ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و واتساپ با ما در ارتباط باشید


09117307688 اتصال به واتساپ
09117179751 اتصال به واتساپ

در صورت ضروری بودن درخواست با پشتیبان تماس حاصل نمایید، پشتیبانی از طریق واتساپ ممکن است کمی طول بکشد

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

پرداخت امن

پرداخت از طریق درگاههای امن بانکی

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Manual de Filosofía del Derecho

کتابچه راهنمای فلسفه حقوق

Manual de Filosofía del Derecho

مشخصات کتاب

Manual de Filosofía del Derecho

دسته بندی: قانون
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
 
ناشر: Editorial Juris 
سال نشر: 1998 
تعداد صفحات: 226 
زبان: Spanish 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت 

قیمت : 36000 تومانثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :        تعداد امتیاز دهندگان : 3


شما بعد از پرداخت می توانید فایل کتاب Manual de Filosofía del Derecho را دانلود نمایید، در صورت تبدیل فایل به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کتابچه راهنمای فلسفه حقوق نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


خلاصه کتاب به انگلیسیفهرست مطالب

Palabras preliminares ................................................................... 11
Prólogo ........................................................................................... 17
PARTE I
PANORAMA DE LA FILOSOFíA JURÍDICA Y SU EVOLUCiÓN
1. INTRODUCCiÓN
l. Concepto de Filosofia ................................................................ 23
2. La Filosofia del Derecho ............................................................ 25
3. La enseñanza de la Filosofm del Derecho ................................... 26
4. Otras distiplinas que estudian el fenómeno jurídico ...................... 28
11. EL PENSAMIENTO ANTIGUO
l. Introducción ........................................ _ .................................... 37
2. Filosofía Presocrática ................................................................ 39
3. Sócrates .................................................................................. 44
4. El Sistema de Platón ............................................. : .................... 50
5. El Sistema de Aristóteles ................................................................ 55
6. La Filosofia Helenístico-Romana.
El engarce con el pensamiento cristiano ..................................... 59
7. Corrientes postaristotélicas ........................................................ 61
111. EL PENSAMIENTO CRISTIANO
l. El cristianismo ......................................................................... (IJ
2. San Pablo de Tarso ................................................................... 72
3. San Agustin de Hipona .............................................................. 73
4. Santo Tomás de Aquino. La escolástica ................................... 75
5. Decadencia del Tomismo. Duns Escoto y Occam ........................ 80
IV. EL DERECHO NATURAL MODERNO
1. Antecedentes históricos .......................................................... 85
2. La separación de los pcxleres y la libertad humana .................... 102
3. Resumen de las teorías contractualistas
sobre origen, fines y justificación del Estado .............................. 113
4. Evaluación de los resultados del Pensamiento Moderno ........... 119
V. LA FILOSOFÍA JURÍDICA DEL SIGLO XIX
1. La escuela de la Exégesis ....................................................... 125
2. -El historicismo ........................................................................ 128
3. El positivismo ......................................................................... 136
4. Juspositivismo y jusnaturaJismo ................................................ 144
Vl. DIRECCIONES JURÍDICAS EN LA FILOSOFÍA NEOKANTIANA
(Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX)
1. El concepto del Derecho en Kant ............................................. 155
2. Las direcciones jurídicas neokantianas ..................................... 161
3. La Escuela del Derecho Libre .................................................. 180
4. La Escuela de la Libre Investigación Científica .......................... 183
VII. DIRECCIONES ACTUALES EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO
l. La Teoría Pura del Derecho ................................................... 191
2. A Igunos aportes ~octrinarios
en el pensamiento jurídico norteameritcano ................................ 197
3. Realismo nórdico ................................................................. 205
4. Renovaciones deljusnaturalismo.
El pensamiento contemporáneo ............................................... 208
5. La teoría tridimensional del DerechOt ...................................... 218
6. Filosofía Jurídica Integrativa .................................................. 220
7. Corrientes jurídicas existencialistas ........................................ 221
8. Escuela Egológica Argentina .................................................. 224
9. La Filosofía de la Razón VitaL ................... , ........................... 235
10. La controversia personalismo·transpersonalismo ............. , ... , .. , 241
11. Nacionalsocialismo ......................................... 243
12. Fascismo ..................................................................................... 247
13. Régimen jurídico soviético ......................................................... 248
14. El EstructuraJismo ...................................................................... 252
15. La Escuela AnaHtica ................................................................... 270
16. El Pensamiento de Ronald Dworkin ........................................... 274
17. Reflexiones en tomo a la Tesis Rawlsiana de la Justicia ............ 277
18. Las Ideas de Robert Nozick ........................................................ 284
19. Justicia Plena: TItularidad y Merecimiento ................................ 288
PARTE 11
LOS CONTENIDOS DE LA FILOSOFÍA JURÍDICA
VIII. EL PROBLEMA ONTOLÓGICO JURÍDICO
l. Generalidades .......................................................................... 301
2. La Teoría del Objeto. Clases de objetos ....................................... 302
3. El objeto propio de una ciencia ................................................... 304
IX. EL PROBLEMA LÓGICO JURÍDICO
l. Generalidades ........................................ , ................................. 317
2. Breve referencia histórica ............................................................. 319
3. La estructura lógica de la norma jurídica ..................................... 319
4. E1 escepticismo ante las normas en Ross ..................................... 327
5. La Teoría del Ordenamiento Jurídico ........................................... 335
X. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO JURlmco
1, La Teoría del Conocimiento ...................................................... 3SS
2. Sujeto y Objeto de conocimiento ................................................. 359
3. Las fuentes del Derecho ............................................................... 359
4. Clasificación de las fuentes .......................................................... 363
XI. EL PROBLEMA METODOLÓGICO lURlDlCO
1. generalidades .. , ................. , ...... , ..................................... 373
2. Metodología de la elaboraci6n del Derecho ................................. 376
3. Reglas prácticas de la elaboración jillÍdica ................................... 381
4. Metodología del funcionamiento del Derecho ............................. 382
5. El Método de Interpretaci6n ......................................................... 382
6. El Método de Aplicación .............................................................. 388
7. El Método de Integración ............................................................. 393
XII. EL PROBLEMA AXIOLÓGICO JURÍDICO
1. Generalidades .......................................................................... 399
2. El contenido del término \"Valor\" ................................................. 400
3. La cognoscibilidad de los valores ................................................. 401
4. Los valores jurídicos ..................................................................... 403
5. Relaciones entre el Derecho y la Justicia .................................... 409
6. Derecho y paz .............................................................................. .414
XUl. LA PROBLEMÁTICA DEL HOMBRE
l. Planteamiento de una Antropología Jurídica .............................. 423
2. El tema del hombre en Spinoza. ................................................... 426
3. La esencia de honlinidad .............................................................. 430
Advertencia sobre la Bibliografía ................................................... 441
Bibliografía General ....................................................................... 443
Bibliografia Especial ........................................................................ 445
نظرات کاربران