
		Testing the Network
		For More Fun
	Component Shopping List
	Troubleshooting Tips and Common Issues
		Things to Check
		Common Issues
	Summary
Chapter 3: Programming in MicroPython
	MicroPython Features and Limitations
		MicroPython Features
		MicroPython Limitations
	Basic Concepts
		Code Blocks
		Comments
		Arithmetic
		Output to Screen
	Variables and Data Types
		Variables
		Types
	Basic Data Structures
		Lists
		Tuples
		Dictionaries
	Flow Control Statements
		Conditional Statements
		Loops
	Modularization: Modules, Functions, and Classes
		Including Modules
		Functions
		Classes and Objects
		Object-Oriented Programming (OOP) Terminology
	Summary
Chapter 4: XBee-Based Sensor Nodes
	How to Host Sensors with XBee
	Building an XBee Environment Sensor
		Hardware Setup
		XBee Hardware Option
			Configuring the XBee Sensor Node
			Setting Up the Coordinator
			Testing the XBee Sensor Node
		MicroPython Option
			Configuring the XBee Sensor Node
			Programming the Sensor Node
			Setting Up the Coordinator
			Testing the XBee Sensor Node
	Example: Using XBee Modules to Gather Data
		Hardware Setup
			BMP280 with Jumper Wires
			BMP280 with Grove Breakout Cable
			Grove BMP280 Module Connections
		Configuring the XBee Sensor Node
		Programming the Sensor Node
		Testing the XBee Sensor Node
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 5: Raspberry Pi–Based Sensor Nodes
	What Is a Raspberry Pi?
		Noble Origins
		Models
		A Tour of the Board
		Required Accessories
		Recommended Accessories
			Pi Tin
			Pibow Coupé
			Where to Buy
	Raspberry Pi Tutorial
		Getting Started
		Installing a Boot Image
			Choosing the Image
			Installing Using NOOBS
			Installing Raspbian
				Windows
				Mac OS X
				Linux
		Booting Up
			Care and Feeding of the SD Card
		GPIO Pin Mapping
		Required Software
		Project: Hardware “Hello, World!”
			Hardware Connections
			Writing the Script
			Testing the Sensor
			For More Fun
	Hosting Sensors with Raspberry Pi
	Project: Building a Raspberry Temperature Sensor Node
		Hardware Setup
		Testing the Hardware
		Software Setup
		Testing the Sensor
		For More Fun
	Project: Building a Raspberry Barometric Pressure Sensor Node
		Hardware Setup
		Testing the Hardware
		Software Setup
		Testing the Sensor
		For More Fun
	Project: Creating a Raspberry Pi Data Collector for XBee Sensor Nodes
		XBee Sensor Node
		Hardware
		Software
		Testing the Final Project
		For More Fun
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 6: Arduino-Based Sensor Nodes
	What Is an Arduino?
		Arduino Models
			Uno
			Leonardo
			Due
			Mega 2560
			Micro
			Nano
			MKR-Series Boards
		Arduino Clones
			Arduino Pro Mini
			Fio
			Seeeduino
			Sippino
			Prototino
			Metro from Adafruit
		So, Which Do I Buy?
		Where to Buy
			Online Retailers
			Retail Stores (United States)
	Arduino Tutorial
		Learning Resources
		The Arduino IDE
		Project: Hardware “Hello, World!”
			Hardware Connections
			Writing the Sketch
			Compiling and Uploading
			Testing the Sensor
	Hosting Sensors with Arduino
	Project: Building an Arduino Temperature Sensor
		Hardware Setup
		Software Setup
		Writing the Sketch
		Test Execution
	Project: Using an Arduino As a Data Collector for XBee Sensor Nodes
		XBee Sensor Node
		Coordinator Node
		Arduino with XBee Shield
			Hardware Setup
			Software Setup
		Testing the Final Project
		For More Fun
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 7: Methods for Storing Sensor Data
	Storage Methods
	Local Storage Options for the Arduino
		Nonvolatile Memory
		SD Card
		Project: Saving Data in Nonvolatile Memory
			Hardware Setup
			Software Setup
			Testing the Sketch
			For More Fun
		Project: Writing Data to an SD Card
			Hardware Setup
			Software Setup
			Testing the Sketch
	Local Storage Options for the Raspberry Pi
		Project: Writing Data to Files
	Remote Storage Options
		Storing Data in the Cloud
			Getting Started with ThingSpeak
			Creating a Channel
		Project: Writing Data to ThingSpeak with an Arduino
			Hardware Setup
			Configuring the Arduino IDE
			Write the Sketch
			Testing the Sketch
			For More Fun
		Project: Writing Data to ThingSpeak with a Raspberry Pi
			Hardware Setup
			Write the Code
			Testing the Script
			For More Fun
		Storing Sensor Data in a Database
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 8: Turning Your Raspberry Pi into a Database Server
	What Is MySQL?
	Getting Started with MySQL
		What’s a Relational Database Management System?
		How and Where MySQL Stores Data
			Common Storage Engines
			Where Is My Data Stored?
		The MySQL Configuration File
		How to Start, Stop, and Restart MySQL
		Creating Users and Granting Access
	Building a Raspberry Pi MySQL Server
		Partitioning and Formatting the Drive
		Setting Up Automatic Drive Mounting
		Project: Installing MySQL Server on a Raspberry Pi
			Prerequisites
			Building MySQL Server
				Running CMake (Preparing to Compile)
				Running Make (Compiling)
				Making the Package
			Installing MySQL Server
			Configuring MySQL Server
			Moving the Data Directory to the External Drive
		Advanced Project: Using MySQL Replication to Back Up Your Sensor Data
			What Is Replication, and How Does It Work?
			How to Set Up Replication
				Preparing the Master
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 9: MySQL and Arduino: United at Last!
	Introducing Connector/Arduino
		Hardware Requirements
		What About Memory?
		Installing MySQL Connector/Arduino
		Limitations
	Building Connector/Arduino-Enabled Sketches
		Database Setup
		Setting Up the Arduino
		Starting a New Sketch
			Include Files
			Preliminary Setup
			Connecting to a MySQL Server
			Running a Query
			One More Thing…
		Testing the Sketch
		What About the Ethernet Shield 2?
		What About the WiFi Shield?
		What About the WiFi 101 Shield?
	Troubleshooting Connector/Arduino
		MySQL Server Configuration
			Server Is Not Using Networking
			Cannot Connect, and Correct IP Address Is Used
			I Can Connect Locally but Not Remotely
		MySQL User Account Problems
		Networking Configuration
		Connector Installation
			Compilation Errors Related to “No Module Named”
			Compilation Errors Related to Include File
		Others
			Strange Characters Appear in the Serial Monitor
			No Output in the Serial Monitor
			My Sketch Is Too Big
		None of These Solved My Problem—What Next?
	A Tour of the MySQL Connector/ Arduino Code
		Library Files
		Field Structure
		Public Methods
			MySQL_Connection
			MySQL_Cursor
			MySQL_Packet
		Example Uses
			Queries Without Results
			Queries Returning Results
	Project: Building a MySQL Arduino Client
		Hardware Setup
		Software Setup
		Setting Up the Sensor Database
		Writing the Code
		Test Execution
		For More Fun
	Project Example: Inserting Data from Variables
	Project Example: How to Perform SELECT Queries
		Displaying a Result Set in the Serial Monitor
		Writing Your Own Display Method
		Example: Getting a Lookup Value from the Database
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 10: Building Your Network: Arduino Wireless Aggregator + Wireless Sensor Node + Raspberry Pi Server
	Data-Aggregate Nodes
		Local-Storage Data Aggregator
		Project: Data-Aggregate Node with Local Storage
			Hardware
				Data-Aggregate Node
				Sensor Nodes
			Software
				Overview
				Lightweight Web Server
				Local Storage Using the Onboard EEPROM
				Reading Data from Sensor Nodes via XBee
				Putting It All Together
			Testing the Project
			For More Fun
		Remote-Storage Data Aggregator
		Project: Arduino Data-Aggregate Node with Database Storage
			Hardware
			Software
				Adding the MySQL Connector Code to the Sketch
				Setting Up the MySQL Database
			Testing the Project
			For More Fun
		Project: Raspberry Pi Data-Aggregate Node with Database Storage
			Hardware
			Software
			Testing the Project
			For More Fun
	Component Shopping List
	Summary
Chapter 11: Putting It All Together
	Sensor Networks Best Practices
		Considerations for Data-Aggregate Nodes
			Network Type and Node Placement
			Storing Data
		Considerations for Sensor Network Databases
			How Data Is Organized
			Table Design Notes
			Adding Indexes for Query Efficiency
		Other Considerations
			Stay Within Range of XBee Modules
			Keep an Engineering Logbook
			Putting It All Together: Testing and Deploying Your Sensor Network
	Choosing Sensor Nodes
		Wired or Wireless?
		Arduino or Raspberry Pi?
			Cost
			Security
			Functionality
			Expandability
			Connectivity
		Alternative Hosts
			Seeed Studio Wireless Sensor Kit
			Raspberry Pi Alamode
	Project: Home Temperature-Monitoring Network
		Planning Considerations
		Planning the Nodes
		Cost Considerations
		What About Implementation?
		Conclusion
		For More Fun
	Optional Component Shopping List
	Summary
Appendix
	Consolidated Shopping Lists
	Alternative Connection Systems
		Grove
		Qwiic
		STEMMA QT
	Summary
Index




نظرات کاربران